Sunday, April 23, 2017

2017-04-23 ליום השואה: בית המשפט העליון סילף והעלים תיקים של ניצולי שואה

ליום השואה: בית המשפט העליון סילף והעלים תיקים של ניצולי שואה
התיקים הנוגעים ליהודית פרנקו-סידי וקבוצת ניצולי שואה מבולגריה עוסקים בזכאותם לפיצויים מכספים, שהוקצבו על ידי ממשלת גרמניה ומנוהלים על ידי ממשלת ישראל.  בית המשפט העליון דחה כביכול ערעורים, שהוגשו על ידי ניצולי שואה אלה בניסיון להשיג הכרה בזכאותם לפיצויים מקרנות אלה. אולם הכתבים במערכת האלקטרונית של בית המשפט העליון מצביעים בבירור על סילוף הכתבים: בעז אוקון חתם על החלטות 5 שנים לאחר שעזב את בית המשפט העליון, והמזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל אישר החלטות 5 שנים לאחר מותו.  על מנת להבהיר את העניין לאשורו, נעשו ניסיונות לעיין בכתבי המקור של ההחלטות בתיקי הנייר של בית המשפט העליון. בית המשפט העליון מנע את העיון בתואנה שהתיקים "נגרסו". אולם התנהלות בית המשפט העליון לגבי בקשות עצמן הייתה בניגוד להליך הראוי ולישרה בסיסית.  בית המשפט העליון מסרב להציג את התיעוד הנדרש על פי תקנות הארכיונים לגבי ביעור תיקי בית המשפט ושולח בעקשנות רק תיעוד מפוברק וחסר סמכות במקומו.  כל זאת, לנוכח הצהרת בית המשפט העליון עצמו, שזכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי"... "חוקתי, על-חוקי". התנהלות בית המשפט העליון לגבי תיקי יהודית פרנקו סידי ואח' מציגה את הצהרותיו לגבי "מהפכה חוקתית" כיחצנות המשרתת כוחניות בלבד. יתרה מזאת, התנהלות בית המשפט העליון לגבי הכתבים וההליכים בתיקים אלה ורבים אחרים מציגה את בית המשפט העליון כבית משפט בלתי כשיר בעליל.


 

תמונות: בועז אוקון, שכיהן כרשם בית המשפט העליון תחת הנשיא אהרן ברק, ומילא את מקום המזכיר הראשי, הוא דמות מרכזית בהשחתת בית המשפט העליון ובתי המשפט האחרים אח"כ - בכהונתו כמנהל בתי המשפט. שמריהו כהן ז"ל - כיהן כמזכיר בית המשפט העליון. מותו במרץ 2002, מציין משבר בישרת בית המשפט העליון. לאחר מותו ישבו במשרדו שרה לישפיץ והיום עדית מלול - שתיהן ללא מינוי כדין.  התנהלות מזכירות כדין היא תנאי מוקדם לכשירות בית משפט.
___________

תמונה: בתיק יהודית פרנקו-סידי ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1852/02) התגלו כתבים כוזבים במערכת המידע האלקטרונית של בית המשפט העליון. המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל אישר כביכול כתבי החלטות 5 שנים לאחר מותו, ורשם בית המשפט העליון בעז אוקון חתם כביכול על החלטות 5 שנים לאחר שעזב את בית המשפט העליון. במקביל, מונע בית המשפט העליון שלא כדין את הגישה לעיון בתיק הנייר (כתבי המקור). בית המשפט העליון דובק בטענה השקרית, שהתיק  "גרוס". אך הן נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והן הנהלת בתי המשפט מסרבים להשיב על בקשות למראה מקום ברשומות של ההודעה על ביעור התיק, הנדרשת בדין, וכן להעתק פרוטוקול הגריסה, שגם הוא נדרש בדין.
_____

תמונה: מיד לאחר מותו של שמריהו כהן ז"ל שונתה תבנית כל ההחלטות ופסקי הדין של בית המשפט העליון. האישור "העתק מתאים למקור, מזכיר ראשי..." הוסר מהכתבים, ובמקומו הוספה תניית הפטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח". אדם בר דעת ימצא ששינוי זה הפך את כלל כתבי ההחלטות ל"טיוטות". במקביל, מסרב בית המשפט העליון לספק העתקים חתומים ומאושרים כדין "העתק מתאים למקור" של החלטותיו. כמו כן מסרבת הנהלת בתי המשפט לענות על בקשות על פי חוק חופש המידע: תחת סמכותו של מי, ומהו הבסיס החוקי לשינויים מפליגים אלה.  בדומה, סירבו נשיאי בית המשפט העליון אשר גרוניס, מרים נאור, וכן הנשיא בדימוס אהרן ברק והרשם בדימוס בעז אוקון להשיב על שאלות אלה.
_____


מאהל המחאה ת"א, 23 לאפריל  - בתיקים יהודית פרנקו-סידי ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01  ו- 1852/02) דחה בית המשפט העליון את ערעורם של קבוצת ניצולי שואה מבולגריה, לאחר שלא קיבלו פיצויים מקרן שהוקמה על ידי ממשלת גרמניה ומנוהלת על ידי ממשלת ישראל.  זאת - לנוכח העוני המחפיר של ניצולי שואה בישראל...  
יחד עם זאת, סולפו משום מה כתבי החלטות במערכת המידע האלקטרונית של בית המשפט העליון בתיק זה. המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל אישר כביכול כתבים 5 שנים לאחר מותו, ורשם בית המשפט העליון בעז אוקון חתם כביכול על החלטות 5 שנים לאחר שעזב את בית המשפט העליון...  בועז אוקון, רשם בית המשפט העליון לשעבר, הוא החשוד המרכזי בסילופים אלה, שלא היו יכולים להתבצע ללא ידיעותו של הנשיא אז אהרן ברק.  אך הן אהרן ברק והן בועז אוקון מסרבים היום להסביר את פברוק הכתבים בתיק פרנקו-סידי.
יתרה מזאת, בית המשפט העליון מעלים את תיקי הנייר (כתבי מקור) בתיקי פרנקו-סידי בניגוד לחוק, בשיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט וגנז המדינה, בטענת שווא שהתיק "גרוס":
* נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור מסרבת לענות על בקשות חוזרות לקיים את הוראות החוק המחייבות אותה להסדיר את העיון בתיקים בבית המשפט העליון.
* נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק ורשם בית המשפט העליון לשעבר בועז אוקון, החשודים במעורבות בשיבוש הכתבים בתיק זה מסרבים לענות ולהסביר את השיבושים.
*  מזכירות בית המשפט העליון טוענת שהתיק "גרוס" ומסרבת לקבל לרישום בקשות עיון כחוק בתיק זה...
* ארכיון המדינה, המופקד על משמורת התיקים, מסרב להשיב ישירות על השאלה: האם התיק קיים או "גרוס"?
* הנהלת בתי המשפט מתנדבת להצטרף להונאה, למרות שאין זה מסמכותה כלל...
* רשם בית המשפט העליון גיא שני דחה לאחרונה "בקשה להליך הוגן" שביקשה תשובה מוסמכת של בית המשפט העליון לגבי ביעור התיק...
תיק פרנקו סידי הוא רק דוגמה אחת מיני רבות של ההונאות והשיבושים בשגרה של כתבי בית המשפט העליון שהחלו לאחר מותו הפתאומי של מזכיר בית המשפט העליון שמריהו כהן ז"ל בשנת 2002, תחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא, ובועז אוקון כרשם.

צרניק נ מזכירות בית המשפט העליון (3020/16) - בקשה לקבלת הודעת מזכירות תקפה וקבילה, עשויה כדין, בעניין ביעורו כביכול של תיק הנייר פרנקו ­סידי נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02)

תמונה: תמסורת פקס שהתקבלה ממזכירות בית המשפט ביום 19 למאי , 2016,  כ "הודעה" כביכול על ביעורו כביכול של תיק הנייר פרנקו סידי נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02). הבקשה להודעה תקפה וקבילה אומרת שאדם בר דעת לא יוכל לראות במסמך זה הודעה תקפה וקבילה שנתנה בתיק זה על ידי בית משפט כשיר מתוך אחת או יותר מהסיבות הבאות: א) אין מופיע עליו מספר תיק זה בו ניתנה הודעה זאת כביכול, ב) אין מופיעה עליו כל חותמת המראה שנרשם בתיק זה או בתיק אחר כלשהו, ג) אין מופיע עליו כל מספר אסמכתה של תכתובת רשמית מבית המשפט העליון, ד) אינו על נייר המכתבים של בית המשפט העליון, ה) אין מופיעה עליו החותמת האישית של עובד בית המשפט שחתם על מסמך זה, ו) שם התפקיד של החותם "מנהל מדור" אינו תקף ככל הנראה ואין שם תפקיד זה קיים  ככל הנראה בבית המשפט העליון ז) ה"הודעה" היא מפי השמועה -  משהו שמישהו אמר למישהו .
הבקשה גם מציינת ש"הודעה" זאת אינה תואמת תעודת עובד ציבור על פי פקודת הראיות.F
תמונה: החלטת רשם המוצאת שאין צורך להציג את התיעוד הנדרש בתקנות לביעור תיקי בתי המשפט: "אינני מוצא במסגרת הליך זה להוסיף על החלטתי מיום 13 לאפריל, 2016"... החלטה של רשם בית המשפט העליון גיא שני מיום 20 לאפריל, 2016, הדוחה "בקשה להליך ראוי" בתיק צרניק נ מזכירות בית המשפט העליון (3020/16). ה"בקשה להליך ראוי" ביקשה שתשובת בית המשפט העליון לגבי ה"גריסה" בכיכול של תיק יהודית פרנקו-סידי ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01) תיעשה בחתימתו של אדם בעל סמכות מתאימה, ותכלול אסמכות הנדרשות בחוק לביעור תיקי בתי המשפט: הודעה ברשומות ופרוטוקול הביעור.

 
תמונה:  בקשה שיגרתית לעיון בתיק סידי-פרנקו הוחתמה "התקבל/נבדק" ביום 07 לאוקטובר, 2015.  למחרת, 08 לאוקטובר, הוספה הערה בלתי חתומה בכתב יד: "בעדכון המדור [אזרחי - יצ] הוסבר כי התיק גרוס ואי אפשר לעיין בו...".  הבקשה החוזרה ידנית למבקש, ללא כל חותמת המראה על "דחייה" של הבקשה מרישום, וללא כל חתימה המראה תחת סמכותו של מי התבצעה פעולה זאת.  בע"פ, נאמר על ידי הסגל המזכירות, שלא יינתן להגיש כל בקשה נוספת בתיק זה.  נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור אינה עונה על בקשה להסבר לגבי התנהלות זאת, שיש לראות בה הפרה בוטה של ההליך הראוי והונאה.  אין זה סביר שהתנהלות זאת היא יוזמה של הסגל הזוטר של מזכירות בית המשפט העליון...
____________ 

יהודית פרנקו-סידי ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01

הבקשה האחרונה בקשר לתיק זה, מבקשת שבית המשפט יתקן את החלטת הרשם מיום 19 למאי, 2016, שבלבלה בין מספר תיקים, ולמעשה לא אומרת בפירוש שתיק (9073.01) בוער, למרות שהיא מנסה ליצור רושם זה.
יתרה מזאת, הבקשה מצטטת את תשובת ארכיון המדינה על בקשה להבהיר מה מצבו הפיזי של תיק זה.  תשובת הארכיון אינה עונה ישירות על השאלה, ועונה כביכול על בקשה לעיון, שמעולם לא הוגשה לארכיון. אך ניתן להסיק מתשובת הארכיון, שגם הארכיון וגם המזכירה הראשית של בית המשפט העליון יודעים שהתיק לא בוער:

Subject: תיק בית המשפט העליון יהודית פרנקו סידי ואח נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01) Date: 2016­03­28 8:42 amFrom: אולם> reading_hall@archives.gov.il>To:
ד" ר זרניק שלום,אתמול נשלחה תשובה:ד" ר רזניק שלום,מצ" ב תשובה שהתקבלה ממזכירה ראשית מבית משפט העליון:" מדובר בתיק רע"א, מאחר והפונה לא צד בתיק הוא לא יוכל לעיין".לפי הנחיות של הנהלת בתי המשפט עיון בתיקי בתי המשפט ניתן רק דרך פנייה לבית המשפט.בברכה,הלנה וילנסקי,מרכזת שירותי מחקר וקהל

יוסף צרניק נ מדינת ישראל (3919/16)  - בקשה לתיקון החלטת רשם מיום 19 למאי , 2019 על השגה על החלטת מזכירות – ­ ' דחייה מרישום של בקשה לעיון בתיק יהודית סידי פרנקו ואח נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01) בטענת "גרוס"READ MORE: 

2016-05-05 ISRAEL: Supreme court's fraud in a holocaust survivors case //

 ליום השואה: בית המשפט העליון עוסק בהונאה בתיק ניצולי שואה

2016-03-28 Supreme Court's fraud in a holocaust survivors' case - ongoing wiggling... //
  ההונאה בבית המשפט העליון בתיק ניצולי שואה - ממשיכים להתפתל...
2016-03-27 Fraud in the Supreme Court re: Franco-Sidi court file - a source in State Archive confirms - Supreme Court files are not shredded...
ההונאה בבית המשפט העליון בתיק פרנקו-סידי - מקור בארכיון המדינה מאשר - כלל לא מבערים תיקי בית המשפט העליון ...
2016-03-27 Informal seminar proposal sent to Prof David Peleg, Weizmann Institute: IT systems of the Israeli courts 
הצעה לסמינריון בלתי פורמלי נשלחה לפרופ דוד פלג ממכון וייצמן: "מערכות המידע של בתי המשפט בישראל"
2016-03-25 Open letter to Prof David Peleg, Chair of Computer Science in the Weizmann Institute, regarding new fraudulent IT systems of the Israeli courts //
מכתב פומבי לפרופ' דוד פלג, דיקן מדעי המחשב במכון וייצמן בנידון מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל
2016-03-24 Why is the Israeli Supreme Court engaged in fraud in a holocaust survivors' case? //
למה עוסק בית המשפט העליון בהונאה בתיק ניצולי שואה מבולגריה?

No comments: