Saturday, July 23, 2016

2016-07-24 פרשת זדורוב - פרופ' אסא כשר מתבקש שוב לחוות דעה על הונאות שיפוטיות, לחלופין - להתפטר מוועדת ארבל

2016-07-24 פרשת זדורוב - פרופ' אסא כשר מתבקש שוב לחוות דעה על הונאות שיפוטיות, לחלופין - להתפטר מוועדת ארבל
הבקשה הופנתה לפרופ' אסא כשר, מומחה לאתיקה מקצועית, ומי שהיה מעורב בחיבור יותר מ-40 קודים אתיים של גופים משמעותיים בישראל.  פרופ' כשר סירב לענות על בקשה קודמת למתן חוות דעת על הונאה הקשורה לעבודתה של ועדת השופטת ארבל " לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ועל נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת". שורה ארוכה של דמויות ציבוריות חיוותה את דעתה על היבטים שונים של פרשת רומן זדורוב. חוות הדעת המסכמת את העניין בצורה הברורה ביותר היא כנראה זאת של פרופ' מוטה קרמינצר, שכתב: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה... כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים, עם מערכת משפטית שמגנה בעיקר על עצמה."  חוות דעתו של פרופ' אסא כשר בפרשה חשובה זאת בולטת בהעדרה.  אין לי ספק שבמרוצת השנים, פרשת האוקראיני רומן זדורוב תיזכר כתמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה. רשימת אלה שקמו להשמיע את דעתם - ולעומתם אלה שבחרו לשמור על השתיקה – תיזכר כחלק בלתי נפרד מתולדות פרשה זאת.


   

מאהל המחאה ת"א, 24 ליולי -  בקשה חוזרת הופנתה לפרופ' אסא כשר, מומחה לאתיקה מקצועית, לחוות את דעתו לגבי שלל הראיות להונאה שיפוטית במשפטו של רומן זדורוב. רומן זדורוב, אזרח אוקראינה, מוחזק על ידי הרשויות הישראליות כריצוי מאסר עולם כביכול, לאחר הרשעתו כביכול ברצח הנערה תאיר ראדה ז"ל.  אולם אין בנמצא כתב הכרעת דין וגזר דין.  עו"ד אביגדור פלדמן, אז בא כוחו של רומן זדורוב, כתב שפסק הדין של רומן זדורוב הלך לאיבוד ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל...
להלן המכתב במלואו:

24 ליולי, 2016
פרופ' אסא כשר
בדוא"ל
הנידון: בקשה חוזרת לחוות דעתך לגבי ראיות לאי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת במערכת המשפט, לחלופין – להתפטרותך מוועדת ארבל
פרופ' כשר הנכבד,
אני פונה אליך שוב בבקשה לחוות את דעתך לגבי שלל הראיות לאי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת של מערכת המשפט. אני פונה אליך כמומחה לאתיקה מקצועית, כמי שהיה מעורב בחיבור למעלה מ40 קודים אתיים של גופים משמעותיים בישראל, וכבעל הכשרה מתקדמת במתמטיקה שימושית – צירוף כישורים מתאים במיוחד לעניין שלפנינו.
אבקש את חוות דעתך לגבי העניינים הבאים:
א. ראיות להונאה חמורה של שופטים בשיתוף פעולה עם בכירים בפרקליטות במשפטו של רומן זדורוב. עניין זה מוצג בקצרה בפרסום המצורף מיום 22 ליולי, שכותרתו: “השופט ג'ובראן מתבקש שוב לפסוק בעניין ה"ערבוביה" בתיק רומן זדורוב", [1] ובפירוט נרחב בתלונה, שהגשתי יחד עם אשתו של רומן זדורוב – הגב' אולגה גרישאב – לקבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים של מועצת זכויות האדם של האו"ם. [2]
שורה ארוכה של דמויות ציבוריות חיוותה את דעתה על היבטים שונים של פרשת רומן זדורוב, רבים מהם מצוטטים בתלונה הנ"ל. חוות הדעת המסכמת את העניין בצורה הברורה ביותר היא כנראה זאת של פרופ' מוטה קרמינצר, שכתב:
ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה... כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים, עם מערכת משפטית שמגנה בעיקר על עצמה.
חוות דעתך בפרשה חשובה זאת בולטת בהעדרה. אין לי ספק שבמרוצת השנים, פרשת האוקראיני רומן זדורוב תיזכר כתמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה. רשימת אלה שקמו להשמיע את דעתם - ולעומתם אלה שבחרו לשמור על השתיקה – תיזכר כחלק בלתי נפרד מתולדות פרשה זאת.
ב. ראיות להונאה בהתנהלות השופט דוד רוזן בשיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט במשפט פרשת הולילנד, שעיקרה אי-רישום פסקי דין עשויים כדין בתיק זה, פרסום פסקי דין "מפוברקים"/בדויים/למראית עין במקומם, ותגובותיו של השופט דוד רוזן על בקשותי לעיון בפסקי דין עשויים כדין בתיק זה. שנינו דנו בעניין זה בעבר, והוא מסוכם שוב בקצרה בפרסום המצורף מיום 14 ליולי, שכותרתו, "לורי שם טוב והנהלת בתי המשפט – מרכז ההונאות של השופטים". [3]
ג. ראיות להונאה של הנהלת בתי המשפט בניסיון לצנזר פעילה במאבק בשחיתות בתי המשפט לענייני משפחה. עניין זה קשור ישירות לפעולתה של וועדת ארבל, בה אתה חבר, ומתואר גם הוא בפרסום הנ"ל. [3]
ד. ראיות להונאות אחרות בהתנהלותה של הנהלת בתי המשפט, שלקט מהן מתוארות בפרסום הנ"ל, והן חלק מתוך אוסף גדול בהרבה. [3]
ה. התנהלות ועדת ארבל לגבי בקשתי הקודמת לחוות דעתך: את הפרסום מיום 14 ליולי העברתי לתגובתך לראשונה לפני כעשרה ימים. מיד ענית לי שלא תגיב, ובמקום זאת העברת את העניין לסדר יומה של מליאת הוועדה. ומיד אח"כ החליטה עורכת דין גאל עזריאל, שאינה חברה מן המניין בוועדה, להסיר את העניין מסדר יומה של הוועדה ולטפל בו בעצמה... סמכותה לפעול בצורה זאת מפוקפקת למיטב, והמהלך כולו נראה כחזרה נוספת, דומה להפליא על האירועים המתועדים בפרסום עצמו.
המשותף לרבים מן העניינים הנ"ל הוא יצירת מסמכים אלקטרוניים מפוברקים/בדויים/ למראית עין. עניין זה בולט בעיקר באי-רישום החלטות ופסקי דין עשויים כדין, ופרסום כתבים אלקטרוניים מפוברקים של החלטות ופסקי דין במקומם. המצב, שבסיסו בשינויים מערכתיים בבתי המשפט בעשור הקודם, ובכללם התקנת מערכת נט-המשפט, הפך לדעתי את בתי המשפט בישראל לבלתי כשירים בעליל. המאמר המצורף, שפרסמתי בכנס האירופי למחשוב ממשלתי, מתאר מצב זה כ"שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז" (נספח מס' 9.3 בקישורים להלן). [2]
שנינו תקשרנו בעניינים אלה במשך חדשים רבים, בפרט לגבי טיבן של מערכות המידע של בתי המשפט. אתה עצמך הבעת בעבר פליאה רבה על הממצאים הנוגעים לעניין זה בתיק פרשת הולילנד. בעבר גם כתבת, שבכוונתך "להיכנס בעבי הקורה".
אולם בינתיים:
הודעת לי על סירובך לדון בפומבי בעניינים הקשורים לישרת, או אי-ישרת מערכת המשפט.
הצטרפת כחבר לוועדת ארבל. במילים השאולות מדבריו של שר המשפטים לשעבר פרופ' דניאל פרידמן בנושא דומה, יש לראות בוועדה זאת ניסיון לסתום את הפה למדינה שלמה...
הבעת את מורת רוחך החריפה מהעובדה שהגשתי את התלונה בעניינו מאסרו השרירותי של רומן זדורוב ואי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת של מערכת המשפט למועצת זכויות האדם של האו"ם.
קיים חשש חמור וברור, שוועדת השופטת (בדימוס) ארבל, "הוועדה לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ועל נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת", שאתה חבר בה, פועלת כחלק ממה שתאר פרופ' קרמניצר - מערכת משפטית שמגנה בעיקר על עצמה. החשש החמור והברור הוא שהוועדה נועדה למנוע מן הציבור מידע לגבי מצבה הכושל של מערכת המשפט וכן למנוע מן הציבור להביע את מחאתו נגדה.
אם תבחר להמשיך ולשמור על שתיקתך ותסרב לחוות את דעתך לגבי שלל הראיות לאי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת של מערכת המשפט מן הראוי שתתפטר מוועדת ארבל.
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

העתקים: פרופ' עוזי אורנן, עו"ד דן יקיר, עו"ד פלדמן, עו"ד יואב ספיר, פרופ' אריה אלדד, דר' ענת פלג, דר' נמרוד קוזלובסקי, דר' הדר דנציג, דר' חיים ויסמונסקי

קישורים:

[1] 2016-07-22 ROMAN ZADOROV affair: Justice Joubran is again asked to rule on the "Jumble" in the court file... //
פרשת רומן זדורוב: השופט ג'ובראן מתבקש שוב להחליט בעניין ה"ערבוביה" בתיק...
[2] 2016-07-11 Complaint, filed with the UN Human Rights Council, Working Group on Arbitrary Detention, in RE: Roman Zadorov - Ukrainian citizen detained in Israel -
 2016-07-14 Supplemental letter - Ms Olga Grishaev joins the complaint
Attachment 9.1 Joseph Zernik, PhD – Biosketch
Attachment 9.2 Zernik, J., “Integrity, or lack thereof, in electronic record systems of the Israeli courts”, HRA-NGO submission for the 2013 UPR by UN HRC.
Attachment 9.3 Zernik, J., “New Fraudulent IT Systems in the Israeli Courts: Unannounced Regime Change?”, European Conference on E-Government (2015)
Attachment 9.4 State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court – requests and decisions pertaining to efforts to access electronic judicial decision records to inspect and to copy.
Attachment 9.5 Judge Varda Alshech “Fabricated Protocols” scandal – Israel Bar Association complaint and Ombudsman of the Judiciary May 31, 2012 decision (12/ 88 /Tel-Aviv District)
Attachment 9.6 Regulations of the Courts – Office of the Clerk 1936, 2004
Attachment 9.7 Regulations of the Courts – Inspection of Court Files
Attachment 9.8 State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court - requests and decisions regarding attempt to access paper judicial decision records to inspect and to copy: a)   Zadorov v State of Israel(7939) – in the Supreme Court; b)   Zernik v State of Israel (3319/16) in the Supreme Court; c)   Zernik v Zadorov and State of Israel(4650/16) in the Supreme Court 
Attachment 9.9 Roman Zadorov v State of Israel (7939/10) in the Supreme Court - requests and decisions regarding attempt to access the appeal court file records to inspect and to copy
Attachment 9.10 “Background Document Regarding Electronic Signatures” by the Ministry of Justice, The Israeli Law, Information & Technology Authority (ILITA) (updated September 2009)
Attachment 9.11 Amos Baranes v State of Israel (3032/99) – request for a new trial – in the Supreme Court – Notice and request to correct false electronic records.
Attachment 9.12 Abuse of political activists by the Israeli courts
[3] 2016-07-16 Lori Shem Tov and the Israeli Administration of Courts - Fraud Central of the judiciary //
לורי שם טוב והנהלת בתי המשפט - מרכז ההונאות של השופטים
No comments: