Thursday, February 23, 2017

2017-02-23 OccupyTLV: ongoing threats by City of Tel-Aviv...


מאהל המחאה ת"א/ארלוזורוב - העירייה מתמידה באיומים...
המאהל בארלוזורוב מספק תמונה של השחיתות השלטונית בישראל בזעיר אנפין ובמהירות מואצת... העירייה, המשטרה, בתי המשפט, עורכי דין, מנכ"לית משרד המשפטים, נציב תלונות הציבור על השופטים...
העירייה שוב מאיימת להרוס את אוהל המחאה, על סמך "החלטה בפתקית" של השופט אליהו בכר, שאינה חתומה ואינה מאושרת, מהליך בו לא הייתי צד, ושעניינו אינו י  - תוצאה של הליך הונאתי טיפוסי בבית המשפט המחוזי ת"א...  בה בשעה ברור כבר שנים, שאוהל של שכני הטובים, משפחה עיראקית שאינם אזרחי מדינת ישראל, פטור מכל אכיפה, עקב מעמדם כ"אנשי מדינה"...  פרסום קודם גרר תלונה מפוברקת של מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור נגד השופט אליהו בכר לנציב תלונות הציבור על השופטים...  זה נראה כמו בלגן, כי הם עדיין מנסים להתחזות למדינת חוק...


   
תמונה 1אכיפה בררנית ושרירותית אוהל המחאה בגן וולובלסקי:  השלטים בחזית האוהל מוחים על שחיתות השופטים החל מהונאה של השופטים חגי ברנר ואיתן אורנשטיין על משה סילמן ז"ל (לטובת ביטוח לאומי), דרך הונאות השופטיםביניהן דניאל באריעל רפי רותם (במטרה לחפות על השחיתות ברשות המסים), וכלה בהונאה המתועבת של השופטים יצחק כהןאסתר הלמןהמתחזה לשופט חיים גלפזוהשופט אברהם אברהם על רומן זדורוב (במטרה להביא למאסר שרירותי של אדם חף מפשעולמנוע חקירת אמת של רצח תאיר ראדה ז”ל). העירייה בשיתוף פעולה עם השופט אליהו בכר עוסקים בהונאות ופברוקים בבית המשפט במטרה לפנות את אוהל המחאהלמרות שזכות ההפגנה לא נידונה כלל בעתירהודר אוהל המחאה לא היה צד בעתירה.  
____
תמונה 2אכיפה בררנית ושרירותית אוהל בגן וולובלסקי:  מעטים מדרי הגן נרשמו כעותרים בעתירהאך אנשים שאינם דרי הגן נרשמו במרמה כעותריםובית המשפט ועיריית ת"א מנסים במרמה לאכוף פינוי על כל דרי הגן הישראלים תמורת פיצוי של 7,500 ש"ח מתוך “החלטה בפתקית” בלתי חתומה ובלתי מאושרת.
____

 . 
תמונה 3אכיפה בררנית ושרירותית המתחם העירקי בגן וולובלסקי:  המתחם פטור מאכיפת החוק המפוברקפקחי עיריית ת"א מסבירים כבר מספר שנים שמעמדם של בני משפחה עירקיתשאינם אזרחי ישראל הוא "אנשי מדינה". לכן הם פטורים מהאכיפה המופברקת שעיריית ת"א מנהלת על אזרחי ישראל.
____

תמונה 4: אכיפה בררנית ושרירותית - עמונה: 150 מיליון ל-40 משפחות, וסלטות לאחור של היועמ"ש לפברוק חוקיות של גזל קרקעות ופיצוי לבנייה בלתי חוקית. 
___
  
מאהל המחאה ת"א, 23 לפברואר - דרישה לחדול מאיומים חסרי בסיס בחוק נשלחה היום לעיריית ת"א. [1] המכתב נשלח לאחר איומים חוזרים ביומים האחרונים של פקחי עירייה נגד אוהל המחאה במאהל ארלוזורוב.  האיומים מבוססים כביכול על "החלטה בפתקית" שאינה חתומה ואינה מאושרת של השופט אליהו בכר - תוצאה של הליך הונאתי טיפוסי בבית המשפט המחוזי ת"א בתיק בו המאוים לא היה צד, ושלא היה בעניינו כלל.  יחד עם זאת, ברור שהעירייה עוסקת באכיפה בררנית, גחמנית ושרירותית - על אזרחי מדינת ישראל בלבד. שכנינו הטובים, אזרחי עיראק, שזכו למעמד "אנשי מדינה" פטורים מהאכיפה המפוברקת...


Following is the complete letter to City of Tel-Aviv today:

February 23, 2017

Tel-Aviv Mayor Ron Huldai –   
City of Tel-Aviv CEO Menachem Liebe –
Deputy CEO Ruby Zluf -   
Enforcement Director Aluf Sharf – 
By email
And by hand delivery in the CEO's office

RE: Repeat demand to cease unlawful City of Tel-Aviv threats against my Protest Tent
Your response within 24 hours is requested. Time is of the essence!

Dear Mayor Huldai, CEO Liebe, Assistant CEO Zluf and Enforcement Director Sharf:
Yesterday, I was told that City enforcement personnel visited my Protest Tent and threatened to demolish it.  I demand an end to such unlawful threats and extortion.
a) There is no valid legal basis for the City's threats
Previous threats were purportedly based on court process in Russov et al v City of Tel-Aviv (18790-10-14). I was not party in that court case, I was not represented in that court case, and the court had no jurisdiction over me.  The subject matter of that litigation was the right of street dwellers to adequate housing, pursuant to the Base Law Human Dignity and Liberty, while I have never sought any housing assistance by any government agency. Furthermore, regardless of repeat requests, the City has so far failed to serve on me duly signed and certified, enforceable copy of any court decision or judgment in that case.
b) I hold a valid permit till May 31, 2017 by Deputy CEO Ruby Zluf
In late 2012, I set up my Protest Tent in the Volovelsky Garden under the November 28, 2012 agreement between the protest movement and City of Tel-Aviv, which designated the Volovelsky Garden as the protest site, in lieu of Rothschild Avenue, for exercising the Right to Protest.  In response to my routine monthly request for extension for December 2016, I received a letter dated December 01, by Deputy CEO Ruby Zluf, which extended my permit till May 31, 2017 (attached).
c) Attorney General Guidelines regarding protest tents and the Right to Protest
Only last week media reported new Guidelines by the Attorney General, pertaining to the right to set up protest tents.  According to such reports, the Attorney General instructed or encouraged the Municipality of Jerusalem to permit the maintenance of protest tents.
d) Selective, arbitrary and capricious enforcement
The City of Tel-Aviv is engaging in selective enforcement: It has been clear all along that there is no intention of taking any action against the tent of my good neighbors, non-Israeli citizens, Iraqi family. The City's enforcement personnel have previously explained such selective, arbitrary and capricious enforcement by the bizarre designation of my neighbors – "State Persons". Such patently unlawful discrimination previously prompted a complaint by Ministry of Justice CEO Amy Palmor (by her own initiative) to the Ombudsman of the Judiciary.
Therefore, the City's conduct is perceived as an unlawful threat of use of force on multiple accounts. 
I demand that the City of Tel-Aviv cease its unlawful threats against my Protest Tent.   

Truly,

Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Attached: December 1, 2016 permit

LINKS:

[1] 2016-02-23 Repeat demand to cease unlawful City of Tel-Aviv threats against my Protest Tent //
דרישה חוזרת להפסקת איומי העירייה נגד אוהל המחאה שלי
[2] 2016-12-28 Ombudsman of the Judiciary response by “Senior Appointee Avraham Wolf” - closing fake complaint (875/16) //
תשובת נציב תלונות הציבור על השופטים על ידי "ממונה בכיראברהם וולף – סגירת התלונה המפוברקת (875/16)
[3] 2016-12-27 Ombudsman of the Judiciary fake complaint (875/16) – demand to stop Ombudsman’s fake complaint process //
תלונה מפוברקת (875/16) של נציב תלונות הציבור על השופטים דרישה להפסקת הליך תלונה מפוברק
[4] 2016-12-26 Ombudsman of the Judiciary fake complaint (875/16) – fake confirmation of receipt by the Ombudsman’s office //
תלונה מפוברקת (875/16) של נציב תלונות הציבור על השופטים אישור קבלה מפוברק ממשרד הנציב
[5] 2016-12-20 Amona and the Arlozorov Camp: Fraud and fabrications by Judge Eliyahu Bachar, City of Tel-Aviv and others”.
עמונה במאהל ארלוזורובהונאות ופברוקים של השופט אליהו בכרעיריית ת"א ואחרים .
[6] 2016-12-20 Russov et al v City of Tel-Aviv et al (18790-10-14) in the Tel-Aviv District Court (sitting as Court for Administrative Matters) – December 20, 2016 Request to Inspect Court File.
רוסוב ואח’ נ עיריית ת"א ואח’ (18790-10-14) בבית המשפט המחוזי ת"א (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) – בקשת עיון מיום 20 לדצמבר, 2016.
[7] 2016-12-20 demand, which was filed with the City of Tel-Aviv – for a duly signed and certified copy of Judge Eliyahu Bachar’s “Post-it Decision” in Russov et al v City of Tel-Aviv et al (18790-10-14) – which is the purported foundation for the City’s threats against the protest tent in Arlozorov Camp.
דרישה מיום 20 לדצמבר, 2016, שהוגשה לעיריית ת"א לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של "החלטה בפתקיתשל השופט אליהו בכר בתיק רוסוב ואח’ נ עיריית ת"א ואח’ (18790-10-14) –שהיא הבסיס כביכול לאיומי העירייה נגד אוהל המחאה במאהל ארלוזורוב.
[8] 2016-12-28 repeat demand, which was filed with the City of Tel-Aviv – for a duly signed and certified copy of Judge Eliyahu Bachar’s “Post-it Decision” in Russov et al v City of Tel-Aviv et al (18790-10-14) – which is the purported foundation for the City’s threats against the protest tent in Arlozorov Camp.
דרישה חוזרת מיום 28 לדצמבר, 2016, שהוגשה לעיריית ת"א לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של "החלטה בפתקיתשל השופט אליהו בכר בתיק רוסוב ואח’ נ עיריית ת"א ואח’ (18790-10-14) – שהיא כביכול הבסיס לאיומי העירייה נגד אוהל המחאה במאהל ארלוזורוב.
[9] 2016-09-21 “It’s a total jungle in the courts. Do anything you can to avoid getting there”
Globes expose’: Facebook correspondence among senior legal scholars, who used their keyboard freely, without the typical formality, exposes criticism of the family court system and the courts in general.
"יש ג'ונגל טוטאלי בבתי המשפטתעשו הכול כדי לא להגיע אליהם"
חשיפת "גלובס": התכתבות בפייסבוק בין משפטנים בכיריםשנתנו דרור למקלדתם בלי הפורמליות המקובלתחושפת ביקורת על מערכת בתי המשפט למשפחה ובתי המשפט בכלל
[10] Zernik, Joseph. “Fraudulent new IT systems in the Israeli courts – unannounced regime change?” European Conference on E-government (2015).
צרניקיוסף. “מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל – שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?” הכנס האירופי למחשוב ממשלתי (2015)

No comments: