Wednesday, December 14, 2016

2016-12-14 מאהל המחאה ת"א - עיריית ת"א פתחה במתקפת החורף

2016-12-14 מאהל המחאה ת"א - עיריית ת"א פתחה במתקפת החורף
==============
כמו בשנים קודמות, עיריית ת"א פתחה במתקפת החורף...
אתמול, באמצע סופת גשם, הגיעו למאהל אנשי עיריית ת"א ומשטרת ישראל עם בולדוזר להתחיל בהרס אוהלים. הכיסוי התקשורתי היה מינימלי.
פקחי עיריית ת"א הדביקו על חלק מהאוהלים פתקי "דרישה", שכפי שהסביר הפקח אסולין מחייבים את הדרים לפנות את המקום תוך 4 שעות, ולא העיריה תהרוס את המחסות.
בניגוד, הדיווח העיתונאי המקושר, אומר:
"לא מדובר בפינוי, אלא בהמשך הדר משותף ומוסכם שקיבל תוקף של החלטה על ידי בית משפט....עוד נקבע כי ההיתר הזמני להקמת אוהלים בגן יסתיים ב-31 במאי."
על פניה, התנהלות העירייה במאהל אתמול אינה נראית כתואמת את הידיעה העיתונאית.
פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך. אבל דגם הפעולה טיפוסי לעירייה - החל במתקפת החורף השנתית והזנת התקשורת במידע כוזב.
_____
חשש במאהל ארלוזורוב אחרי פינוי אחד הדיירים: "שלא יזרקו אותנו בגשם"
דייר במקום: "כבר הרבה זמן מדברים על הפינוי שלנו אבל לא חשבנו שזה יגיע בסוף"; עיריית ת"א: "לא מדובר בפינוי, אלא בהסדר מוסכם שקיבל תוקף של החלטת בימ"ש"
תומר קרן /14/12/2016
מאהל ארלוזורוב בתל אביב שוב בכותרות אחרי שעיריית תל אביב פינתה במזג אוויר חורפי את אחד הדיירים. "באמצע היום התפשטה שמועה במאהל שמפנים אותנו", סיפר אחד הדיירים בשיחה עם "מעריב־השבוע". לדבריו, "כבר הרבה זמן מדברים על הפינוי שלנו אבל לא חשבנו שזה יגיע בסוף. אנחנו חוששים שיזרקו אותנו בגשם".
בעירייה מסבירים כי לא מדובר בפינוי, אלא בהמשך הסדר משותף ומוסכם שקיבל תוקף של החלטה על ידי בית המשפט. ההסדר ניתן על ידי העירייה, המדינה ונציגי מאהל ארלוזורוב, באשר לאופן פינוי המאהל והסיוע שיינתן לשוהים אשר יעזבו את הגן.
במסגרת ההסכם גובשה רשימה מוסכמת של השוהים במאהל, כאשר שוהה ברשימה שהצהיר כי עזב את הגן באופן קבוע יקבל סיוע חד־פעמי להתארגנות בסך של 7,500 שקל. מטרות המתווה המשותף הן לסייע לדיירי המאהל במציאת פתרונות שיאפשרו להם לחזור לחיים נורמטיביים ולמצוא קורת גג הולמת ולאפשר את השבתו של הגן לתפקוד כשטח ציבורי.
בנוסף, מינתה העירייה לפני מספר חודשים עובד סוציאלי ייעודי מטעמה, שמלווה את יושבי הגן המפורטים ברשימה הקובעת, בהליכי תיווך ומיצוי זכויות מול רשויות המדינה ומעניק תמיכה רגשית. העובד הסוציאלי ימשיך ללוות כל אחד מהם לפרק זמן של תשעה חודשים מעזיבת הגן, עד לסוף חודש פברואר 2018. עוד נקבע כי ההיתר הזמני להקמת אוהלים בגן יסתיים ב־31 במאי. החל מעתה ועד לסיום ההיתר לא תתאפשר הקמת אוהלים בגן בידי אנשים שאינם חלק מהרשימה שצורפה למתווה. אדם ברשימה שהצהיר על עזיבת הגן וזכה לסיוע ראשוני בהתארגנות לא יוכל לשוב ולהקים בו אוהל במסגרת ההיתר האמור.
יש לציין כי העירייה פתחה ברחוב הסמוך מקלט עירוני לימים הגשומים והקרים לטובת הדיירים במאהל, אשר צויד במיטות ובשמיכות. 
דייר במקום: "כבר הרבה זמן מדברים על הפינוי שלנו אבל לא חשבנו שזה יגיע בסוף"; עיריית ת"א: "לא מדובר בפינוי, אלא בהסדר מוסכם שקיבל תוקף של החלטת בימ"ש"
MAARIV.CO.IL

No comments: