Tuesday, September 4, 2018

2018-09-04 גזל נדל"ן בעזבונות ובהוצל"פ - מישהו שכח לשלם שוחד?

2018-09-04 גזל נדל"ן בעזבונות ובהוצל"פ - מישהו שכח לשלם שוחד?
---
כאן: מקרה חריג ביותר, בו הונאת נדל"ן בעזבונות והוצל"פ הביאה להרשעה פלילית.
ברקע: 
^ דו"ח מבקר המדינה 2016 על הוצל"פ מתעד מערכת משומנת של פשע מאורגן מדינתי נגד השכבות המוחלשות, בפרט בענייני נדל"ן. יש לראות בהונאות בהוצל"פ גורם מרכזי בהעמקת העוני בישראל. אבל גם לאחר פרסום הדו"ח - דבר לא נעשה לתיקון העניין. וברור שקרבנות ההונאות לא יפוצו.
^ לא ידוע לי שמישהו בדק אי פעם את הונאות הנדל"ן בבתי המשפט לענייני משפחה - בדלתיים סגורות - בפרט ביחס לחסויים, שלא לדבר על הונאות בעזבונות... שופטי המשפחה אשפים בהונאות נדל"ן...
^ השופטת המחוזית מיכל אגמון גונן (מועמדת לעליון - ראו הוזהרתם!) פסקה השבוע נורמה חדשה - מרמה היא פלילית רק במקרים חריגים. דר רחוב גנב אופניים - פלילי. עו"ד גנב נדל"ן במרמה - פלילי רק במקרים קיצוניים...
^ הפסיקה כאן קובעת שגם הוצל"פ מחזיק בחלק מהאחריות עקב רשלנות, וחייב בתשלום פיצויים. גם זאת פסיקה חריגה ביותר... בית המשפט העליון פסק השבוע חסינות למדינה על נזיקין כתוצאה מהתנהלות השופטים... בשלב הבא יחילו את זה גם על רשמי הוצל"פ?
השופטים הם גורם מרכזי בשחיתות - שרובה ככולה עבריינות של צווארון לבן - מרמה, הונאה, והפרת אמונים...
---
בית משפט השלום בחיפה: עו"ד נתן ידו לתרמית
דוד רויטמן השתתף בתרמית במסגרתה השתלט חבורה על דירה, הוא מונה לכונס נכסים ו"מכר" אותה תמורת 236,000 שקל ביהמ"ש: גם ההוצאה לפועל התרשלה וחייבת בפיצוי
NEWS1.CO.IL
דוד רויטמן השתתף בתרמית במסגרתה השתלט חבורה על דירה, הוא מונה לכונס נכסים ו"מכר" אותה תמורת 236,000 שקל * ביהמ"ש: גם ההוצאה לפועל התרשלה וחייבת בפיצוי

No comments: