Sunday, December 13, 2015

2015-12-09 JERUSALEM: Routines of the occupation...

2015-12-09 JERUSALEM: Routines of the occupation...
======================
[עברית להלן]
The Israeli Supreme Court today ruled today journalists and activists would be permitted to photograph and videotape from 50 m distance the monthly, racist Jewish parade in the Old City of Jerusalem, where Jews incite for violence against Muslims, for destruction of the mosques, etc.
Until now, during the monthly parade, Israel Police effectively enforced a curfew on the entire area, forcing the Muslims to close their businesses during the racist parade, and colluded with the Jewish mob by preventing any photography of the routine event... The High Court of Justice accepted the State position that Israel Police was acting to prevent "friction" between the Jewish mob and the journalists who were trying to document the routine event. (High Court of Justice 8837/15)
עו"ד איתי מק מדווח:
(קראו הכל אך נתחיל מהסוף - בג"צ קיבל את העתירה נגד המשטרה ומאפשר לפעילי זכויות האדם ולעיתונאים לצלם ולתעד את "סיבוב השערים". פסה"ד מצורף).
"סיבוב השערים" הוא "חגיגה" קבועה ברובע המוסלמי בכל ראש חודש להסתה ולגזענות. משטרת ישראל לא רק שלא עוצרת את ההסתה והגזענות, אלא גם סוגרת את כל הרובע המוסלמי, כך שלא תישאר חנות פתוחה אחת או פלסטיני אחד ברחוב. ב"סיבוב השערים" של חודש אוקטובר הצלחנו לתעד את שירי ההסתה ("יישרף המסגד" ו"נקום אחת משתי עיני מפלסטין, יימח שמם") כאשר השוטרים מהנהנים בראשם לפי הקצב, קריאות לבנות את בית המקדש השלישי כבר בחודש הקרוב, דפיקות של הצועדים על דלתות הבתים והחנויות, כרוזים לשחרר את "הגיבורים שלנו" (פעילי ימין קיצוני שעצורים על רקע האשמתם במעורבות בטרור יהודי), וחולצות עם כיתוב לא להעסיק ערבים ("מפטרים היום את המחבלים של מחר") - הכל נעשה תחת האף של השוטרים והקצינים. במקום לטפל בהסתה ובגזענות, המשטרה מצאה פתרון קל יותר – למנוע מאיתנו לתעד את המתרחש.
המשטרה קיבלה החלטה לא להרשות לנו ולעיתונאים לתעד בתוך הצועדים, אלא רק במרחק מהם ככה שלא נוכל לתעד שום דבר. ההנחיות החדשות קבעו כי נוכל לתעד את התהלוכה רק במרחק 50 מ' לפניה או מאחוריה, כך שלא תהיה שום אפשרות לתעד את המתרחש בתוכה (מפקד המרחב אסר על צילום התהלוכה ולו מהצד). השוטרים אפילו סנוורו עם פנסים בכוונה את המצלמות שלנו. מפקד המרחב הודיע לנו שאין צורך שאנחנו נצלם את התנהגות המשטרה והמשתתפים ב"סיבוב השערים", כי יש צלם משטרתי (מה שנקרא, שהחתול ישמור על השמנת).
לאחר שפנינו למפכ"ל המשטרה ולמפקד המחוז, הם גיבו את עמדת מפקד המרחב. לכן, הגשנו ביום ראשון עתירה דחופה.
בדיון הבוקר, המדינה נסוגה והודיעה כי יתאפשר לנו לתעד את המתרחש גם בתוך התהלוכה (ולא רק ממרחק 50 מ' בסוף או בהתחלה שלה). ביהמ"ש נתן פס"ד בו קבע את זכות התיעוד של פעילי זכויות האדם, דחה את ניסיון המשטרה לקבוע מראש כללים קשיחים וקבועים המגבילים את חופש התיעוד, וקבע כי צריכה להיות גמישות על פי המציאות בשטח ("אנו יוצאים מן ההנחה כי מפקדי המשטרה, ששלום הציבור ועם זאת הבטחת חופש ההפגנה וחופש התיעוד הם באחריותם במציאות המורכבת, יתנו אל לבם באופן ראוי את הגמישות הנחוצה, אך כמובן תוך מימוש אחריותם למניעת חיכוכים העלולים לקרות"). בנוסף, על אף התנגדות המארגנים של "סיבוב השערים", ביהמ"ש כרך את "סיבוב השערים" עם "ריקוד הדגלים" והמתרחש בו.
מצער הדבר שעל אף שהמדינה והמשטרה לא טענו כי יש איום על המשתתפים "בסיבוב השערים" מצד פעילי זכויות האדם, ואף מתגובת המדינה ובדיון היה ברור כי האיום הינו רק כלפי פעילי זכויות האדם מצד המשתתפים המתנגדים לצילום ולעצם נוכחותם, ביהמ"ש בחר להשתמש בפסק הדין במילה לכאורה ניטרלית -"חיכוך", כאילו יש כאן שני צדדים שמתחככים ואלימים זה כלפי זה.
https://www.facebook.com/nunital/posts/10153852080889706?from_close_friend=1&ref=notif&notif_t=close_friend_activity

No comments: