Thursday, February 23, 2017

2017-02-23 פרשת רומן זדורוב: בג"ץ מפברק דיונים על הדיבר החדש, "ענה ברעך עד שקר", של מנדלבליט וניצן

פרשת רומן זדורוב: בג"ץ מפברק דיונים על הדיבר החדש, "ענה ברעך עד שקר", של מנדלבליט וניצן
על פרשת רומן זדורוב כתב פרופ' מוטה קרמניצר: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה... כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה".  
התנהלות בית המשפט העליון הן בתיק בג"ץ בפרשת תצהירו של דר' חן קוגל, והן בתיקים אחרים, היא העתק ישיר של התנהלות השופטת ורדה אלשייך בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים". אולם כל חכמי תורת המשפט, עורכי הדין המבריקים והשופטים המלומדים כביכול אינם רואים ואינם יודעים מה מתרחש שם כבר שנים...  
פרשת רומן זדורוב היא אולי פרשת השחיתות החמורה ביותר של מערכת המשפט בתולדות מדינת ישראל - תמונת ראי של פרשת מנדל בייליס - בה הורשע לשווא יהודי ברצח נערה באוקראינה לפני מאה שנה...     

תמונות 1: רופאה ורופא אמיצים - דר' מאיה פורמן ודר' חן קוגל, העידו עדות אמת במשפט רומן זדורוב, ותקעו מקלות בגלגלים של השוטרים, התובעים והשופטים המושחתים...
____ 

מאהל המחאה  ת"א - 23 לפברואר - בקשה לעיון הוגשה היום לבית המשפט העליון בתיק בג"ץ תנועת אומץ נ היועמ"ש, פרקליט המדינה, שרת המשפטים ואח' (5514/16).  הבקשה מתייחסת לשני מסמכים בלבד מדיון ביום 14 לפברואר, 2017: א) הזמנה לדיון עשויה כדין, ב) פרוטוקול עשוי כדין.
מסמך הפרוטוקול כבר התפרסם, אולם כמסמך בלתי חתום.  [1,2]
 

תמונות 2: העמוד הראשון והעמוד האחרון ב"פרוטוקול" המפוברק של בג"ץ מדיון ביום 14 לפברואר, 2017, לפני השופטים דנציגר הנדל וסולברג. הפרוטוקול אינו חתום, ולכן הוא "טיוטה" בלבד.  דיון ללא פרוטוקול הוא דיון "בלתי פורמלי מחוץ  לפרוטוקול", או בפשטות - דיון מפוברק.
  ____

בית המשפט מנהל תיקי נייר (בניגוד לבתי המשפט השלום והמחוזיים), אולם עיון בתיקי בית המשפט מעלה שכבר למעלה מ-10 שנים, אין כל פרוטוקולים חתומים בתיקי הנייר של בית המשפט העליון. לגבי הפרוטוקולים, מחזיק בית המשפט העליון רק כתבים אלקטרוניים בלתי חתומים.
פרוטוקולים בלתי חתומים היו גם עניין בסיסי בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך.  ונציב תלונות הציבור על השופטים פסק בעניין זה, שפרוטוקולים בלתי חתומים הם "טיוטות" בלבד - חסרי כל תוקף.  לכן, דיון שאין לו פרוטוקול חתום הוא "דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול" - או בלשון פשוטה - דיון למראית עין - "מפוברק". [3]
תקפות הדיון נובעת מהנפקת "הזמנה לדיון" עשויה כדין. אולם עיון בתיקי בית המשפט העליון גם מראה שכבר מספר שנים שאין בתיקי הנייר של בית המשפט העליון כל הזמנה לדיון.  על פי מזכירות בית המשפט העליון, ה"הזמנות לדיון" הן כתבים אלקטרוניים מתכלים מעצמם - הם נעלמים מעצמם ממחשב בית המשפט העליון לאחר יום הדיון...

"מחלקה ראשונה" דיווח על דיון מפוברק בבג"ץ, כאילו היה דיון תקף
לאחר דיווח על הדיון מיום 14 לפברואר, לו צורף גם העתק של ה"פרוטוקול" הבלתי חתום, נשלחה בקשה לתיקון הדיווח ליואב יצחק, בעלי "מחלקה ראשונה".  הבקשה שנשלחה ליואב יצחק אומרת:
כקורא נאמן של "מחלקה ראשונה" אני מעריך את הדיווחים המפורטים של "מחלקה ראשונה" מבתי המשפט ואת פעלך העיתונאי במשך השנים.  יחד עם זאת, אני כותב להסב את תשומת ליבך לטעות חמורה בדיווח מיום 14 לפברואר על העתירה תנועת אומץ נ היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה שרת המשפטים ואח' (בג"ץ 5514/16).  [1] כתב פרוטוקול הדיון מאותו יום, שקושר לכתבה והיה הבסיס לדיווח, אינו חתום כלל. [2]
כבר החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך [3]מספקת את הרקע העובדתי המפורט לכך, שהבסיס להונאה של ורדה אלשייך היה  בפרסום פרוטוקולים בלתי חתומים,  חסרי כל תוקף, אך מתוך כוונה שיחזו על ידי אחרים ככתבי בית דין תקפים.
הנציב וורדה אלשייך היו בתמימות דעים שכתבי פרוטוקול בלתי חתומים הם "טיוטה" בלבד.  דיון בית משפט ללא פרוטוקול הוא כמובן "דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול", או בלשון פשוטה - דיון למראית עין/בדוי/"מפוברק".
העתירה הנ"ל, והדיון הנ"ל הם כמובן תולדה נוספת של פרשת רומן זדורוב - פרשת השחיתות המשפטית החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל.  לפיכך מן הראוי וחשוב לתקן את הדיווח המשובש הנ"ל ב"מחלקה ראשונה".
נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס התבקש בעבר להסביר תופעות מוזרות אלה, המערערות את כשירותו של בית המשפט העליון כבית משפט שבכתב (COURT OF RECORD). אולם גרוניס סירב להשיב לעניין זה.

העתירה עצמה נובעת מפרשת רומן זדורוב - ניסיון הדחת העד המומחה דר' חן קוגל על ידי פרקליטות המדינה

העניין ממנו נבעה העתירה חמור במיוחד: ניסיונם של היועמ"ש בכיפה השחורה אביחי מנדלבליט ותוצר החינוך הדתי שי ניצן להשתית בבתי המשפט של מדינת ישראל דיבר חדש: "ענה ברעך עד שקר"...
פרקליטות המדינה, בתמיכת היועמ"ש ניסתה להדיח את העד המומחה דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב על ידי שיבוש תצהירו. זאת, לאחר שהפרקליטות הציגה מידע שקרי ומטעה לבית המשפט המחוזי נצרת לגבי חוות דעתו המקצועית של דר' חן קוגל (בעניין "הסכין המשוננת") ללא תצהיר כלל.

א)


ב) 


ג) 

  
ד)תמונות 3: א) תצהירו של דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב, לאחר שיפוצים על ידי הפרקליטות.  ב) דוא"ל של הפרקליטה דורית יפרח, המנסה להדיח את דר' חן קוגל להעיד עדות שקר. ג) תגובתו של דר' חן קוגל על ניסיון ההדחה. ד) פרקליט המדינה שי ניצן, היועמ"ש יהודה  ויינשטיין והיועמ"ש אביחי מנדלבליט מנסים להשליט שיטה בה למדינה מותר להדיח עדים ולענות עדי שקר בבתי המשפט.
____

פרשת רומן זדורוב חשפה שחיתות חסרת תקדים של בתי המשפט

א. בבית המשפט המחוזי נצרת
ניסיונות חוזרים לעיין בפסקי דין עשויים כדין של זדורוב משנת 2010 בבית המשפט המחוזי נצרת העלו רק כתבי בית דין מפוברקים.  לאחר ניסיונות חוזרים לעיון, הנפיק נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם "החלטה בפתקית", המאיימת בהשתת קנסות על המבקש...
ובמקביל הנפיק השופט אברהם אברהם החלטה שיש לראו בה הודיה בהעלמת ראיות לעבריינות חמורה של השופטים בבית המשפט המחוזי נצרת בתיק רומן זדורוב: יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז.
תמונות 4: החלטה של השופט אברהם אברהם, נשיא בית המשפט המחוזי נצרת על בקשות חוזרות לעיון בפסקי דין עשויים כדין בתיק מ"י נ רומן זדורוב (502-07) "... אלה אנן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט, ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש..."
____
ב. בבית המשפט העליון
בבית המשפט העליון התנהל במשך 5 שנים ערעור מפוברק ללא כל פסק דין עשוי כדין של בית המשפט שלמטה.  לאחר פרסום העניין כתב עו"ד אביגדור פלדמן, אז סנגורו של זדורוב, שאין למצוא את פסקי הדין של זדורוב, כי הלכו לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל"...
העיון בכתבי המקור של ההחלטות מתיק הנייר מ"י נ רומן זדורוב, שכבר התפרסמו (אך קרוב לוודאי "מפוברקות" רובן ככולן), נמנע על ידי רשם בית המשפט העליון גלעד לובינסקי  בתואנת "ערבוביה" בתיק... והשופט סלים ג'ובראן דחה כביכול ערעור מהחלטת הרשם... אולם בית המשפט העליון מסרב לספק העתקים חתומים ומאושרים כדין של החלטותיהם של גלעד לובינסקי וסלים ג'ובראן בעניין זה...

סיכום:
על פרשת רומן זדורוב כתב פרופ' מוטה קרמניצר: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה... כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה".
פרשת רומן זדורוב היא אולי פרשת השחיתות החמורה ביותר של מערכת המשפט בתולדות מדינת ישראל - תמונת ראי של פרשת מנדל בייליס - בה הורשע לשווא יהודי ברצח נערה באוקראינה לפני מאה שנה...

קישורים:
[1] 2017-02-14 רוזן תומך בעמדתה של גרסטל בפרשת חן קוגל, מחלקה ראשונה
[2] 2017-02-14 תנועת‬ אומץ נ היועמ"שפרקליט המדינה שרת המשפטים ואח' (בג"ץ 5515/16):  פרוטוקול דיון בלתי חתום
[3] 2012-05-31 החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (88/12/מחוזי ת"א) בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, יחד עם העתק תלונת לשכת עורכי הדין והפרוטוקולים המפוברקים עצמם.


להלן הבקשה לעיון שהוגשה היום במלואה:

תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003; טופס 2 (תקנה 4(ג))

בקשת עיון בתיק בית משפט
1. פרטי המבקש:
א) שם מלא:        דר' יוסף צרניק
ב) מס' זהות:       05362559-6
ג) כתובת:            תד 33407, תל-אביב
ד) מס' טלפון:      אין
2. פרטי תיק בית המשפט:
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
                       בית המשפט העליון, תיק מס'  5514/16
ב) הצדדים בתיק:
                       תנועת אומץ נ היועמ"ש, פרקליט המדינה ואח'
ג) המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
        (1) הזמנה לדיון עשויה כדין– לדיון מיום 14 לפברואר, 2017
        (2) פרוטוקול עשוי כדין - לדיון מיום 14 לפברואר, 2017
3.          מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א)    בקשה זאת מוגשת בכפוף לתקנות בתי המשפט – עיון בתיקים (2003) והחלטת בית המשפט העליון בתיק האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97), בנוגע לגישת הציבור לכתבי בית דין.
ב)    המבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתבים.  מחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמיים בינלאומיים בתחומים המתאימים, בכפוף לבדיקת עמיתים בינלאומית אנונימית.  דוחות שחיבר בנושאים אלה, נכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ארה"ב (2010) ועל ישראל (2013), בכפוף לבדיקה על ידי הצוות המקצועי של המועצה.
ג)      הכתבים אליהם מתייחסת בקשה זאת, הם כתבים משפטיים ציבוריים, והתיק אינו חסוי.  כתב ה"פרוטוקול" התפרסם בתקשורת, אולם ככתב בלתי חתום – חסר תוקף. לפיכך, עולה השאלה:  האם הדיון הנ"ל היה דיון בר-תוקף, או דיון חסר תוקף ("בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול")?
ד)  תיק זה עוסק בעניין שהוא במהות שלטון החוק וישרת בתי המשפט בישראל.  יתרה מזאת, עניין זה נובע מפרשת רומן זדורוב, עליה כתב פרופ' מוטה קרמניצר: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה... כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה". לפיכך, לתיק זה חשיבות ציבורית מן המעלה הראשונה, ולכן, העיון בכתבים המבוקשים חיוני על מנת לקיים את אמון הציבור במערכת המשפט.
4.         הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף): 
אין כל קשר לתיק זה, פרט לעניין האקדמי. המבקש עסק בעיון בתיקים הקשורים לרומן זדורוב בנצרת ובבית המשפט העליון, וגם הגיש תלונה לאו"ם – קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים, לגבי החזקתו של רומן זדורוב במאסר עולם ללא פסקי דין עשויים כדין.
תאריך: 23 לפברואר, 2017

חתימת המבקש:                                                                      
                                                                        דר' יוסף צרניק

No comments: