Thursday, March 10, 2016

2016-03-09 ISRAEL: Widespread corruption of the criminal justice system // דיני נפשות פרק ב': יש לנו שוטרים, תובעים ושופטים מושחתים...

2016-03-09 ISRAEL: Widespread corruption of the criminal justice system
=================================
A new weekly TV series presents a justice system that would fit into any repressive dark regime...
2016-03-09 דיני נפשות פרק ב': יש לנו שוטרים, תובעים ושופטים מושחתים... [עברית להלן]
========================
Important but depressing TV series.... Israel police and prosecution are worthy of any dark repressive regime...
The original footage from Joseph Zohar's investigation especially troubling, presenting police and prosecution in action, trying (and almost succeeded) in extorting his confession for murdering his father, even when they kwow they are lying to him... At the same time, they hide critical expcupatory evidence from defense counsel ...
In another case in this chapter we again meet Dr. Yehuda Hiss of the State Forensic Institute, as he colludes with police and the prosecution in the false conviction of a young father in fabricated murder of his baby (possibly a crib death) ... Moreover, the state banned Dr. Chen Kugel Dr. Maya Foreman from being interviewed for the program... Surely there were a few interesting things they could add here...
The brave makers of this filmmakers, and those who appear in it, including Attorney Avigdor Feldman and Prof. Boaz Sangero deserve medals.
But it seems that everyone has systematically avoided the elephant in the middle of the room - THE CORRUPT JUDGES:
A. After all, many of the judges come straight from the State Prosecution ...
B. After all, it is our Supreme Court, which created the inquisitorial justice system, where a confession and "something else, light as a feather" are sufficient for criminal conviction...
C. After all, anyone who inspects the criminal court files today will immediately notice that the judges treat the Criminal Procedure Act, designed to protect the rights of the accused, as a recommendation at best, for example:
* Net-HaMishpat - IT system of the courts, allows to create a link from the electronic court file to the police and prosecution investigation files and the evidence, without allowing the accused access to it, in stark violation of the Criminal Procedure Act.
* Net-HaMishpat allows judges to conduct double and triple dockets - itself a cardinal sign of corrupt judges.
* In many of the most prominent cases - for example the Roman Zadorov case in the Nazareth District Court, Ehud Olmert's case (Holyland corruption scandal) in Judge David Rosen court in the in Tel Aviv District Court - no Verdict and Sentencing records were duly entered. Again - a cardinal sign of corrupt judges.
* Judges routinely prevent public access to decisions and judgments in violation of the law - a flagrant violation of the Human Right for "fair public hearing", and conduct that is also a hallmark of corrupt judges.
D. Criminologists worldwide agree that a system of widespread corruption of police and prosecution, and routine false convictions cannot exist without corrupt judges... and it's also self evident...
סדרה חשובה אבל מדכאת.... המשטרה והתביעה בישראל אינן מביישות כל משטר רודני אפל...
הסרטים המקוריים מחקירת יוסף זוהר קשים במיוחד. מציגים את המשטרה והתביעה בפעולה, כשהן מנסות (וכמעט הצליחו) להפליל אותו ברצח אביו, גם כשידעו שאין לכך כל בסיס. במקביל, הסתירו ממנו ומסנגוריו ראיות מזכות קריטיות...
ובתיק אחר, הגענו שוב בפרק זה למכון הפתולוגי באבו כביר ולדר' יהודה היס, כמי שנתן ידו למשטרה ולתביעה ביצירת ראיות מפלילות כוזבות והרשעה של אב ברצח בנו התינוק... יתרה מזאת, המדינה אסרה על דר' חן קוגל ודר' מאיה פורמן להתראיין לתוכנית...
כל הכבוד ליוצרי הסידרה האמיצים, החושפים שוב את שחיתות המשטרה והתביעה... עו"ד אביגדור פלדמן ופרופ' בועז סנג'רו, ראויים כמובן לצל"שים.
אבל נראה שכולם נמנעו בעקביות מלדבר על הפיל שבאמצע החדר - השופטים המושחתים:
א. הרי רבים משופטינו מגיעים הישר מהפרקליטות...
ב. הרי בית המשפט העליון שלנו, הוא שיצר את המערכת האינקוויזיציונית, בה די בהודאה ו״דבר מה נוסף קל כנוצה״ על מנת להרשיע אדם...
ג. הרי כל מי שמעיין בתיקים הפליליים היום יבחין מיד שהשופטים רואים בסדר הדין הפלילי, שנועד להגן על זכויות הנאשם, משום המלצה בלבד, לדוגמה:
* נט-המשפט מאפשרת ליצור קישור מתיק בית המשפט לתיק החקירה וחומר הראיות, מבלי שניתנה לנאשם כל גישה אליו, בניגוד גמור לסדר הדין הפלילי.
* נט המשפט מאפשרת לשופטים לנהל רשימות כפולות ומשולשות של "החלטות בתיק" (DOCKET) מצב כשלעצמו נחשב ללא ספק לסימן מובהק של שופטים מושחתים.
* ברבים מן התיקים הבולטים - לדוגמה תיק רומן זדורוב במחוזי בנצרת, תיק אולמרט (הולילנד) אצל השופט דוד רוזן במחוזי ת"א - לא נרשמו כלל פסקי דין בתיק בית המשפט, ואין בנמצא כתבים אמתיים (אותנטיי) של פסקי הדין כלל. מצב זה כשלעצמו - הרשעה ומאסר ללא פסקי דין עשויים כדין ורשומים כדין, נחשב ללא ספק לסימן מובהק של שופטים מושחתים.
* השופטים מונעים בשגרה את גישת הציבור להחלטות ולפסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין בניגוד לחוק - הפרה בוטה של זכות האדם ל"שימוע הוגן ופומבי". והתנהלות זאת גם היא סימן מובהק של שופטים מושחתים.
ד. קרימינולוגים ברחבי העולם אומרים שהסיכוי קלוש לקיום שחיתות נרחבת של המשטרה והתביעה והרשעות שווא נפוצות בבתי המשפט , ללא שופטים מושחתים... וזה גם די מובן מאליו. 
פרויקט מיוחד החושף את הצד האפל של מערכת המשפט בישראל - הקלות הבלתי נסבלת שבה גם חפים מפשע מוצאים את עצמם בכלא. קורבנות מערכת המשפט מדברים
DOCU.NANA10.CO.IL

No comments: