Saturday, June 16, 2018

2018-06-16 מידע נוסף נשלח לרב עדין שטיינזלץ, נשיא "ישיבת תקוע", בעניין חקירת רצח הנערה אודל אמבש

מידע נוסף נשלח לרב עדין שטיינזלץ, נשיא "ישיבת תקוע", בעניין חקירת רצח הנערה אודל אמבש 
בעקבות הפנייה אתמול לרב עדין שטיינזלץ, נשיא "ישיבת תקוע" שביישוב תקוע, נשלח היום מידע נוסף. המידע הנוסף כולל: אישור על הגשת תלונה במשטרת ישראל, הודעה על סגירת החקירה, ותיאור קצר של עו"ד יוסי נקר על נסיבות הגשת התלונה וסגירת החקירה. 
הנערה נפטרה ונקברה השבוע, לאחר שהיתה מאושפזת בחוסר הכרה במשך חודשים רבים.  הנערה נמצאה ביישוב תקוע או בקרבתו, מחוסרת הכרה וסימני אלימות קשים על גופה .  הפנייה לרב עדין שטיינזלץ נעשתה ברוח דבר התורה בעניין זקני העיר והעגלה הערופה ("ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו" - דברים כא,א-ט). 
התקשורת הממוסדת, רובה ככולה, התעלמה ממותה של אודל אמב"ש השבוע, ומשטרת ישראל מסרבת לחקור את הרצח.
קראו את הפנייה לרב עדין שטיינזלץ אתמול: http://inproperinla.blogspot.com/2018/06/2018-06-16.html

___

16 ליוני, 2018
 
הרב עדין שטיינזלץ
נשיא ישיבת ההסדר "ישיבת תקוע"
בדוא"ל: info@hashefa.com
 
הנידון: מידע נוסף בעניין חקירת רצח הנערה אודל אמב"ש ז"ל
 
לכבוד הרב שטיינזלץ,
בהמשך למכתבי אתמול, אני מצרף:
א) דיווח מיום 05 לינואר, 2018, של עו"ד יוסי נקר, שייצג את האם;
ב) אישור על הגשת תלונה מיום 13 ליוני, 2017, מאת משטרת ישראל, בסמוך לאחר מציאת הנערה חסרת הכרה בתקוע;
ג) הודעה מיום 20 ליוני, 2017, מאת משטרת ישראל, על סגירת החקירה ביום 14 ליוני, 2017.
אודה על אישור קבלת פנייה זאת ותשובתך בהקדם האפשרי.
בברכה,
דר’ יוסף צרניק
תל-אביב
 
א) דיווח מיום 05 לינואר, 2018, של עו"ד יוסי נקר, שייצג את האם
יוסי נקר
עכשיו הולכת ומתבהרת לנו התמונה למה רווחה ירושלים עמדה על הרגליים האחוריות כדי למנוע פגישה בין האם לבתה בבית החולים, לפני ואחרי הניתוח. כפי שכתבתי הנערה נפגעה קשה מאד כאשר היא במשמורת ובאחריות הרווחה. מדובר בפגיעה נוראית פיזית ונפשית שכדי להעצימה אף כובו על עורה של הקטינה סיגריות.
כאשר הדבר נודע לאם היא מיד ניגשה למשטרת מוריה בירושלים להגיש תלונה, ביום 13.6.17 בשעה 21:33 (פלא 257930/2017)
תלונה כזו היתה חייבת להרעיד את אמות הסיפים ולגרום למשטרה לחקור ולמצות כל כיוון חקירה. אבל משטרה מושחתת שמקבלת הוראות מהרווחה ו/או פועלת בסימביוזה עם הרווחה סוגרת מיד את התלונה בחוסר אשמה, במקום לנסות לאתר את הפוגעים ולהביא אותם לדין. במקום לאתר את האחראים ברווחה שאפשרו לנערה להיפגע בצורה נוראית.
שום פעולת חקירה מינימלית לא נעשתה. סגירת התלונה נעשתה על ידי רפ"ק שאדי אבו טריף, מפקד משרד החקירות של משטרת מוריה (רמח"מ) מספר שעות לאחר מתן התלונה, ביום 14.6.17 (בבוקר?) בחוסר אשמה, כי לנפגעות הרווחה אין לובי חזק כמו בתקשורת כמו שיש למשל לנפגעות של אלון קסטיאל (ובצדק) שיהפכו את כלי התקשורת בזעקות כאב.
מניעת המפגש עם האם עד כה הצליחה למנוע את גילוי מלוא האמת כי זה מנע ממנה לקבל מידע על עוצמת הפגיעה בקטינה בחסות ובמשמורת הרווחה. רק אתמול, באקראי, התברר לאם מפליטת פה של מקורב, שמנע מידע עד כה, מה חומרת הנזק לקטינה ואיזה סבל עברה.

ב) אישור על הגשת תלונה מיום 13 ליוני, 2017, מאת משטרת ישראל, בסמוך לאחר מציאת הנערה חסרת הכרה בתקוע

 
ג) הודעה מיום 20 ליוני, 2017, מאת משטרת ישראל, על סגירת החקירה ביום 14 ליוני, 2017No comments: