Wednesday, September 5, 2018

2018-09-05 ניטור טוטליטרי בישראל

סיפור מטריד על מכרז של הביטוח הלאומי למערכת שמטרתה הרשמית היא איסוף מידע על מבצעי הונאה של הבט"ל. מה הבעיה? א. מי שכתב את המכרז הוא די ליצן ומברבר על דיפ-ווב ודארק-ווב. מעניין מי היועץ... ב. המכרז דורש שהמערכת תתחזה לפייקים (אווטארים) בשביל לחפש מידע. רע.
 NGA

 2 hours ago
>> וארחיב מעט: א. לא לגיטימי שלביטוח הלאומי, ותכלס לאף גוף ממשלתי, תהיה מערכת ביון שתאסוף מידע על אזרחי המדינה. זה לא יעבור בג"צ ולא היה צריך לעבור את הייעוץ המשפטי. ב. הפעלת אווטארים היא תחום אפור שבקלות יכול להיות עבירה פלילית חמורה: התחזות ועבירה על חוק המחשבים.


    1. End of conversation
    1. New conversation
מה ההבדל בין מערכת מחשוב לבין מה שבט"ל עושה כיום לחקירת הונאות? א. חוקר פרטי שיתחזה, ממש יתחזה - יהיה חשוף לאישום פלילי. ב. מדובר במערכת שאוספת מידע ושומרת אותו, כולל מידע שלא גלוי לכל. זה מערכת ריגול לכל דבר ועניין. מסוכן ביותר.
NGA
 1 hour ago
כמו שציינו פה, מי ששילב בין מכרז להגנת סייבר (מה קרה? אין גוף סייבר ייעודי במשרד ראש הממשלה?) לבין מכרז לפעילות לא חוקית לריגול אחרי אזרחי המדינה, צריך ללכת לחקירה משטרה כי הוא במראה הסביר ניסה לתפור מכרז.

Joseph ZernikTweet text

ביטוח לאומי פרסם מכרז לאיסוף מידע ברשת על מקבלי קצבאות

במכרז, שהתגלה על ידי תוכנית "הצנרת", נכתב שמטרתו למנוע הונאות של הביטוח הלאומי וכן להתגונן ממתקפות סייבר. בין הדרישות: הפעלת זהויות בדויות לאיסוף מידע ברשתות חברתיות

No comments: