Tuesday, March 22, 2016

2016-03-21 Bankster, activist, and the Tel-Aviv judges - a celebration... // ציון קינן (בנק הפועלים), ברק כהן, ושופטות בית המשפט השלום ת"א - חגיגה...Joseph Zernik's photo.
Barak Cohen (top) and Bankster Zion Kenan - Bank HaPoalim CEO (bottom) //  ברק כהן  וציון קינן, בנק הפועלים
     
 FIGURES: Judges of the Tel-Aviv Magistrate Court: (from right) Efrat Bousani, Carmela Haft, Tal Levy-Michaeli- inexplicable conduct when it comes to bankster Zion Kenan...
תמונות: שופטות בית המשפט השלום ת"א, מימין - אפרת בוסני, כרמלה האפט, טל לוי-מיכאלי... התנהלות בלתי ניתנת להבנה כשהעניינים נוגעים לבנקאי ציון קינן...

2016-03-21 מי יודע מה על השופטות בשלום ת"א: אפרת בוסני, כרמלה האפט, טל לוי - "באים לבנקאים" - ציון קינן, ברק כהן, יגאל רמבם
=======================
סוף סוף הצלחתי לממש עיון בתיק הזה, לקח מיוני 2015 עד מרץ 2016... אפרת בוסני עבדה קשה למנוע את זה.. ועדיין לא גמרנו... עכשיו אני מבקש לבדוק את החתימות האלקטרוניות על הצו המוזר שהוציאה נגד ברק כהן ו"הגדיר מחדש את חופש הביטוי בישראל".
אבל בתיק יש אפיזודה מעניינת אחרת....
* ביוני 2015 אפרת בוסני מוציאה את הצו נגד ברק כהן.,
* ביום 29 ליולי 2015, בית המשפט בפגרה, אבל לקינן בא לקבל גם צו נגד יגאל רמבם. אז משרד עו"ד צלרמייר פילוסופף וכו מגיש בקשה תחת תיק קינן נ כהן, לצו הרחקה וכו נגד יגאל רמבם... כמובן שזה הזוי... אבל דווקא התרגיל הזה מוצא חן בעיני כרמלה האפט, והיא מוציאה צו זמני במעמד צד אחד (!!). במקביל, משום מה היא מחליטה שהתיק כולו יהיה מעתה חסוי... smile emoticon כנראה שהיא לא בדיוק גאה בתרגיל המסריח הזה...
* ביום 3 לאוגוסט, 2015, מעניין עוד יותר, צלרמייר, ברק כהן, ויגאל רמבם כולם בבית המשפט,, אבל הפעם לפני השופטת טל לוי (נראה לי שכל העניין עם הפגרה, שמנע מצלרמייר לקבל את אפרת בוסני באופן סדיר, היה לא לעניין. הם היו צריכים להגיד לקינן לחכות בסבלנות לסוף הפגרה. אבל כנראה אי אפשר להגיד לקינן דבר כזה) והיא זורקת את צלרמייר מבית המשפט על התרגיל המצחיק הזה... צלרמייר מודה שזהו "צעד בעייתי" ומושך את הבקשה...
אשמח לקבל פרשנות על יחסי בוסני, האפט, לוי - בנק הפועלים - צלרמייר : מה קרה פה? בלאגן בכנופיית שלטון החוק? מישהו לא שילם משהו בזמן? אולי התיקים של גוצ'י לא נשלחו לכתובת הנכונה? לא היו בצבע הנכון? לא מבין את זה...
קישורים:
2016-03-20 Kenan v Cohen (35113-06-15) in the Tel-Aviv Magistrate Court – Net-HaMishpat records – local terminal, Office of the Clerk //
ציון קינן נ חיים ברק כהן (35113-06-15) בבית המשפט השלום ת"א – כתבים ציבוריים בנט-המשפט- מסוף מקומי במזכירות בית המשפט
https://www.scribd.com/doc/305407885/

No comments: