Monday, September 12, 2016

2016-09-12 פרופ' אלי ביהם - ראש מרכז המחקר לאבטחת סייבר, והטכניון - תפקיד "לא יאה" בחברה אזרחית מתוקנת

פרופ' אלי ביהם - ראש מרכז המחקר לאבטחת סייבר, והטכניון - תפקיד "לא יאה" בחברה אזרחית מתוקנת
בעקבות תכתובת לאחרונה בעניין המחשוב הממשלתי בישראל, התבקש פרופ' אלי ביהם לקיים סימפוזיון בנושא המחשוב הממשלתי בישראל, אבטחת יושרתו, וחשיבותו למהות המשטר. אין ספק שאלה נושאים אקדמאים מתאימים במיוחד למרכז חדש זה. תשובתו של פרופ' ביהם מצביעה על המצב לאשורו - בכירי המשכילים בישראל ברובם שותפים מלאים לשינוי שיטת המשטר הבלתי מוכרז, הנובע מהונאת ענק במחשוב הממשלתי בישראל. הטכניון, כמוסד אקדמי, ממלא תפקיד "לא יאה" בחברה אזרחית מתוקנת...
  
תמונות:  פרופ' אלי ביהם - ראש מרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון, שנחנך לאחרונה.
____________
מאהל המחאה ת"א, 12 לספטמבר -  בעקבות תכתובת לאחרונה בעניין המחשוב הממשלתי בישראל, התבקש היום פרופ' אלי ביהם לקיים סימפוזיון ציבורי בנושא המחשוב הממשלתי בישראל, אבטחת יושרתו, וחשיבותו למהות המשטר. אין ספק שאלה נושאים אקדמאים מתאימים במיוחד למרכז חדש זה.  הבקשה הועתקה לנשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא, למשנה לנשיא למחקר פרופ' וויין קפלן, ולפרופסורים, שהוצעו כמתדיינים בסימפוזיון זה:
* פרופ עוזי אורנן - הפקולטה למחשבים, הטכניון
* פרופ דני דולב - ראש מרכז החדשנות הבינלאומי בתחום אבטחת המידע במרחב הקיברנטי (סייבר) באוניברסיטה העברית
* פרופ אסא כשר - מומחה לאתיקה מקצועית ולממשל
* פרופ' דניאל פרידמן - משפטים ת"א, שר המשפטים לשעבר
* פרופ' מוטה קרמניצר - המכון הישראלי לדמוקרטיה
* פרופ עומר ריינגולד -מכון וייצמן
בתשובתו (העתקה להלן) אומר פרופ' אלי ביהם: "מכתבך הנוכחי אינו יאה, ולא יקבל כל תגובה".
תגובתו של פרופ' ביהם מאשרת את המצב שתואר כבר בדו"ח למועצת זכויות האדם של האו"ם בשנת 2013 - בכירי המשכילים בישראל ברובם שותפים מלאים לשינוי שיטת המשטר הבלתי מוכרז, הנובע מהונאת ענק על הציבור במחשוב הממשלתי בישראל.  ועתה, הטכניון, כמוסד אקדמי, ממלא תפקיד "לא יאה" בחברה אזרחית מתוקנת...
להלן התכתובת האחרונה בנושא תפקידם של מרכז המחקר לאבטחת סייבר והטכניון במלואה
-------- Original Message --------
Subject:הנידון: בקשה לקיום סימפוזיון ציבורי במרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון: המחשוב הממשלתי בישראל
Date:2016-09-12 7:48 pm
From:joseph.zernik
To:Prof Eli Biham
Cc:Prof Peretz Lavi , Prof Wayne D. Kaplan, Prof Asa Kasher , Prof Uzzi Ornan, Prof Daniel Friedmann, Prof Mota Kremnitzer ,Prof Danny Dolev

הנידון: בקשה לקיום סימפוזיון ציבורי במרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון: המחשוב הממשלתי בישראל
פרופ' ביהם הנכבד,
ראשית, קרוב לוודאי שיש לראותך כמסלף, ו/או לפחות מעלים במכוון חלק מרכזי מתוכן הדיון שניהלנו, במה שכתבת להלן.
שנית, תגובתך מאשרת את המצב, כפי שתיארתי אותו כבר במידע שהגשתי למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופותית של שנת 2013:  שכבת המשכילים והאקדמיה בישראל, רובה ככולה שותפה לשינוי שיטת המשטר הבלתי מוכרז, שהתבצע על ידי הונאת הענק על הציבור במחשוב הממשלתי בעשור האחרון.
דו"ח הצוות המקצועי של האו"ם לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל (2013) כלל את המידע שלי, וסיכם אותו במילים אלה: "חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
המרכז, שאתה עומד בראשו, והטכניון נחזים כשותפים מלאים למצב זה עתה - תפקיד "לא יאה" לאנשי אקדמיה ומוסד אקדמי בחברה אזרחית מתוקנת...
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א

On 2016-09-12 5:24 pm, Eli Biham wrote:

שלום דר' צרניק,
להזכירך, הדיון שלנו הינו בקשותי לגריעתי מרשימת התפוצה שלך, והתגובה המבזה שהפצת עלי ברבים כתגובה לבקשותי אלה.
למרות בקשותי הרבות לגרוע אותי מרשימת התפוצה שלך, ולמרות ההתכתבות הענפה שהייתה בינינו על בקשותי, טרם טרחת לאשר הגריעה. כמו כן טרם התנצלת ברבים על תגובתך המבזה ששלחת לרשימת התפוצה על בקשותי להיגרע, ואשר מאשימה אותי באיומים עליך שלא היו ולא נבראו.

במצב עניינים זה, מכתבך הנוכחי אינו יאה, ולא יקבל כל תגובה.
אני חוזר ודורש את גריעתי מרשימת התפוצה, והתנצלות פומבית על תגובתך על כך,
בברכה,
אלי

__________________
הנידון: בקשה לקיום סימפוזיון פתוח לציבור במרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון בנושא המחשוב הממשלתי במדינת ישראל
פרופ' ביהם הנכבד,
בכל התכתובת שלנו לאחרונה בעניין ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל, איכשהו פיספסתי את העובדה שאתה עומד בראש מרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון, שנחנך לאחרונה.
אין ספק שקיום סמפוזיון בנושא המחשוב הממשלתי בישראל, אבטחת יושרתו, וחשיבותו למהות המשטר, הם נושאים אקדמאים מתאימים במיוחד למרכז חדש זה.
בין המתדיינים אני מציע באופן ראשוני לכלול את הבאים:
* פרופ עוזי אורנן - הפקולטה למחשבים, הטכניון
* פרופ דני דולב - ראש מרכז החדשנות הבינלאומי בתחום אבטחת המידע במרחב הקיברנטי (סייבר). באוניברסיטה העברית
* פרופ אסא כשר - מומחה לאתיקה מקצועית ולממשל
* פרופ' דניאל פרידמן - משפטים ת"א, שר המשפטים לשעבר
* פרופ' מוטה קרמניצר - המכון הישראלי לדמוקרטיה
* פרופ עומר ריינגולד - (אולי בוועידת וידאו)
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
העתקים:
פרופ' פרץ לביא, נשיא הטכניון
פרופ' וויין קפלן - המשנה לנשיא למחקר
  הונאת מחשבים בבחירות 2015?  ח"כ אלהרר התבקשה לסייע בקבלת תשובה ראויה, כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע
לאור פירסומים המעלים חשדות להונאת מחשבים בוועדת הבחירות המרכזית בבחירות 2015, הוגשה בקשה על פי חוק חופש המידע על הכנסת.  הבקשה היא לגבי פיתוחה, בדיקתה, הטמעתה, הפעלתה, ואבטחתה של מערכת המחשוב של ועדת הבחירות המרכזית.  משרד חופש המידע של הכנסת אישר את קבלת הבקשה, אולם לא סיפק עד היום מספר בקשה כראוי.  ח"כ אלהרר התבקשה היום לסייע באבטחת טיפול ותשובה כראוי וכדין על הבקשה על פי חוק חופש המידע.
מצב בו גם הכנסת אינה מוכנה, רוצה, או יכולה לטפל כראוי וכדין בבקשה על פי חוק חופש המידע (שהיא עצמה חוקקה) לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית (שהכנסת עצמה הקימה), ושנועדה להקים את הכנסת עצמה כדין, תעלה חשש שגם הכנסת אינה נבחרת ופועלת כרשות מחוקקת כדין, אלא תחת שליטת זרועות "הממשל העמוק" (DEEP STATE).
ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל בעשור הקודם הן למעשה שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.
תמונה: ח"כ קארין אלהרר, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה; פרסומים של עו"ד דוד לוי מעלים חשש חמור להונאת מחשבים בבחירות 2015.
___
מאהל המחאה ת"א, 12 לספטמבר - ח"כ קארין אלהרר התבקשה היום לסייע בקבלת תשובה כראוי וכדין על בקשה על פי חוק חופש המידע, שהוגשה לכנסת, בנוגע לפיתוחה, בדיקתה, הטמעתה, הפעלתה, ואבטחתה של מערכת המחשוב של ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת. משרדה של ח"כ אלהרר אישר את קבלת בקשת העזרה.
הבקשה לח"כ אלהרר (העתקה להלן) הוגשה לאחר שלא התקבל ממשרד חופש  המידע של הכנסת מספר בקשה כראוי לאחר קבלת הבקשה.
הבקשה עצמה (העתקה להלן) הוגשה לנוכח פרסומים הטוענים להונאת מחשבים בוועדת הבחירות המרכזית בבחירות 2015.
אי מתן תשובה כראוי וכדין ו/או הונאות בטיפול בבקשות על פי חוק חופש המידע על ידי הרשות המבצעת - משרד המשפטים, והרשות השופטת - הנהלת בתי המשפט, לגבי בקשות  שעניינן הונאות במחשוב הממשלתי, תועדו כבר פעמים רבות בעבר.
מצב בו גם הכנסת אינה מוכנה, רוצה, או יכולה לטפל כראוי וכדין בבקשה על פי חוק חופש המידע (שהיא עצמה חוקקה) לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית (שהכנסת עצמה הקימה), ושנועדה להקים את הכנסת עצמה כדין, תעלה חשש שגם הכנסת אינה נבחרת ופועלת כרשות מחוקקת כדין, אלא תחת שליטת זרועות "הממשל העמוק" (DEEP STATE).
ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל בעשור הקודם הן למעשה שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.

להלן בקשת העזרה שהוגשה לח"כ קארין אלהרר היום
ח"כ קארין אלהרר
יו"ר הועדה לענייני ביקורת המדינה
הכנסת, גבעת רם, ירושלים
בפקס ; בדוא"ל:
‬‬
הנידון: בקשת עזרה באבטחת טיפול ותשובה כראוי, כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע בנידון מחשוב ועדת הבחירות המרכזית
אודה על אישור קבלה בדוא"ל חוזר.
ח"כ אלהרר הנכבדה,
ביום 25 לאוגוסט, 2016, הגשתי את הבקשה על פי חוק חופש המידע, שבנידון, ושילמתי את אגרת הבקשה כדין. [1] משרד חופש המידע של הכנסת אישר את קבלת הבקשה. אולם לא קיבלתי מספר בקשה כראוי עם אישור קבלת הבקשה.
ביום 10 לספטמבר, 2016, הגשתי בקשה להנפקת מספר בקשה על פי חופש המידע כראוי. [2] משרד חופש המידע של הכנסת אישר גם את קבלת בקשה נוספת זאת. אולם עד היום לא קיבלתי מספר בקשה כראוי לגבי בקשתי על פי חוק חופש המידע.אודה על כל עזרה שתוכלי להמציא באבטחת טיפול ותשובה כראוי וכדין על בקשתי על פי חוק חופש המידע בנידון מחשוב ועדת הבחירות המרכזית.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert – NGO
מאהל המחאה ת"א
LINKS:
[1] 
2016-08-25 Knesset Central Election Committee IT systems - Freedom of Information Requests in re: Development, implementation, operation, security //
2016-08-25 מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת - בקשה על פי חופש המידע: פיתוח, הטמעה, הפעלה ואבטחה
 2016-09-10 Freedom of Information Request, in re: IT systems of the Central Election Committee, etc – request for due issuing of FOIA Request Number
2016-09-10 בקשה להנפקת מספר בקשה כראוי, על בקשה על פי חוק חופש המידע, שהתקבלה על ידי הכנסת, לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית

להלן עיקר הבקשה על פי חוק חופש המידע מיום 25 לאוגוסט, 2016, לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית
25 לאוגוסט, 2016
מר שמוליק ‫חזקיה
הממונה על יישום חוק חופש המידע בכנסת
הכנסת, גבעת רם, ירושלים
בדוא"ל: ‫‪‫‪
בפקס:
הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע: א. מחשוב ועדת הבחירות המרכזית...
מר חזקיה הנכבד,
אנא קבל את הבקשה על פי חוק חופש המידע כלהלן.
...
הבקשה היא לגבי תיעוד בכתב של המידע המבוקש במסמכים הנמצאים ברשות הכנסת, או מראה מקום לפרסומים רשמיים (כגון רשומות) הכוללים את המידע המבוקש.
א. מערכות מידע של ועדת הבחירות המרכזית
המידע המבוקש מתייחס למערכות מידע הנמצאות בשימוש ועדת הבחירות המרכזית לצורך ניטור התנהלות הבחירות בתחנות הקלפי השונות, לצורך איסוף ושמירת נתוני ההצבעה מתחנות הקלפי השונות, לצורך עיבוד נתוני ההצבעה לחישוב תוצאות הבחירות, ולצורך פרסום הנתונים באתר ועדת הבחירות המרכזית.
    1. עמידת פיתוח והטמעת מערכות אלה בנוהל מפת"ח, בכפוף לתקן חשכ"ל משרד האוצר (ר' הוראות תכ"מ/תקנות כספים ומשק) ובכפוך להחלטת ועדת השרים לכלכלה מס' 103/כל מיום 28 לאוקטובר, 1991:
  א.‬ כל תיעוד של קיום מפרט המערכות (SPECIFICATIONS) בסמוך לחתימת החוזה לפיתוח המערכות על ידי עובד מדינה, ובכלל זה: שמו, סמכותו, תיעוד של מינוי כדין על פי התקשיר.
  ב. תיעוד של ניהול ליבה של פיתוח המערכות על ידי עובד מדינה, ובכלל זה: שמו, סמכותו, תיעוד של מינוי כדין על פי התקשיר.
  ג. כל תיעוד של בדיקה עצמאית של המערכות (כולל ולידציה) קודם הטמעתן על ידי עובד מדינה, ובכלל זה: שמו, סמכותו, תיעוד של מינוי כדין על פי התקשיר.
   2. מי המחזיק בסמכות המנהלית העליונה לגבי מערכות אלה?
   3. מיהן רשויות מדינת ישראל הנושאות באחריות לאבטחת מערכות אלה?
   4. מי הם שהיו מוסמכים לפרסם מידע לגבי תוצאות הבחירות לכנסת ה-20 באתר ועדת הבחירות המרכזית? (לדוגמה, פורטל: http://votes20.gov.il/ballotresults )
+++++++

07/04/2016

נחנך מרכז מחקר לאבטחת סייבר בטכניון

ראש מטה הסייבר הלאומי: אין ספק שהטכניון יקדם את התחום למקומות שטרם הכרנו

פרופ' אלי ביהם (מימין) עם ד
פרופ’ אלי ביהם (מימין) עם ד”ר אביתר מתניה ונשיא הטכניון פרופ’ פרץ לביא
ד”ר אביתר מתניה, ראש מטה הסייבר הלאומי, חנך יחד עם נשיא הטכניון פרופ’ פרץ לביא את מרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון. “הטכניון הוא המוסד הראשון שפנינו אליו בבקשה להקים מרכז כזה מתוך הכרה באיכותו, ביכולותיו ובכוחות שישנם כאן בפקולטות להנדסת חשמל ולמדעי המחשב ובמרכז להנדסת מחשבים (TCE),” אמר ד”ר מתניה. “יכולותיו האקדמיות של הטכניון, והיותו מוסד מוביל בעולם ברמה הטכנולוגית, מבטיחות שתחום הסייבר יתפתח כאן למקומות שטרם הכרנו.”
בראש המרכז החדש שנפתח השבוע עומד פרופ’ אלי ביהם מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון. פרופ’ ביהם הסביר כי “ישראל, והטכניון בפרט, מובילים בשמירה על יכולתנו לעמוד בפני איומי הסייבר. לצורך כך יש לקדם מחקר בין תחומי המסתמך על יכולותיו של הטכניוןבמרכז יפעלו חברי סגל מפקולטות רבות, שיחקרו את ‘השכבות התחתונות של הסייבר’נושאי המחקר דורשים אבטחה, ואנו נבחן את החולשות המסכנות את המערכות וגם את דרכי ההגנה עליהן. המרכז יטפח את המודעות לנושאים האמורים ויקיים ימי עיון לקהל המהנדסים העוסקים בסייבר שירחיבו את ידיעותיהם וירכשו ידע עדכני. אנחנו מזמינים את התעשייה לשתף פעולה איתנו, ונשמח לארח כאן חוקרים ופוסט-דוקטורנטים מישראל ומחו”ל.”
מרכז המחקר החדש יתמקד במחקרי אבטחת סייבר כדוגמת הגנת תוכנה וחומרה, מערכות הפעלה והגנה על מידע בענן וכן בתקשורת אל הענן וממנו, הגנה על מערכות בתחום ה- IoT (האינטרנט של הדברים), אימות של תוכנה וחומרה, ראייה ממוחשבת, בטיחות מערכות אוטונומיות, למידת מכונה לצורך סקיוריטי, קריפטולוגיה וקריפטואנליזה, בטיחות ופרטיות של מערכות רפואיות ואבטחת מערכות אווירונוטיות ונושאים רבים נוספים. המרכז ינהל מענקי מחקר לחוקרים, יממן סטודנטים לתואר שני ושלישי, יהווה מוקד משיכה למחקרים בתחום, יעסוק בהפצת ידע חדשני על ידי ארגון כנסים וימי עיון בין לאומיים ויעמיק את המודעות לתחום באמצעות קורסים, הרצאות ופעילויות משלימות נוספות.
(מימין לשמאל) המשנה לנשיא הטכניון למחקר פרופ' ויין קפלן, ראש המרכז החדש פרופ' אלי ביהם, ראש מטה הסייבר הלאומי ד
(מימין לשמאל) המשנה לנשיא הטכניון למחקר פרופ’ ויין קפלן, ראש המרכז החדש פרופ’ אלי ביהם, ראש מטה הסייבר הלאומי ד”ר אביתר מתניה, נשיא הטכניון פרופ’ פרץ לביא ופרופ’ בועז גולני סגן נשיא הטכניון קשרי חוץ ופיתוח משאבים
נשיא הטכניון פרופ’ פרץ לביא בירך על הקמת המרכז ואמר: “מדינת ישראל מבינה סוף סוף את חשיבותו של תחום הסייבר, והקמת המרכז בטכניון היא ארוע חשוב. מההיכרות עם המוחות המבריקים שמקימים את מרכז המחקר לאבטחת הסייבר ברור לי שזה יהיה מרכז לתפארת, שיתרום רבות לתחום הזה.”
גלעד ארדן, השר לביטחון הפנים, שלח את ברכתו להקמת המרכז, ובה כתב כי “הטכניון הוא מוסד מוביל המהווה עבור כולנו מקור לגאווה לאומית. אני בטוח כי הקמת המרכז תתרום רבות לביטחון הלאומי ולכלכלת ישראל.”
אופיר אקוניס, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, כתב בברכה לנשיא הטכניון כי “שילוב הכוחות, המוחות המבריקים המייחדים את הטכניון, הרצון להוביל ולהצליח, הנחישות חסרת הפשרות, יהיו ככוח עולה ובלתי ניתן לעצירה אל מול אלו המבקשים לפגוע בנו.”
במסגרת הכנס לכבוד פתיחת המרכז התקיימו הרצאות של מרצים מהפקולטות למדעי המחשב ולהנדסת חשמל בטכניון: פרופ’ ערן יהב הרצה על כלי חדש לזיהוי ממוחשב של דמיון בין תוכנות וקודים; פרופ’ מרק זילברשטיין על כרטיסים גרפיים כנתיב חדירה למערכות ממוחשבות; דניאל גנקין על שאיבת מידע ממחשבים וממכשירים ניידים באמצעות מדידה חיצונית של משתנים פיזיים כגון הספק חשמלי, מדידה אקוסטית וזיהוי קרינה אלקטרומגנטית; ופרופ’ אלי בן ששון על טכנולוגיה חדשה להבטחת “יושרה חישובית” בתהליכים פיננסיים ואחרים.
ד
ד”ר אביתר מתניה ראש מטה הסייבר הלאומי בכנס

No comments: