Wednesday, May 17, 2017

2017-05-17 משפט שדה על לורי שם טוב ומוטי לייבל:לאחר שנחשפה, מקלטה של השחיתות הוא החוצפה!

משפט שדה על לורי שם טוב ומוטי לייבל - לאחר החשיפה - מקלטה של השחיתות הוא החוצפה!
שופטי מחוזי ת"א בני שגיא ואברהם היימן, ושופטת בית המשפט העליון ממשיכים לנהל הליכים הנוגדים את יסודות שימוע הוגן ופומבי.  ההצגה בכללותה נחזית כמשפט שדה. חיסיון מפורק על הליכים הנוגעים לשחיתות השלטונית בכלל, ושחיתות מערכת המשפט בפרט הפכו לשגרה. ההצהרות הנבובות של בית המשפט העליון על דבקותו בזכויות האדם, ו"המהפכה החוקתית" הנובעת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הם תעלולי יחצנות בלבד.  ועל כך אמר ההיסטוריון הרומי טקיטוס לפני כ-2000 שנה: לאחר שנחשפה, מקלטה של השחיתות הוא החוצפה! התקשורת, שהתגייסה כשופר הפרקליטות לפרסם טענות שווא על "סחטנות באיומים" וכתב אישום מפוברק, נאלמה דום לגמרי...
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/05/2017-05-17.html

Image may contain: 2 people, people smiling, closeup
 מערכת המשפט כבר קרסה: בית המשפט המחוזי ת"א בסיוע בית המשפט העליון מנהלים משפט שדה על לורי שם-טוב ומוטי לייבל.
_____ 


Image may contain: 1 person, smiling

תמונות: השופטים בני שגיא, אברהם היימן, ענת ברון - "שימוע הוגן ופומבי"? לא אצלנו!
__________
מאהל המחאה ת"א, 17 למאי - לורי שם-טוב ומוטי לייבל הם מהבולטים באנשי המחאה נגד שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה, ובפרט נגד "חטיפת ילדים" מהוריהם - בפרט הורים עניים. עכשיו, פעולות הנקמנות של מערכת המשפט נגד לורי שם-טוב ומוטי לייבל מייצרים תיעוד מפורט של שחיתות מערכת המשפט... מערכת המשפט כבר קרסה ואיבדה כל ניסיון להיחזות כמקיימת את יסודות החוק. ועכשיו - מקלטה היחיד של השחיתות הוא החוצפה. התקשורת, שהתגייסה כשופר לטענות בדויות על "סחטנות באיומים", נאלמה עכשיו דום, ואינה מסקרת את הדיונים - פתוחים לציבור - בכלל!

א. בבית המשפט המחוזי ת"א - ת"פ בני שגיא

 
תמונות: מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14615-04-17) - תיק פלילי - פרוטוקול דיון מיום 14 למאי, 2017.  בני שגיא מתעלם בחוצפה מיסודות שימוע הוגן ופומבי, מנהל משפט שדה.  

אצל בני שגיא:
  • אי אפשר לדעת מי מייצג את מי.
  • ומיהו בכלל עו"ד מבורך, המדבר בפתח הדיון, אבל לא נרשם כנוכח?
  • הפרוטוקול מתעד שליהי גוטמן אומרת לשגיא במפורש כבר בראשית הדיון שהוא פיברק "הקראה" בהליך פלילי, אבל שגיא פשוט מתעלם וממשיך בשלו.
  • שגיא היה שותף מלא להונאה של הפרקליטות במסירת כתב אישום אחד לנאשמים, ורשימת כתב אישום אחר בתיק בית המשפט. והוא מסרב לתקן הונאה זאת.
  • הפרוטוקול גם מתעד שדיון שנערך בדלתיים פתוחות, שוב נרשם בדלתיים סגורות.
ב. בבית המשפט המחוזי ת"א - מעצרים אברהם היימן
 
תמונות: מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17) - תיק המעצרים - פרוטוקול דיון מיום 16 למאי, 2017.  אברהם היימן ממשיך להטיל חיסיון מפוברק העל התיק.  והמעצרים נמשכים כבר יותר מחדשיים.
_____ 
ג. ובינתיים - בסנגוריה הציבורית
No automatic alt text available.
תמונה: כתב מינוי סנגור ציבורי ללורי שם-טוב על ידי המתחזה לסנגור ציבורי מחוזי ת"א (בפועל) אלקנה לייסט.
________
התנהלות הסנגוריה הציבורית במשפט לורי שם-טוב ומוטי לייבל מעוררת דאגה חמורה.
עו"ד אלקנה לייסט הנפיק לבסוף כתב מינוי כדין (בערך) של סנגור ציבורי ללורי שם טוב ביום 08 למאי.
אולם, עו"ד אלקנה לייסט מתחזה לסנגור ציבורי מחוזי ת"א (בפועל) כבר שנים, בניגוד לדין. א) אין לא כתב מינוי על פי התקשיר בכלל, אפילו לא "בפועל". ב) על פי התקשיר מוגבל זמן המינוי בפועל, ומותר רק בזמן שמתנהל מכרז.
מה שעו"ד לייסט שהוא עשה במשפט זדורוב ובמשפט רפי רותם הוא הונאה על הנאשמים. לדוגמה: בתביעה הפלילית נגד רפי רותם הופיעו מספר עורכי דין כסנגורים ציבוריים חיצוניים ללא כתבי מינוי, ולא הגישו במשך שנתיים כל בקשה או תגובה (פרט לשינוי מועדי דיון) ...
פרופ' מוטה קרמניצר כתב בפרשת רומן זדורוב "התנהלות התביעה מפחידה". אמרתי לו "התנהלות הסנגוריה הציבורית מפחידה לא פחות". הוא ענה: "טוב שיש תחרות"...

ד. בבית המשפט העליון - השופטת ענת ברון
התיק כולו נרשם "חסוי" תחת חיסיון מפוברק, כרגיל. מוטי לייבל נרשם כ"פלוני" ללא כל בסיס בדין.
ענת ברון מתייחסת לכתב האישום המפוברק - בן סס עמודים, ולא לכתב האישום האמתי (אותנטי) בן סס עמודים שנרשם בנט-המשפט. אבל הרי יש לה גישה לנט-המשפט...תמונות: מוטי לייבל (פלוני) נ מדינת ישראל (3912/17) - החלטה של השופטת ענת ברון מיום 12 למאי, 2017.
______
על תיק בית המשפט העליון כולו הוטל חיסיון מפוברק, ושמו של מוטי לייבל הוחלף ב"פלוני" שלו כדין. החלטה של השופטת ענת ברון, הדוחה את ערר מוטי לייבל על המשך המעצר, מתייחסת לכתב אישום בן 152 עמודים בלבד...
ואילו בהחלטה של המחוזי / פרוטוקול, מדובר על כתב אישום בן 163 עמודים...
_____

No comments: