Wednesday, September 7, 2016

2016-09-08 פרשת ז'ואל בן-סימון מתרחבת - פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה י-ם ומשרד המשפטים

פרשת ז'ואל בן-סימון מתרחבת - פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה י-ם ומשרד המשפטים 
אישה אחת לבדה, ז'ואל בן-סימון, מחליטה לשבות שבת מול משרדה של איילת שקד, שרת המשפטים במחאה על שחיתות השופטים.  פעולה ישירה פשוטה זאת גרמה לכל המערכת להשתבש והביאה לחשיפת רשת של פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים ובמשרד המשפטים... החל מהאשיפוז הכפוי של ז'ואל ב"תיאום" עו"ד יעל קוטיק  (משרד המשפטים? שב"כ?), המשך בהופעה בניגוד לחוק של עו"ד ענבל וייל (הסיוע המשפטי, משרד המשפטים) בשמה של ז'ואל כביכול, אך ללא ידיעתה של ז'ואל, וללא ייפוי כוח, בדיון בדוי/למראית עין, שלא נרשם שהתקיים, וכלה בהנפקת, אימות, והמצאה של כתב "החלטה" שקרי ומטעה, בדוי/למראית עין ("טיוטא") של השופט מנחם הכהן - כתוצאת הדיון הבדוי/למראית עין...  עבריינות סדרתית חמורה של אנשי משפט חוק...  בביקור אתמול בבית המשפט לענייני משפחה, י-ם, נמצאו הראיות שלא התקיים האין דיון, שמתעדת כביכול האין "החלטה", שאין פרוטוקול לאין דיון זה, שאין ייפוי כוח לעו"ד ענבל וייל שהופיעה באין דיון, ושגם המזכירות רואה בכתב ה"החלטה" של השופט מנחם הכהן, שהומצא במרמה והונאה על ידי בית המשפט - "טיוטא" שאסור להדפיס, אסור לאמת, ואסור להמציא...  יחד עם זאת נמנעה מז'ואל זכות העיון בתיקים שלה עצמה  - "זכות חוקתית על-חוקית..." על פי בית המשפט העליון ו"המהפכה החוקתית" הבדויה/למראית עין של אהרן ברק...  עדיין לא התבררו כל הפרטים, אבל כבר ברור שחקירת 22 התיקים שנפתחו בעניינה של ז'ואל בן סימון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, תראה שמדובר בפשיעה מאורגנת של שופטי בית המשפט לענייני משפחה י-ם, בידיעה והעלמת עין של עובדי המזכירות הבכירים, ומעורבות בכירים במשרד המשפטים, כולל השרה איילת שקד והמנכ"לית אמי פלמור... מערכת המידע - נט-המשפט - הפכה את הפשיעה המאורגנת בבתי המשפט למכת מדינה...
קראו את הפוסט השלם:   http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-08.html 

   
תמונה 1: ז'ואל בן סימון, וחלק מן השופטים המעורבים בפשיעה המאורגנת: השופט מנחם הכהן, השופטת (בדימוס) נילי מימון,  השופט שלמה אלבז - בית המשפט לענייני משפחה י-ם
     
תמונה 2: מעורבים עכשיו ג"כ ומעלימים עין מהפשיעה המאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים: אמי פלמור - מנכ"ל משרד המשפטים, איילת שקד - שרת המשפטים, עו"ד יעל קוטיק - תפקידים מיוחדים, "מתאמת" אשפוזים כפויים (משרד המשפטים? שב"כ?).
 
תמונה 3:  חלק מרשימת 22 התיקים שבהם מופיעה ז'ואל בן סימון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. אין ספק שחקירת תיקים אלה תוכיח שבית משפט זה הוא ארגון פשע לכל עניין ודבר.

א. כתב החלטה בדוי/למראית עין/ "טיוטא" של השופט מנחם הכהן - "התייצבה לפני עורכת הדין ענבל וייל מהלשכה לסיוע משפטי...  כל נסיונותי לאתר בקשת האב, או החלטת כבוד השופט אלבז לא צלחו..." עובדת המזכירות "אסתי" הדפיסה שוב את המסמך, ואף אימתה אותו שוב  "העתק מתאים למקור". אבל אז דרשה עובדת המזכירות "מאיה" את המסמך בחזרה מז'ואל, וזרקה אותו לפח.  מאיה הסבירה לאסתי, שזוהי רק "טיוטה"  ואסור להדפיס, למסור או לאמת מסמך זה... 

ב.  רשימת "צדדים בתיק" - מראה רק שם "מייצג" אחד - עו"ד אפרים גביש.

ג. רשימת "מועדי דיון" - מראה שלא התקיים כלל דיון ביום 26 ליולי, 2016, או בסמוך לו. רק שני דיונים התקיימו בתיק, שניהם בשנת 2014.ד. רשימת "ייפויי כוח" - מראה רק ייפוי כוח אחד בתיק - של עו"ד אפרים גביש. אולם בעקבות שביתת השבת של ז'ואל ופגישותיה עם שרת המשפטים איילת שקד ומנכלית המשרד אמי פלמור, הופיעה  עו"ד ענבל וייל (אחראית תחום מעמד אישי, הלשכה לסיוע משפטי למחוזות ירושלים והדרום, משרד המשפטים.)בשמה של ז'ואל בבית המשפט, ללא ידיעתה של ז'ואל (שאינה מכירה אותה כלל), ללא הסכמתה, ללא ייפוי כוח, ובניגוד גמור לחוק.

Image result for BLANK PAGE
ה. רשימת "החלטות בתיק" - עובדת המזכירות מאיה, שהתבקשה על ידי סגן מזכיר ראשי רפי ברוך לסייע בידי ז'ואל במימוש זכות העיון, סירבה להדפיס רשימת החלטות בתיק.  הסיבה: הרשימה כוללת "טיוטות", שאינן החלטות, והיא לא תדפיס רשימת החלטות כוזבת...
תמונה 3: צ'נירו נ צ'נירו  (4835-06-13) - פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
_____
מאהל המחאה ת"א, 08 לספטמבר - בביקור אתמול בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, נערך ניסיון של ז'ואל בן סימון לממש את זכותה, כבעלת דין לעיין בתיקים שלה עצמה.
הניסיון נכשל, אבל די ראיות התגלו להסיר כל ספק שבית המשפט לענייני משפחה בירושלים פועל כארגון פשע לכל עניין ודבר:
* בית המשפט לענייני משפחה בירושלים פתח וסגר 22 תיקים בעניינה של ז'ואל בן סימון.  החוק מורה על איחוד התיקים... (תמונה 4) פתיחה וסגירה של תיקים בניגוד לחוק הייתה גם חלק ברור מההונאה ושיבוש ההליכים של הושפטת אספרנצה אלון בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, שתועדה בתלונה פלילית נגדה (כעת ב"טיפול" ובדיקה" אצל היועמ"ש והפרקליטות...)
* עובדת המזכירות "אסתי" הדפיסה שוב את כתב ה"החלטה" מיום 26 ליולי, 2016, של השופט מנחם הכהן.  היא גם אמתה אותו "העתק מתאים למקור" ונתנה אותו לז'ואל. אולם אז, שמה לב עובדת המזכירות "מאיה" לעניין, דרשה את המסמך בחזרה, וזרקה אותו לפח.  היא הסבירה ל"אסתי" שמסמך זה הוא רק "טיוטה" ואסור להדפיס אותו, לאמת אותו, או לתת אותו לבעלי הדין...
* לאור ריבוי התיקים והמסמכים, התמקדנו בשני תיקים, והיגשנו "הודעת עיון", על פי תקנות בתי המשפט עיון בתיקים (2003). התחלנו בעניינים הבסיסיים: מסך "פרטים כלליים", ומסך "רשימת ההחלטות" בנט המשפט.  "אסתי" סירבה להדפיס את המסכים.  האחראית על מדור קליטה טענה תחילה "שלא יכולים" להדפיס, אבל בסופו של דבר הודתה "שלא רוצים" להדפיס את הנתונים.
* אז פנינו למר רפי ברוך סגן מזכיר ראשי, וחזרנו על הדרישה לעיין בנתונים אלה.  לאחר שהנ"ל ניסה להציג את ז'ואל כמי שמטרידה את בתי המשפט כבר שנים, הפנה אותנו לבסוף בחזרה ל"מאיה".
* מאיה אכן הדפיסה את רשימת "צדדים בתיק", "מועדי דיון", ו"ייפוי כוח", אבל סירבה להדפיס את רשימת ההחלטות בתיק. הסיבה: הרשימה כוללת "טיוטות", שאינן החלטות, והיא לא תדפיס רשימת החלטות כוזבת...
לסיכום
* עדיין לא התבררו כל הפרטים, אבל כבר ברור שחקירת 22 התיקים שנפתחו בעניינה של ז'ואל בן סימון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, תראה שמדובר בפשיעה מאורגנת של שופטי בית המשפט לענייני משפחה י-ם, בידיעה והעלמת עין של עובדי המזכירות הבכירים, ומעורבות בכירים במשרד המשפטים, כולל השרה איילת שקד והמנכ"לית אמי פלמור.
* מעבר לכך, המקרה מתעד את מניעת זכות העיון מז'ואל בתיקים שלה עצמה. זכות זאת הוכרזה על ידי בית המשפט העליון הנשגב - "זכות חוקתית על-חוקית..." המקרה כולו, כמו רבים אחרים, מראים ש"המהפכה החוקתית" מבית מדרשו של אהרן ברק הייתה רק עוד בדיה למראית עין... אהרן ברק עצמו הוא שהשתית את שיטת ה"טיוטות" - ההונאות בהן עוסקים בתי המשפט באופן שגרתי - מהשלום ועד לעליון...

No comments: