Monday, August 21, 2017

מעצר בלתי חוקי של האסירים הפוליטיים שם-טוב, לייבל וזר: בקשה בהולה הוגשה לשופט אברהם היימן ולנציבת שב"ס עפרה קלינגר


מעצר בלתי חוקי של האסירים הפוליטיים שם-טוב, לייבל וזר: בקשה בהולה הוגשה לשופט אברהם היימן ולנציבת שב"ס עפרה קלינגר
בקשת עיון בהולה הוגשה שוב בתיק המעצרים  - מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).  הבקשה מתייחסת לפרוטוקול עשוי כדין של הדיון מיום 15 לאוגוסט.  לורי שם-טוב, מוטי לייבל וצבי זר, פעילים פוליטיים מוחזקים עתה במעצר שרירותי, שלא כחוק. בעת הגשת הבקשה היום, ביצע מנהל המדור במזכירות עיון נוסף בתיק, ושוב הודגם שאין בו כל החלטה חתומה של השופט אברהם היימן מיום 15 לאוגוסט בעניין המשך מעצרם של השלושה. כפי שהודגם בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, השופטים בישראל מחשיבים כל החלטה בלתי חתומה ל"טיוטה".  וכפי שהודגם בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, השופטים בישראל המציאו שיטה משפטית חדישה: מותר לשופטים בישראל לעסוק בהונאה בהנפקת "טיוטות" ללא מתן דין וחשבון על התנהלות פלילית חמורה זאת.  השופט אברהם היימן המשיך בדיון מיום 15 לאוגוסט בהתנהלות חסרת פשר:  הדיון החל בדלתיים סגורות (השגרה החדשה בטיפול במתנגדי המשטר), ונפתח לציבור רק לאחר בקשה של הסנגוריה, היימן איפשר את המשך מניעת ראיות מהנאשמים, גם ללא תעודת חיסיון, והמשיך את המעצר, למרות שאין כאן כל מסוכנות ואין כל חשש לשיבוש חקירה...  הפרוטוקול סומן "בדלתיים סגורות" למרות שהתנהל בדלתיים פתוחות  - כנראה  להרתיע את התקשורת מלדווח על ההתעללות המתמשכת בעצירים, פעילים פוליטיים, שמחו על שחיתות השופטים...  אבל מעבר לכל זאת, השופט אברהם היימן הנפיק שני כתבי "פרוטוקול" - שניהם בלתי חתומים, שניהם "מפוברקים", ושניהם חסרי כל תוקף...
העתק הבקשה הבהולה לעיון הוגש היום גם לנציבת שב"ס עפרה קלינגר, עם בקשה לתשובה לגבי אסמכתה חוקית להמשך החזקתם של הפעילים הפוליטיים במעצר, לחלופין - לשחרורם המידי.  הפנייה לקלינגר גם מציינת שמקרה זה הוא רק האחרון בסדרה של מקרים, בהם תועדו מעצרים/מאסרים שרירותיים על ידי שב"ס, ללא כל אסמכתה חוקית בת-תוקף.
התנהלות מערכת המשפט ואכיפת החוק בעניין הפעילים הפוליטיים שם-טוב, לייבל וזר תיחשב ללא ספק הפרה חמורה של זכויות האדם וכן של האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ומדיניות. 
  
תמונות. ההתעללות במתנגדי הדיקטטורה השיפוטית נמשכת, ומייצרת תיעוד ייחודי של הפרות חמורות של זכויות האדם.
____
תל אביב, 21 לאוגוסט - בקשה בהולה לעיון הוגשה הבוקר בבית המשפט המחוזי ת"א בתיק המעצרים  - מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).  

השופט אברהם היימן הנפיק שני פרוטוקולים מפוברקים מבית מדרשה של השופטת ורדה אלשייך
הבקשה מתייחסת לפרוטוקול  והחלטות עשויים כדין מהדיון ביום 15 לאוגוסט, בנידון המשך מעצרם של הפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וצבי זר .  בקשה קודמת, שהוגשה בפקס ביום 17 לאוגוסט, לא נרשמה משום מה...  הבקשה היום הוגשה ידנית, והתקבלו אישורים על רישומה (בקשה מס' 35).


תמונות. אישורים על הגשת הבקשה הבהולה היום, ורישומה כבקשה מס' 35 בתיק מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).
____

ביומיים שלאחר הדיון מיום 15 לאוגוסט,  הופיעו שני פרוטוקולים של דיון זה, שניהם חסרי כל תוקף - מפוברקים בעליל.  שני הפרוטוקולים אינם חתומים, והשני גם כולל את החידוש האחרון בנט-המשפט - אישורי "העתק מתאים למקור" אוטומטיים, חסרי כל תוקף.  מעבר להפרות החמורות המתמשכות של זכויות האדם בהתעללות מערכת המשפט ואכיפת החוק בפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וצבי זר, התנהלותו של השופט אברהם היימן מראה  שוב: פרשת הפרוטוקולים המפוברקים של השופטת ורדה אלשייך הייתה רק קצה הקרחון.  ומערכת נט-המשפט היא מכשיר ההונאות - מבית היוצר של אהרן ברק, בועז אוקון, והנהלת בתי המשפט (העתק הבקשה לשופט אברהם היימן, במלואה, להלן).

תמונה.  נציבת שב"ס עפרה קלינגר: אשת חוק, או מפקדת גולאג?
______

נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר התבקשה להסביר מה האסמכתה החוקית להמשך החזקתם של הפעילים הפוליטיים 
במקביל, הוגשה בקשה לנציבת שירות בתי הסוהר, עפרה קלינגר, להבהיר מהי, אם בכלל, האסמכתה החוקית להמשך החזקת במעצר של הפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וצבי זר. לחלופין, ככל שאין בידי שב"ס כל אסמכתה חוקית להמשך המעצר, התבקשה הנציבה לשחררם מיד.
אין זאת הפעם הראשונה שהתנהלות מסוג זה של שב"ס מתועדת.  המקרה האחרון שתועד בפירוט רב, היה של חושף השחיתות ברשות המסים שוקי משעול, שהתקבל למאסר על ידי שב"ס על סמך כתב בית דין מפוברק של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם.
אולם המקרה החמור ביותר, ללא כל צל של ספק, הוא מאסר העולם של רומן זדורוב ללא כל אסמכתה חוקית בת-תוקף. (העתק הפנייה לנציבת שב"ס עפרה קלינגר, במלואה, להלן).

שחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות השלטונית בישראל 
דו"ח שהוגש למועצת זכויות האדם של האו"ם, לבדיקה הארבע שנתית של זכויות האדם בישראל, מציג את מערכת המשפט ואכיפת החוק כגורם המרכזי בשחיתות השלטונית והפרת זכויות האדם בישראל.  כותרת הדו"ח: "אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפלייה באכיפת החוק בישראל".  הדו"ח הסופי של האו"ם צפוי בינואר 2018.

העתק הבקשה הבהולה לעיון שהוגשה הבוקר


בקשה בהולה לעיון בתיק בית משפט
1. פרטי המבקש:
א) שם מלא: דר' יוסף צרניק
ב) מס' זהות:
ג) כתובת:  תד 33407, תל-אביב
ד) מס' טלפון:  אין

2. פרטי תיק בית המשפט:
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
בית המשפט המחוזי תל-אביב, תיק מספר 14280-04-17
ב) הצדדים בתיק:
מדינת ישראל נ שם-טוב (עציר) ואח’
ג) המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
(1) פרוטוקול דיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, עשוי כדין
3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) בקשה זאת מוגשת בכפוף לתקנות בתי המשפט – עיון בתיקים (2003) והחלטת בית המשפט העליון בתיק האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97), בנוגע לגישת הציבור לכתבי בית דין.

(א)


(ב)
תמונות. עמודים 1-2 של פרוטוקול הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017: (א) גרסת וורד.  (ב) גרסת נט-המשפט.
_____ 
ב) כבר ביום 15 לאוגוסט הופיע מסמך "פרוטוקול" בלתי חתום - כלומר כתב בית דין חסר תוקף ("טיוטה" בלשון השופטים) בתכנת וורד. הסיבה הייתה, כפי שציין השופט אברהם היימן בגוף המסמך, שמערכת נט-המשפט לא פעלה באותו יום.  ביום 16 לאוגוסט הופיע מסמך "פרוטוקול", שנוצר במערכת נט-המשפט בתיק האלקטרוני. המסמכים אינם זהים בתכנם.  מכיוון שהמסמך בנט-המשפט נוצר לאחר המסמך בוורד, ומכיוון שבית המשפט המחוזי ת"א מתנהל בתיקים אלקטרוניים, אם השופט אברהם היימן התכוון שאחד מהם יהיה כתב בית דין אמתי – הרי שהוא המסמך בנט-המשפט (תמונות).
המסמך מנט-המשפט שוב מסומן בחותם מים "בדלתיים סגורות" - למרות שהדיון התקיים בסופו של דבר בדלתיים פתוחות.  עניין הזה כבר הפך לשגרה (דומה להתנהלותו של השופט אורי שוהם בערר מוטי לייבל בבית המשפט העליון – 6148/17). ככל הנראה השופטים עוסקים בהתנהלות זאת כדי להרתיע את התקשורת, ולמנוע סיקור של ההתנהלות החריגה בעניינם של העצורים.
המסמך מנט-המשפט אינו יכול להיות כתב בית דין אמתי (אותנטי), כיוון שאין עליו אפילו "חתימה גרפית". סדר הפעולות בהפקת פרוטוקול בנט-המשפט מפורט בהחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בעניין "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך (88/12/מחוזי ת"א). שם הנציב מסביר, שה"חתימה הגרפית" מיושמת על ידי הקלדנית, והיא חסרת כל תוקף.  אולם רק לאחר שהקלדנית הפעילה את "החתימה הגרפית", השופט יכול להפעיל את יישום החתימה האלקטרונית [בעניין זה הנציב כמובן משקר - כי אין לשופטים בנט-המשפט חתימות אלקטרוניות אמתיות על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) כלל].
עניין מיוחד קיים בחותמת "נאמן למקור" על המסמך מנט-המשפט (חידוש אחרון – אישורים אוטומטיים חסרי תוקף). מסמך זה מצביע גם על שקריות אישורים אלה.
מתוך כל האמור לעיל, ברור שהמסמך שהופיע בנט-המשפט כ"פרוטוקול" הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, הוא מסמך חסר כל תוקף – כתב בית דין למראית עין. מצב זה מעמיד את הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, כ"דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול", או דיון למראית עין/מפוברק. מצב זה גם מצביע שוב על אי תקינות מערכת נט-המשפט, המאפשרת הצגת מסמכים שאינם כתבי בית דין אמתיים, כאילו היו כתבי בית דין אמתיים.
ג) המצב שנוצר מעלה חששות כבדים של הפרות חמורות של זכויותיהם של הנאשמים, בראש ובראשונה – הזכות לשימוע הוגן ופומבי והזכות להליך ראוי. החשש הברור הוא שהשופט אברהם היימן ניהל ביום 15 לאוגוסט הליך “בלתי פורמלי מחוץ לפרוטוקול”, או במילים אחרות – הליך למראית עין.  שתוצאתו – כתב בית דין בדוי/למראית עין. מצב זה גם פוגע קשות באמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק.  בנוסף, חותמי המים – "בדלתיים סגורות" – על פרוטוקולים של דיונים שהתנהלו בדלתיים פתוחות יוצרים מצב עמום ודו-משמעי, המאפשר אכיפה שרירותית וגחמנית, ומעלה חששות לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות בישראל. 
ד) המצב שנוצר מעלה חששות כבדים לגבי מעצר שרירותי על ידי שב"ס ללא אסמכתה חוקית, בניגוד לחוק.  יש לציין בהקשר זה ששב"ס מסרב כבר יותר משנתיים לענות על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי אסמכתאות חוקיות לקבלת אדם למאסר/מעצר בעידן התיקים האלקטרוניים.
ה) ניסיון קודם נערך להגשת בקשה זאת בפקס בשבוע שעבר, אולם המזכירות לא רשמה את הבקשה שהוגשה כדין.
ו) בית המשפט מתבקש ליתן החלטה מהירה בעניין בקשה בהולה זאת, בכדי להבהיר האם העצירים מוחזקים במעצר שרירותי בניגוד לחוק, ובכדי לאפשר פעולות נוספות לשחרורם המידי.

4.  הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף):  
אין למבקש קשר ישיר לתיק זה.   המבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתבים.  מחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמיים בינלאומיים בתחומים המתאימים, בכפוף לבדיקת מומחים בינלאומית.  דוחות שחיבר בנושאים אלה, נכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ארה"ב (2010, 2015) ועל ישראל (2013), בכפוף לבדיקה על ידי הצוות המקצועי של המועצה. דו"ח שהגיש לשנת 2018 טוען: “אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל". [1] דו"ח זה מתמקד בהנפקת כתבי בית דין למראית עין בבתי המשפט בישראל.
המבקש מכיר את הנאשמים לורי שם-טוב ומוטי לייבל כפעילי מחאה, בפרט בנוגע לפרשת גב’ ג’ואל בן-סימון. ג’ואל בן-סימון נלקחה לאשפוז פסיכיאטרי כפוי "בתיאום עו"ד יעל קוטיק" ממשרד המשפטים, לאחר ששבתה שבת לפני משרדה של שרת המשפטים איילת שקד במחאה נגד שחיתות שופטי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. הנאשמים שם-טוב ולייבל היו דמויות מפתח בשחרורה של בן-סימון.  
המבקש פרסם בעבר מאמרים בתקשורת בחו"ל לגבי אופן התנהלות בתי המשפט בישראל בענייניהם של הנאשמים שם-טוב לייבל ושל גב’ בן-סימון. [2] 
למבקש עניין אקדמי בתיק זה, בקשר לנסיבות יוצאות הדופן לגבי זכויות האדם, לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות, ובקשר לאי תקינות מערכת נט-המשפט. 
תאריך: 17 לאוגוסט, 2017, חתימת המבקש:
דר' יוסף צרניק
קישורים
1  "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" - דו"ח הוגש לאו"ם
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/06/2017-06-29.html
2. 2016-08-14 Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric hospitalization_OpEdNews.com
https://www.opednews.com/articles/Israel-anti-judicial-corr-by-Joseph-Zernik-Israel_Judicial-Corruption_Punishing-Protesters-160814-5.html 
2016-06-20 US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel_OpEdNews.com

https://www.opednews.com/articles/US-DHS-assists-in-suppress-by-Joseph-Zernik-Department-Of-Homeland-Security_Israel_Judicial-Corruption_Protester-Surveillance-And-Arrests-160620-71.html 

העתק הפנייה לנציבת שב"ס עפרה קלינגר היום
לאוגוסט, 2017

הנציבה עפרה קלניגר
שירות בתי הסוהר
בדוא"ל: ענף רישום וניהול אסירים - רען רישום וניהול אסירים - ירון שלמה, מחלקת האסיר - קצין ניהול ורישום אסירים - מיכאל אביטן , פקיד הזמנות בתי משפט - נחום מלכה 

הנידון: מעצרם של הפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל וצבי זר ללא אסמכתה חוקית בת-תוקף
הריני מבקש את תגובתך בתוך 7 ימים. הזמן הוא מעיקרו של העניין!

הנציבה עפרה קלינגר הנכבדה,
מצורפת בזאת בקשה בהולה, שהוגשה ונרשמה היום בבית המשפט המחוזי ת"א - לעיון בפרוטוקול עשוי כדין מיום 15 לאוגוסט, 2017, בתיק מדינת ישראל נ שם-טוב (עציר) ואח’ (14280-04-17). הפרוטוקול וההחלטות בו הם לכאורה האסמכתה החוקית להמשך מעצרם של הפרטים שבנידון. אולם כפי שמודגם ומובהר בבקשה עצמה, פרוטוקול זה הוא "פברוק" – כתב בית דין בדוי/למראית עין, ואינו כתב בית דין תקף, אלא "טיוטה" בלבד.
יתרה מזאת, בעת הגשת הבקשה במזכירות בית המשפט, עיין שוב מנהל מדור שירות לציבור בתיק בנט-המשפט בנוכחותי, ואין בנמצא בתיק פרוטוקול עשוי כדין כלל.
לפיכך, קיים חשש ברור, ששירות בתי הסוהר פעל ופועל תוך עבירה חמורה על החוק בקבלתם והמשך החזקתם של הפרטים הנ"ל מיום 15 לאוגוסט.
יש לציין שמקרה זה הוא המשך של סדרת מקרים דומים:
  • רומן זדורוב מוחזק במאסר עולם ללא כל אסמכתה חוקית למאסרו.
  • שוקי משעול הוחזק במאסר ללא כל אסמכתה חוקית למאסרו.
  • שולה זקן הוחזקה במאסר ללא כל אסמכתה חוקית למאסרה.
התנהלות שירות בתי הסוהר בעניין קבלת אנשים למאסר/מעצר ללא אסמכתה חוקית והחזקתם השרירותית גם היה עניין מרכזי בדו"ח שהוגש לאחרונה לאו"ם, לבדיקה הארבע- שנתית של זכויות האדם בישראל בינואר 2018. [1]
ככל שיש בידי שירות בתי הסוהר אסמכתה חוקית בת-תוקף להמשך מעצרם של הפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מרדכי לייבל וצבי זר, אבקש את תגובתך בתוך 7 ימים.
אין ספק שהמשך החזקתם של הפעילים הפוליטיים לורי שם-טוב, מרדכי לייבל וצבי זר ללא כל אסמכתה חוקית יימצא הפרה חמורה של זכויות האדם בחוק הבינלאומי, וכן של האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ומדיניות.
ככל שאין בידיכם כל אסמכתה חוקית בת-תוקף להמשך מעצרם – עליכם לשחררם מיד!
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert-NGO
העתקים: תפוצה נרחבת

קישורים:
[1]2017-06-29 "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" - דו"ח הוגש לאו"ם

No comments: