Thursday, June 21, 2018

2018-06-21 רצח אודל אמבש: התנחלות תקוע וניצב יורם הלוי במוקד הפרשה2018-06-21 רצח אודל אמבש ז"ל: התנחלות תקוע וניצב יורם הלוי במוקד הפרשה
חזרה על פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל, אך בהעדר נוצרי כמו רומן זדורוב לתפור לו תיק רצח...
 


מידע שהתקבל משני מקורות שונים מצביע על קשרים ברורים בין בני משפחת אמבש לבין תושבי התנחלות תקוע. יתרה מזאת, על פי דיווח אחד גם קיימים קשרים ברורים בין תושבי התנחלות תקוע האמורים לבין השר אריה דרעי.
כבר קודם לכן היה ברור, שהתנחלות תקוע ותושביה הם הכיוון ההגיוני לתחילת החקירה. שכן, הילדה נמצאה מחוסרת הכרה ועליה סימני אלימות קשה בהתנחלות תקוע, כ-200 ק"מ דרומה ממוסד בו הוחזקה על ידי הרשויות. התנחלות תקוע קטנה יחסית - כ-1000 משפחות. יש בה אבטחה אינטנסיבית, גדרות, שערים, מצלמות אבטחה, שפע אנשי שב"כ וכוחות הביטחון, וישיבת הסדר.
פנייה רשמית הופנתה גם למפקד מחוז י-ם, ניצב יורם הלוי, על פי המלצתו של סגן ראש יאח"ה בדימוס מודי לוין. הלוי התבקש לפתוח בחקירת רצח אודל אמבש מיוזמת המשטרה. התלונה הפלילית, שהוגשה לאחר גילויה של אודל אמבש בתקוע, נסגרה על ידי משטרת י-ם בתוך מספר שעות: "הסיבה - אין אשמה פלילית".
ניצב הלוי מוזכר כמועמד למפכ"ל. אופן טיפולו בפרשת רצח אודל אמבש חייב להיות חלק מהדיון הציבורי במועמדותו למפכ"ל.
המשך סירובה של המשטרה לחקור את רצח אודל אמבש יערער עוד יותר את אמון הציבור בישרת חקירות משטרת ישראל - כולל חקירות שחיתות של בכירי המשטר.
שתיקת התקשורת גם היא בלתי נתפסת! (שכן, הודעות נשלחו לכלי התקשורת השונים, ואישורי קריאה התקבלו).
ספק אם קיים מקרה דומה בעשורים האחרונים בו משטרת ישראל סירבה לחקור רצח, והתקשורת סירבה לדווח...
בשלב הנוכחי, רצח אודל אמבש נחזה כחזרה על רצח תאיר ראדה ז"ל. גם בפרשת רצח תאיר ראדה נמצאו קשרים לפקידי המשטר הנחזים כסיבה למניעת חקירת אמת (לשר לבטחון פנים יצחק אהרונוביץ ולקצין מודיעין במשטרת ישראל). ההבדל הברור בין שתי הפרשות הוא, שבהתנחלות תקוע לא נמצא הנוצרי רומן זודורוב לתפור לו את תיק הרצח!

פנייה לניצב יורם הלוי: http://inproperinla.blogspot.com/2018/06/2018-06-17_36.html
מידע נוסף נשלח לרב עדין שטיינזלץ: http://inproperinla.blogspot.com/2018/06/2018-06-16_16.html

פנייה לרב עדין שטיינזלץ שלשום: http://inproperinla.blogspot.com/2018/06/2018-06-16.html

No comments: