Sunday, February 9, 2020

2020-02-09 מעבר לבדיחות - המעצר וההתעללות בניסיון לשלול את זכות המחאה נגד שחיתות השופטים

ד"ר Joseph Zernik נעצר בשלישי (4.2) כשהוא מוחה על המדרכה מול בית המשפט בתל אביב.
לא מכירים את הסיפור - כנסו אליו לדף - שווה.
הוא שוחרר ביום חמישי (6.2).
את הטקסט הבא הוא שחרר היום (שישי) אחה"צ.
חשוב - מטריד מאד.
מחייב התיחסות ממשית - אין יותר בסיסי מזכות המחאה!
ג'ו כותב: תראה, לא רציתי להיות דרמטי מדי... אבל:
א) לרוב האנשים קשה מאד עם מאסר בבידוד (קוראים לזה "החללית"). אפילו נייר טואלט לחרבן לא נותנים לך, צריך להתחנן לסוהר באינטרקום, ולחכות שעות.
ב) הם איימו עלי שוב ושוב שהם יחזיקו אותי באיזוק ידיים ורגליים למיטה אם אני לא אחתום על התנאים לשחרור...
ג) היה גם אירוע אלימות נגדי, שלדעתי היה מבוים.
אני העדפתי להתרכז בפרסום במבט יותר בדחני על כל הסיפור.
אולם ההתנהלות שלהם חמורה ביותר.
מה שהתרחש פה הוא בעצם סחיטה באיומים.
שללו את חירותו של אדם, כדי לסחוט ממנו ויתור על חופש הביטוי וחופש המחאה.
היו מעורבים 10-20 איש - שופטת, שוטרים, תובעים משטרתיים, סוהרים...
ככה נראה פשע מאורגן!
במקרה זה - לא פשע מאורגן בסקטור הפרטי, אלא פשע מאורגן מדינתי - ORGANIZED STATE CRIME. מצב מוכר בקרימינולוגיה במשטרים מושחתים.
----
חומר למחשבה מעמיקה
שבת שלום

No comments: