Thursday, August 31, 2017

2017-08-31 האסירים הפוליטיים שם-טוב, לייבל וזר: השופט אברהם היימן ופרקליטות מחוז ת"א משבשים בצוותא הליכי משפט

האסירים הפוליטיים שם-טוב, לייבל וזר: השופט אברהם היימן ופרקליטות מחוז ת"א משבשים בצוותא הליכי משפט  
השופט אברהם היימן המשיך בדיון מיום 15 לאוגוסט בהתנהלות חסרת פשר שתוצאתה - המשך מעצר ללא אסמכתה חוקית:  הדיון החל בדלתיים סגורות (השגרה החדשה בטיפול במתנגדי המשטר), ונפתח לציבור רק לאחר בקשה של הסנגוריה, היימן אפשר את המשך מניעת ראיות מהנאשמים, גם ללא תעודת חיסיון, והמשיך את המעצר, למרות שאין כאן כל מסוכנות ואין כל חשש לשיבוש חקירה...  הפרוטוקול סומן "בדלתיים סגורות" למרות שהתנהל בדלתיים פתוחות  - כנראה  להרתיע את התקשורת מלדווח על ההתעללות המתמשכת בעצירים...  אבל מעבר לכל זאת, השופט אברהם היימן הנפיק שני כתבי "פרוטוקול" - שניהם בלתי חתומים, שניהם "מפוברקים", ושניהם חסרי כל תוקף...
שב"ס בראשות הנגידה עפרה קלינגר ממשיך לקבל אנשים למאסר/מעצר ללא כל אסמכתה חוקית.  ולכן יש לראות בנגידה עפרה קלינגר מפקדת גולאג ולא אשת חוק.  ופרקליטות מחוז ת"א מגיבה על בקשה לעיון בפרוטוקול והחלטות עשויים כדין בתגובה שקרית ומטעה, האומרת שהתיק פתוח לגישת הציבור...  
התופעה של שיבוש בצוותא של הליכים וכתבי בית דין על ידי שופטים ואנשי פרקליטות המדינה תועדה שוב ושוב בשנים האחרונות בבתי המשפט  - מהשלום ועד לעליון. המקרה המתועב ביותר הוא בתיק מ"י נ רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת.  דו"ח שהוגש לאו"ם ביוני שנה זאת טוען: "אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל".
בשלב זה יש לראות את החזקתם של לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וצבי זר כמאסר שרירותי של אסירים פוליטיים.  התנהלות מערכת המשפט ואכיפת החוק בעניין הפעילים הפוליטיים שם-טוב, לייבל וזר תיחשב ללא ספק הפרה חמורה של זכויות האדם וכן של האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ומדיניות. 
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/08/2017-08-31.html 
 
תמונות. ההתעללות במתנגדי הדיקטטורה השיפוטית נמשכת, ומייצרת תיעוד ייחודי של הפרות חמורות של זכויות האדם.
____

תמונה.  נציבת שב"ס עפרה קלינגר: אשת חוק, או מפקדת גולאג?
______
תל-אביב, 31 לאוגוסט - תשובה הוגשה הבוקר על תגובת פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) על בקשה לעיון בפרוטוקולים והחלטות עשויים כדין מדיון ביום 15 לאוגוסט, 2017 בהמשך המעצרים בתיק מדינת ישראל נ שם-טוב, לייבל, וזר (14280-04-17).  לאחר דיון זה הנפיק השופט אברהם היימן שני כתבי פרוטוקול - שניהם כתבים "מפוברקים" ("טיוטות" על פי השופטים), חסרי כל תוקף... ושירות בתי הסוהר המשיך את המעצרים ללא כל אסמכתה חוקית.

להלן התגובה לתשובת הפרקליטות, שהוגשה הבוקר, ונרשמה כבקשה מס' 41 (לאחריה - הבקשה המקורית לעיון שהופנתה לשופט אברהם היימן, ופניה לנציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר)

תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003; טופס 2 (תקנה 4(ג))
בקשה בהולה לעיון בתיק בית משפט תשובה על תגובת הפרקליטות
1. פרטי המבקש:
א) שם מלא:          דר' יוסף צרניק
ב) מס' זהות:                   
ג) כתובת:             תד 33407, תל-אביב
ד) מס' טלפון:        אין
2. פרטי תיק בית המשפט:
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
                       בית המשפט המחוזי תל-אביב, תיק מספר 14280-04-17
ב) הצדדים בתיק:
                       מדינת ישראל נ שם-טוב (עציר) ואח
ג) המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
(1) פרוטוקול דיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, עשוי כדין
3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) ביום 29 לאוגוסט, 2017 קיבלתי בפקס את תגובת הפרקליטות, המתוארכת ליום 24 לאוגוסט, 2017.  התגובה התקבלה ממספר פקס חסוי. באומות נאורות, משלוח כתבים משפטיים ועסקיים ממספרי פקס חסויים פסולה (UETA – Uniform Electronic Transactions Act) מחוסר אימות (אותנטיקציה). אולם נוהל פסול זה נפוץ במערכת המשפט בישראל. כמו כן, על פניה, תגובה זאת אינה תקינה, שכן אינה חתומה, ובבית משפט כשיר מן הראוי היה לדחותה מן הרישום.
ב) תגובת הפרקליטות על הבקשה לעיון (תמונה1) אומרת:
תגובת פמת"א
למשיבה לא ברורה מטרתה של בקשה זופרוטוקול הדיון ביום 15.8.17 הועלה למערכת נט-המשפט והוא פתוח לעיון הציבור, בהמשך לקיום דיון זה בדלתיים פתוחותהפרוטוקול שהועלה משקף נכונה את אשר היה בדיון זה. וע"כ מתבקש בית המשפט לדחות הבקשהחותמת: "אלירן גלילי, עו"ד, פרקליטות מחוז ת"א (פלילי)” 24.8.17 [קווים תחתונים במקור - יצ]


תמונה 1. תגובת פרקליטות מחוז ת"א על בקשת העיון.

____

ג) תגובת הפרקליטות מבוססת על אמירה שקרית: "והוא פתוח לעיון הציבור". על התיק כולו מופעלת חסימת גישת הציבור במערכת נט-המשפט (תמונה 2). הודעת החסימה אומרת: “המשתמש אינו מורשה לצפות בתיק זה".  הודעה זאת אינה מציינת חיסיון על פי דין, ויש לראותה כהפעלת חיסיון מפוברק, שרירותי, שלא כדין, על ידי השופט אברהם היימןתופעה זאת נפוצה בכל בתי המשפט בישראל, מבתי המשפט השלום ועד לעליון.

תמונה 2. מדינת ישראל נ שם-טוב (עציר) ואח’ (14280-04-17) – התיק כולו חסום לגישת הציבור במערכת נט-המשפט שלא כדין (תמונת מסך מיום 30 לאוגוסט, 2017).
____
ד) תגובת הפרקליטות אומרת נכונה: "...בהמשך לקיום דיון זה בדלתיים פתוחות". בכך מאשרת הפרקליטות את הנאמר בבקשת העיון המקורית הדיון נערך בדלתיים פתוחות. ולכן מאשרת תגובת הפרקליטות שחותם המים "בדלתיים סגורות" שהוטבע על הפרוטוקול בנט-המשפט גם הוא שרירותי ושקרי, ונועד למנוע את פרסום הפרוטוקול שלא כדין.
ה) תגובת הפרקליטות אומרת: “למשיבה לא ברורה מטרתה של בקשה זו.” מתוך כל האמור בבקשת העיון המקורית, בבקשה להליך ראוי, ובתגובה זאת, ניכר שפרקליטות מחוז ת"א אינה מכירה בזכות להליך ראוי, וכן אינה מבינה את יסודות התנהלות כשירה של בית משפט שבכתב (COURT OF RECORD).  יש להפנות את פרקליטות מחוז ת"א לפרקליטות מחוז צפון ונשיא בית המשפט המחוזי נצרת. אלה הבינו בדיוק את כוונת בקשות העיון בפסק דין עשוי כדין ופקודת מאסר עשויה כדין בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) (שאינם קיימים כלל הונאה מתועבת של השופטים יצחק כהן ואסתר הלמן והמתחזה לשופט ללא כתב מינוי חיים גלפז) .  שם כתבה עו"ד שילה ענבר, ראש תחום (פלילי), פרקליטות מחוז צפון בתגובה על בקשות העיון שלי: “ככל הידוע למשיבה, המבקש טרם מונה למבקר בתי המשפט ואיש לא הסמיכו לערוך חקירות ובירורים.”  ושם כתב אברהם אברהם, נשיא בית המשפט המחוזי נצרת, בהחלטה מיום 25 לינואר, 2016: "המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים. אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"לבכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש".
    מובן מאליו לכל בר-דעת ברחבי העולם הנאור, שמטרה בסיסית של זכות העיון היא לאפשר לציבור לפקח על התנהלות רשויות המשטר בעיקר השופטים, אנשי התביעה, ורשויות בתי הסוהר. אולם השופטים, אנשי התביעה, ושירות בתי הסוהר במדינת ישראל מתחזים לשאינם מבינים עקרון יסוד זה...
ו) לאור כל האמור לעיל, מתבקש השופט אברהם היימן להתיר עיון בפרוטוקול והחלטות עשויים כדין של הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, ככל שהם קיימים. במידה ואינם קיימים נתונה כמובן האפשרות בידיו לתקן את המעוות
                 4.          הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף):                                                                                                                               
אין למבקש קשר ישיר לתיק זההמבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתביםמחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמיים בינלאומיים בתחומים המתאימים, בכפוף לבדיקת מומחים בינלאומיתדוחות שחיבר בנושאים אלה, נכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ארה"ב (2010, 2015) ועל ישראל (2013), בכפוף לבדיקה על ידי הצוות המקצועי של המועצה. דו"ח שהגיש לשנת 2018 טוען: “אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל". [[1]] דו"ח זה מתמקד בהנפקת כתבי בית דין למראית עין בבתי המשפט בישראל.
המבקש מכיר את הנאשמים לורי שם-טוב ומוטי לייבל כפעילי מחאה, בפרט בנוגע לפרשת גבגואל בן-סימון. גואל בן-סימון נלקחה לאשפוז פסיכיאטרי כפוי "בתיאום עו"ד יעל קוטיק" ממשרד המשפטים, לאחר ששבתה שבת לפני משרדה של שרת המשפטים איילת שקד במחאה נגד שחיתות שופטי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. הנאשמים שם-טוב ולייבל היו דמויות מפתח בשחרורה של בן-סימון
המבקש פרסם בעבר מאמרים בתקשורת בחו"ל לגבי אופן התנהלות בתי המשפט בישראל בענייניהם של הנאשמים שם-טוב לייבל ושל גבבן-סימון. [[2]]
למבקש עניין אקדמי בתיק זה, בקשר לנסיבות יוצאות הדופן לגבי זכויות האדם, לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות, ובקשר לאי תקינות מערכת נט-המשפט.

תאריך: 31 לאוגוסט, 2017, חתימת המבקש:                                           
                                                                        דר' יוסף צרניק, מבקש העיון, בעצמו, בלתי מיוצג[1] "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" - דו"ח הוגש לאו"ם
"Incompetence and/or corruption of the courts and the legal profession, and discrimination by law enforcement in Israel" - Human Rights Alert (NGO) submission to the UN HRC
[2] 2017-03-18 The remedy for Israeli judicial corruption is repression of social protest_OpEdNews.com
2016-08-14 Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric hospitalization_OpEdNews.com
2016-06-20 US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel_OpEdNews.com


________________
מעצר בלתי חוקי של האסירים הפוליטיים שם-טוב, לייבל וזר: בקשה בהולה הוגשה לשופט אברהם היימן ולנציבת שב"ס עפרה קלינגר
בקשת עיון בהולה הוגשה שוב בתיק המעצרים  - מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).  הבקשה מתייחסת לפרוטוקול עשוי כדין של הדיון מיום 15 לאוגוסט.  לורי שם-טוב, מוטי לייבל וצבי זר, פעילים פוליטיים מוחזקים עתה במעצר שרירותי, שלא כחוק. בעת הגשת הבקשה היום, ביצע מנהל המדור במזכירות עיון נוסף בתיק, ושוב הודגם שאין בו כל החלטה חתומה של השופט אברהם היימן מיום 15 לאוגוסט בעניין המשך מעצרם של השלושה. כפי שהודגם בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, השופטים בישראל מחשיבים כל החלטה בלתי חתומה ל"טיוטה".  וכפי שהודגם בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, השופטים בישראל המציאו שיטה משפטית חדישה: מותר לשופטים בישראל לעסוק בהונאה בהנפקת "טיוטות" ללא מתן דין וחשבון על התנהלות פלילית חמורה זאת.  השופט אברהם היימן המשיך בדיון מיום 15 לאוגוסט בהתנהלות חסרת פשר:  הדיון החל בדלתיים סגורות (השגרה החדשה בטיפול במתנגדי המשטר), ונפתח לציבור רק לאחר בקשה של הסנגוריה, היימן איפשר את המשך מניעת ראיות מהנאשמים, גם ללא תעודת חיסיון, והמשיך את המעצר, למרות שאין כאן כל מסוכנות ואין כל חשש לשיבוש חקירה...  הפרוטוקול סומן "בדלתיים סגורות" למרות שהתנהל בדלתיים פתוחות  - כנראה  להרתיע את התקשורת מלדווח על ההתעללות המתמשכת בעצירים, פעילים פוליטיים, שמחו על שחיתות השופטים...  אבל מעבר לכל זאת, השופט אברהם היימן הנפיק שני כתבי "פרוטוקול" - שניהם בלתי חתומים, שניהם "מפוברקים", ושניהם חסרי כל תוקף...
העתק הבקשה הבהולה לעיון הוגש היום גם לנציבת שב"ס עפרה קלינגר, עם בקשה לתשובה לגבי אסמכתה חוקית להמשך החזקתם של הפעילים הפוליטיים במעצר, לחלופין - לשחרורם המידי.  הפנייה לקלינגר גם מציינת שמקרה זה הוא רק האחרון בסדרה של מקרים, בהם תועדו מעצרים/מאסרים שרירותיים על ידי שב"ס, ללא כל אסמכתה חוקית בת-תוקף.
התנהלות מערכת המשפט ואכיפת החוק בעניין הפעילים הפוליטיים שם-טוב, לייבל וזר תיחשב ללא ספק הפרה חמורה של זכויות האדם וכן של האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ומדיניות. 
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/08/blog-post.html

תל אביב, 21 לאוגוסט - בקשה בהולה לעיון הוגשה הבוקר בבית המשפט המחוזי ת"א בתיק המעצרים  - מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).  

השופט אברהם היימן הנפיק שני פרוטוקולים מפוברקים מבית מדרשה של השופטת ורדה אלשייך
הבקשה מתייחסת לפרוטוקול  והחלטות עשויים כדין מהדיון ביום 15 לאוגוסט, בנידון המשך מעצרם של הפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וצבי זר .  בקשה קודמת, שהוגשה בפקס ביום 17 לאוגוסט, לא נרשמה משום מה...  הבקשה היום הוגשה ידנית, והתקבלו אישורים על רישומה (בקשה מס' 35).


תמונות. אישורים על הגשת הבקשה הבהולה היום, ורישומה כבקשה מס' 35 בתיק מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).
____

ביומיים שלאחר הדיון מיום 15 לאוגוסט,  הופיעו שני פרוטוקולים של דיון זה, שניהם חסרי כל תוקף - מפוברקים בעליל.  שני הפרוטוקולים אינם חתומים, והשני גם כולל את החידוש האחרון בנט-המשפט - אישורי "העתק מתאים למקור" אוטומטיים, חסרי כל תוקף.  מעבר להפרות החמורות המתמשכות של זכויות האדם בהתעללות מערכת המשפט ואכיפת החוק בפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וצבי זר, התנהלותו של השופט אברהם היימן מראה  שוב: פרשת הפרוטוקולים המפוברקים של השופטת ורדה אלשייך הייתה רק קצה הקרחון.  ומערכת נט-המשפט היא מכשיר ההונאות - מבית היוצר של אהרן ברק, בועז אוקון, והנהלת בתי המשפט (העתק הבקשה לשופט אברהם היימן, במלואה, להלן).

נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר התבקשה להסביר מה האסמכתה החוקית להמשך החזקתם של הפעילים הפוליטיים 
במקביל, הוגשה בקשה לנציבת שירות בתי הסוהר, עפרה קלינגר, להבהיר מהי, אם בכלל, האסמכתה החוקית להמשך החזקת במעצר של הפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וצבי זר. לחלופין, ככל שאין בידי שב"ס כל אסמכתה חוקית להמשך המעצר, התבקשה הנציבה לשחררם מיד.
אין זאת הפעם הראשונה שהתנהלות מסוג זה של שב"ס מתועדת.  המקרה האחרון שתועד בפירוט רב, היה של חושף השחיתות ברשות המסים שוקי משעול, שהתקבל למאסר על ידי שב"ס על סמך כתב בית דין מפוברק של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם.
אולם המקרה החמור ביותר, ללא כל צל של ספק, הוא מאסר העולם של רומן זדורוב ללא כל אסמכתה חוקית בת-תוקף. (העתק הפנייה לנציבת שב"ס עפרה קלינגר, במלואה, להלן).

שחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות השלטונית בישראל 
דו"ח שהוגש למועצת זכויות האדם של האו"ם, לבדיקה הארבע שנתית של זכויות האדם בישראל, מציג את מערכת המשפט ואכיפת החוק כגורם המרכזי בשחיתות השלטונית והפרת זכויות האדם בישראל.  כותרת הדו"ח: "אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפלייה באכיפת החוק בישראל".  הדו"ח הסופי של האו"ם צפוי בינואר 2018.

No comments: