Thursday, June 21, 2018

2018-06-21 כנס לשכת העיתונות הממשלתית: מי אשם במשבר האמון הציבורי במערכת המשפט?

Joseph Zernik shared a post.

2018-06-21 כנס לשכת העיתונות הממשלתית: מי אשם במשבר האמון הציבורי במערכת המשפט?
--
-


שודר בשידור ישיר ברשתות שונות:
דקה 59 - לא מבינים איך התפלחתי...
דקה 1:01 - נותנים לי את זכות הדיבור... 
* הפן האישי:
ניתנה לי הזדמנות נדירה להביע את עמדתי בשידור ישיר בתקשורת הממוסדת. אמרתי את מה שאף אחד מהדוברים לא העיז להגיד:
^ התדרדרות חמורה ביושרת רשויות החוק והמשפט בישראל.
^ ציינתי את פרשת הבלוגרים ומעצרה חסר התקדים של לורי שם טוב.
^ סתרתי את טענת עו"ד ציון אמיר, שאין בעיה ביושרת המערכת (כי אין אף שופט בכלא) והסברתי שהבעיה היא בחבריינות - (IMPUNITY) - חסינות בדויה לעבריינות. לא הוגשו כתבי אישום נגד שופטים שנתפסו בעבריינות חמורה, כגון השופטות ורדה אלשייך והילה כהן...
* לפני תחילת הדיון
^ הכנס פורסם כ"משפט מבויים" של מערכת המשפט נ התקשורת (ולהיפך). לא ברור אם המארגנים הבינו את האירוניה המרה שבפרסום זה. שכן, "משפטים מבויימים" הוא עיקר השחיתות במערכת המשפט, בין אם במשפטים בהם מחפפים עבריינות של בכירי המשטר, ובין אם במשפטים של רדיפת חושפי שחיתויות ופעילי מחאה.
^ "ראש צוות מערכת המשפט" עו"ד ציון אמיר ו"ראש צוות התקשורת" גיא פלג דנו בשאלה, האם מותר להזכיר את פרשת הרצח בכפר דומא (משפט מבויים לתפארת מדינת ישראל). בסוף לא הזכירו את המקרה כלל...
* גיא פלג:
^ הבהיר בתחילת דבריו שהמשטר הוא זה שמכתיב את הנרטיב, והתקשורת שבויה בידיו... (לדוגמה - פרסומים של דוברות המשטרה והפרקליטות, בעוד שהסנגוריה מנועה מלהגיב בצווי איסור פרסום). יתרה מזאת, הוא הבהיר שהתקשורת מפחדת ממערכת המשפט - דבר מובן מאליו.
^ הבהיר שהבעיה במערכת המשפט היא חוסר השקיפות. הוא גם ציין שורה של פרשות שחיתות שופטים (לדוגמה - יצחק כהן, עבריין המין מנצרת), וטיפול תמוה של מערכת המשפט בפרשות אלה.
^ הסביר - "הציבור לא טיפש". התקשורת הממוסדת נחזית כתקשורת מטעם, והציבור נוטה לקבל מידע ממקורות ברשתות החברתיות.
* עו"ד ציון אמיר:
^ מתוך דברי גיא פלג, מסתבר שהוא מועמד למשרה ממשלתית בכירה.
^ התנהל בצורה המשקפת את שחיתות המערכת - אמר דברים שאינם אמת בבירור, תוך קריצה לקהל, כאילו הוא אומר זאת רק כיוון שהוא צריך לייצג את המערת, אבל אינו מאמין במה שהוא אומר.
^ על הדברים הבוטים שאמרתי על שחיתות המערכת הגיב בשקר טיפוסי - שאני ממומן על ידי הקרן החדשה. זהו טיעון מעניין במיוחד, כיוון שארגוני השמאל, הנתמכים על ידי הקרן, נדבקים בד"כ לתחת של בג"ץ, בעוד שהטיעונים שלי היו הישר מבית מדרשו של סמוטריץ...

No comments: