Sunday, June 26, 2016

2016-06-26 פרשת זדורוב: הגשה סודית, קונספירטיבית של פרקליטות מחוז צפון – עו"ד שילה ענבר // ZADOROV AFFAIR

2016-06-26 Zadorov affair: State Prosecutor Shila Inbar secret filing on evidence of fraud by the Nazareth Judges - “conspiracy theory”, “abuse of the right to inspect”, “has not been appointed Ombudsman of the Courts”... //

English post: 

פרשת זדורוב: הגשה סודית שלפרקליטות מחוז צפון – עו"ד שילה ענבר - על ראיות להונאת שופטי מחוזי נצרת - “תיאורית קונספירציה", “שימוש לרעה בזכות העיון", “טרם מונה למבקר בתי המשפט"...

אז מה עושים כשהשופטים והפרקליטות מפירים את החוק בריש גלי ובעצה אחת, בכדי להעלים ראיות להונאות שופטי מחוזי נצרת יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז, במטרה להמשיך במאסר השווא של רומן זדורוב? 
ברור ש"המהפכה החוקתית" מבית מדרשו של אהרן ברק, שנועדה להעמיד את בית המשפט מעל לרשות המבצעת והרשות המחוקקת, אינה חלה בכל הנוגע לזכותו החוקתית של הציבור לשמור עין פקוחה על בתי המשפט בכדי למנוע את שחיתות השופטים...     

תמונה: השותפים להונאה בבית המשפט המחוזי נצרת בפרשת רומן זדורוב – השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, אברהם אברהם, ופרקליטות בכירות מירית שטרן ושילה ענבר.
______
מאהל המחאה ת"א, 26 ליוני – בביקור במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת היום, התגלתה סוף סוף התגובה הסודית של פרקליטות מחוז צפון – עו"ד שילה ענבר – מלפני חמישה חודשים על בקשה שגרתית  לעיון בהחלטות בתיק הנייר (כתבי מקור) מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07). 
עד היום סירבו פרקליטות מחוז צפון ובית המשפט המחוזי נצרת להמציא כדין תגובה זאת. וגם תלונה לנציבת ביקורת הפרקליטות בעניין זה לא העלתה דבר...
תמונה: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) - התשובה הסודית מיום 26 לינואר, 2016, של פרקליטות מחוז צפון , עו"ד שילה ענבר, על בקשה לעיון בהחלטות בתיק הנייר (כתבי מקור) ממחוזי נצרת..
_____
התגובה הסודית של עו"ד שילה ענבר אומרת בין השאר:
טיבן של הבקשות אינו ברור, ונראה כי תכליתן העיקרית לבסס תיאוריות קונספירציה הנוגעות לתיק זה ו/או למערכת המשפט בכלל... המבקש מנסה לעשות שימוש לרעה במונח "זכות העיון"... המבקש טרם מונה למבקר בתי המשפט...
סירובה של פרקליטת מחוז צפון, עו"ד מירית שטרן להמציא כדין תגובה זאת הייתה הבסיס לתלונה על הונאה, שיבוש הליכי משפט, והפרת אמונים, שהוגשה לנציבת ביקורת הפרקליטות הלה גרסטל.  פרקליטת מחוז צפון מירית שטרן דחתה בקשה להמצאה כדין של תשובתה של הפרקליטה עו"ד שילה ענבר על הבקשה לעיון, בתואנה שקרית, שהבקשה הייתה לעיון ב"חומרי חקירה"...
תמונה: תגובת פרקליטת מחוז צפון, עו"ד מירית שטרן, על בקשה להמצאה כדין של תגובת הפרקליטות על בקשה למען הסדר הטוב לעיון בכתבי החלטות בתיק הנייר (כתבי מקור) זדורוב נ מדינת ישראל (520/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.  עו"ד שטרן סירבה להמציא כדין את תגובת הפרקליטות מיום 26 לינואר, 2016, בתואנה שקרית, שהבקשה הייתה לעיון ב"חומרי חקירה".   תשובה זאת הייתה הבסיס לתלונה נגד עו"ד מירית שטרן לנציבת ביקורת הפרקליטות הלה גרסטל.
_______
בעקבות קבלת העתק תגובת  עו"ד שילה ענבר היום, נשלחה בקשה לנציבת ביקורת הפרקליטות, השופטת הלה גרסטל לסגור את התלונה נגד פרקליטת מחוז צפון מירית שטרן.  ברור שאם הנציבה לא הצליחה לברר תלונה פשוטה זאת עד היום, הנציבות היא אווז צולע למיטב...  יחד עם זאת גם ברור שפרשת רומן זדורוב, שהביאה למעשה לפירוק נציבות ביקורת הפרקליטות, היא עניין רגיש.  יתרה מזאת, במקרה זה, הפרקליטות ושופטי בית המשפט המחוזי עוסקים בהונאה בעצה אחת... תלונה פשוטה, אך לא קלה לעיכול ללא כל ספק...
מעניין גם שבית המשפט המחוזי נצרת מצא לנכון לשבש את רישום הכתבים בעניין זה:
החלטה "סרוקה" מפוברקת של השופטת אסתר הלמן מיום 27 לדצמבר 2015, על בקשה לעיון בפסקי הדין בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07), נרשמה כ"בקשה מס' 112”.  ותגובת הפרקליטות על הבקשה לעיין בהחלטות בתיק הנייר (מס' 118), נרשמה כתגובה על החלטת השופטת הלמן,שנרשמה כבקשה מס 112.
נשמע מבולבל?  בלשון משפטית של בית המשפט העליון של מדינת ישראל קוראים לזה "ערבוביה"...
כל זה, היקשה כמובן על גילוי קיומה של התגובה וקבלתה.  כידוע, הגשת בקשות לעיון בבתי המשפט של מדינת ישראל היא סוג של משחק פוקר – למבקש העיון אין זכות לראות את רשימת הבקשות ורשימת ההחלטות בעניין הבקשה לעיון...
הערה מאירת עיניים נוספת בתגובתה של הפרקליטה שילה ענבר:
מעבר לכך, סומכת המשיבה את ידיה על דבריו הנכוחים של כב' הנשיא בהחלטתו מיום 25.1.2016 בבקשה מס' 120.תמונה: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) -החלטה של השופט אברהם אברהם מיום 25 לינואר, 2016, על בקשה לעיון בהחלטות בתיק הנייר (כתבי מקור).  הליך הבקשה התנהל תוך הפרה בוטה של החוק, המקנה את הזכות לעיון בהחלטות שכבר התפרסמו ללא הליך בקשה כלל, ואינו מקנה זכות שיפוט לשופטים בעניין.
__________
בקשה 120 עסקה בניסיון לממש את זכות העיון ב"פקודת מאסר עשויה כדין" ו"רשימת פסקי דין עשויה כדין".  החלטת השופט אברהם אברהם על בקשה זאת אומרת:
... אלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש...

לא קשה להבין מדוע פרקליטות צפון ובית המשפט המחוזי נצרת לקו ברגישות קשה לגבי הבקשה לעיון בהחלטות בתיק הנייר – כיוון שככל הנראה עיון זה יספק את הראיות הטובות ביותר להונאה של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן וחיים גלפז שנמשכה שנים – משנת 2007 ועד לסוף שנת 2009 - בניהול משפט "מפוברק"/בדוי/למראית עין נגד רומן זדורוב.
יש לציין שהתנהלותו של בית המשפט המחוזי נצרת לגבי הבקשה לעיון בהחלטות בתיק הנייר (כתבי מקור) חזרה על עצמה בשינויים קטנים בבית המשפט העליון. גם שם עוסקים השופטים בניהול בקשות לעיון בהחלטות שכבר פורסמו ללא כל סמכות בחוק. בבית המשפט העליון, מנע הרשם את זכות העיון בהחלטות בתיק הנייר (כתבי מקור) מנצרת בתואנת "ערבוביה בתיק"...  גם בבית המשפט העליון סירבה פרקליטות המדינה להמציא כדין את תגובתה על בקשת העיון.  וגם בית המשפט העליון מסרב לספק העתק של תגובת הפרקליטות על הבקשה לעיון.  ניתן לשער שתגובת פרקליטות המדינה לבית המשפט העליון דומה ברוחה הקונספירטיבית לתגובה שהתגלתה היום בבית המשפט המחוזי נצרת...
התנהלות בית המשפט המחוזי נצרת, בית המשפט העליון, ופרקליטות המדינה מראה על שיתוף פעולה הדוק בין השופטים והפרקליטים הבכירים בהעלמת ראיות לגבי התנהלות השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז במשפט זדורוב בנצרת.
מעבר לכל זאת: יש לראות את התנהלותם של בית המשפט המחוזי נצרת, בית המשפט העליון ופרקליטות המדינה כהפרה חמורה של החוק!
החוק בעניין זה ברור.
תקנות העיון (2003) אומרות:
               2(ב) כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות לפרסום על פי דין.
עניין זה גם פורש בבירור פסק הדין של נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש משנת 2009 בסופה של עתירה שנמשכה 12 שנים - האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים (בג"ץ 5917/97). פסק דין זה של בית המשפט העליון אומר:
תקנה 2(ב) מרחיבה את זכות העיון של הציבור ללא כל צורך בהגשת בקשה לבית המשפט, אולם זאת רק לגבי החלטות של בית המשפט, ורק לגבי אלה שאינן אסורות לפרסום על פי דין.
אין צורך בכל בקשה לצורך עיון בהחלטות שכבר התפרסמו. אין לשופטים זכות שיפוט בעניין זכות העיון בהחלטות שכבר התפרסמו, ואין לפרקליטות המדינה כל סמכות להתנגד לעיון בהחלטות שכבר התפרסמו...
פסק הדין משנת 2009 גם אומר על זכות העיון:  
עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי...
ואכן, זכות העיון בהחלטות בתי המשפט נחשבת לזכות חוקתית גם באזורי שפיטה אחרים.  החלטה היסטורית חשובה של בית המשפט העליון של ארה"ב (ההקלטות של ניקסון) מסבירה עניין זה ב"רצונו של הציבור לשמור עין פקוחה על רשויות הממשל...” רשויות הממשל כוללות כמובן את בתי המשפט עצמם...
מתוך כך, גם ברור ש"המהפכה החוקתית" מבית מדרשו של אהרן ברק, שנועדה להעמיד את בית המשפט מעל לרשות המבצעת והרשות המחוקקת, אינה חלה בכל הנוגע לזכותו החוקתית של הציבור לשמור עין פקוחה על בתי המשפט בכדי למנוע את שחיתות השופטים...
אז מה עושים כשהשופטים והפרקליטות מפירים את "החוקה" בריש גלי ובעצה אחת, בכדי להעלים ראיות להונאות שופטי המחוזי נצרת יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז, על מנת להמשיך בשלילת חירותו של רומן זדורוב תוך זילות מוחלטת של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו?

No comments: