Wednesday, November 30, 2016

2016-12-01 רפי רותם והשופט הנוכל דניאל בארי: "הקראת גזר הדין" - ההייתה, או חלמנו חלום?


רפי רותם והשופט הנוכל דניאל בארי: "הקראת גזר הדין" - ההייתה, או חלמנו חלום?
בקשה חוזרת לעיון ב"גזר דין עשוי כדין ורשום כדין", ברשימת "פסקי דין עשויה כדין" ועוד, הוגשה לשופט הנוכל דניאל בארי.  בארי מתחמק בעקביות, כאחרון הרמאים, ממתן החלטות לעניין על הבקשות לעיון בכתבים בתיק התביעה נגד רותם... ובמקביל - בארי אינו מתקן את השיבושים החמורים ברישומים הכוזבים בתיק זה.
ב"גזר הדין" המפוברק עצמו, גיבב בארי שקרים גמורים לגבי מינוי סניגורים ציבוריים לנאשם. בתיק זה הופיעו מתחזים, שפעלו להכשלת הנאשם, כסנגורים ציבוריים. השותפים להונאה חמורה זאת היו השופטת יעל פרדלסקי, המתחזה לסניגור ציבורי מחוזי (בפועל) אלקנה לייסט, וסדרת עורכי דין נוכלים...
ביום 28 לנובמבר, פברק בארי דיון "הקראת גזר הדין" במעמד פעילים ותקשורת. הדיון אף דווח מיד אח"כ בהרחבה.  אולם בתיק בית המשפט נרשם אח"כ, ש"לא התקיים" דיון באותו יום.  בכתב "גזר הדין" נאמר - "ניתן בהעדר הצדדים" - כלומר לא הוקרא מעולם...  וברשימת "פסקי דין" לא מופיע "גזר דין" עד היום...
"משפטנים בכירים" רוצים לראות במצב "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים". לחלופין מתארים "משפטנים בכירים" את המצב כ"ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט".  אולם המצב לאמיתו הוא פשיעה מאורגנת של שופטים ועורכי דין בבתי המשפט של מדינת ישראל. 
התביעה הפלילית נגד רפי רותם ממחישה בצורה הברורה ביותר את חלקם המרכזי של השופטים ועורכי הדין בשחיתות הממשלתית. עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק!
קראו את הבלוג השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-12-01.html 

   
תמונות 1: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) השותפים הבכירים להונאה בבית המשפט - השופטת יעל פרדלסקי, המתחזה (ללא מינוי כדין) לסניגור המחוזי (בפועל) ת"א אלקנה לייסט, והשופט הנוכל דניאל בארי.

 
תמונה 2: חושף השחיתות ברשות המסים רפי רותם. מומחה להברחות סיגריות ואלקטרוניקה. לא נמצא עדיין שופט או עורך דין שלא הצליח להונות אותו.
_____

מאהל המחאה ת"א, 1 לדצמבר - בקשה חוזרת הוגשה לשופט הנוכל דניאל בארי, לעיון בכתבים עשויים כדין הנוגעים ל"גזר הדין" המפוברק מיום 28 לנובמבר, 2016, ורישומו כדין. [1]
כבר לפני הדיון המפוברק של "הקראת גזר הדין", פרסם כותב שורות אלה את תחזיתו - השופט הנוכל דניאל בארי הולך לפברק את דיון "הקראת גזר הדין". [2] ואכן, בארי לא אכזב... אולם הפברוק במקרה זה עולה על כל המצופה... [3] ועכשיו, מסרב בארי בעקשנות להחליט לעניין הבקשות לעיון, וממשיך בהנפקת "החלטות בפתקית" מתחמקות, כאחרון הרמאים...

א. השופט הנוכל דניאל בארי מסרב להחליט על בקשות לעיון בכתבים עשויים כדין

לאחר הדיון המפוברק, כשהתברר היקף השיבושים, הוגשו שתי בקשות לעיון, לגבי הכתבים הבאים:
המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
א) גזר דין עשוי כדין ורשום כדין
ב) פרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון השמעת גזר הדין מיום 28 לנובמבר, 2016
ג) יומן "מועדי דיון" עשוי כדין
ד) רשימת "החלטות בתיק" עשויה כדין
ה) רשימת "פסקי דין" עשויה כדין
באם הכתבים המבוקשים אינם קיימים בתיק זה, מתבקש השופט דניאל בארי לציין זאת במפורש בהחלטתו בענין הבקשה לעיון.
הבקשה האחרונה, מיום 30 לנובמבר, 2016 גם  אומרת:
 א) המבקש מוכר בקהילה הבינלאומית כמומחה לענייני הונאות בבתי המשפט.  ככזה, חוות דעתו של המבקש היא, שהשופט דניאל בארי עסק ועוסק בביצוע הונאה לגבי הכתבים וההליכים הנוגעים להכרעת הדין וגזר הדין בתיק זה. תמצית הראיות לחוות דעת זאת מסוכמת בשני (2) הפרסומים המצורפים:
(1) 2016-11-27 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין?
(2) 2016-11-28 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: השופט הנוכל דניאל בארי התעלה על עצמו בהקראת גזר הדין
(ב) יחד עם זאת, על מנת להסיר כל ספק לעניין התנהלותו של השופט דניאל בארי מוגשת הבקשה הנוכחית לעיון.  בקשה זאת היא כמובן גם הודעה לשופט דניאל בארי על השיבושים המרובים בתיק זה.  לפיכך, אם הסיבה לשיבושים אלה היא טעות אנוש, אין ספק שהשופט דניאל בארי ינקוט מיד בצעדים מתקנים.
...
ה) ה"החלטה בפתקית" של השופט דניאל בארי מיום 30 לנובמבר, 2016, וכן השיבוש הנוסף שברישום הדיון מיום 28 לנובמבר, 2016, כ"לא התקיים", מעצימים את הוודאות שהשופט דניאל בארי עסק ועוסק בהונאה על כס המשפט בתיק זה.

אבל כצפוי, בארי ממשיך בסירובו להחליט לגופו של עניין - כיוון שאין קיימים בתיק זה כתבים עשויים כדין ורשומים כדין של "הכרעת דין" ו"גזר דין"...  במקום זאת, בארי ממשיך להנפיק "החלטות בפתקית" מפוברקות, שהן חלק בלתי נפרד מההונאה...

תמונות 3: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) - סדרת "החלטות בפתקית" מפוברקות של השופט דניאל בארי, המתחמקות ממתן החלטה על בקשות חוזרות לעיון בכתבים עשויים כדין ורשומים כדין.

ב. ההונאות המרכזיות ב"גזר הדין" המפוברק מיום 28 לנובמבר, 2016
הונאה מס'  1 -  ניסיון כושל להכשיר את הופעת סדרת הסניגורים הציבוריים למראית עין, שפעלו להכשיל את רפי רותם
ההונאה הבולטת ביותר בתוכן "גזר הדין" המפוברק של בארי, היא בפסקאות הנוגעות לחובתו הבסיסית של בית המשפט להעמיד סניגור לנאשם בהליך בו דורשת התביעה מאסר בפועל. 
בכתב "גזר הדין" המפוברק מנסה בארי לשכתב את תולדות ההונאה של השופטת יעל פרדלסקי והמתחזה לסניגור ציבורי מחוזי (בפועל) ת"א אלקנה לייסט.

חוק סדר הדין הפלילי עומד על חובת בית המשפט להעמיד סנגור לנאשם, אם התביעה מבקשת מאסר בפועל בעניינו.  אולם בתביעה הפלילית נגד רותם לא הועמד מעולם סניגור ציבורי כדין. במקום זאת הופיעו מספר עורכי דין כמתחזים לסנגורים ציבוריים במשך יותר משנתיים (!) ולא הגישו אף בקשה או תגובה, פרט לשינוי מועדי דיון. זאת -בשעה שרפי רותם חזר וביקש לקבל את חומר הראיות נגדו.

לעניין זה משקר בארי בכתב "גזר הדין" המפוברק בריש גלי:
11. עם הגשת כתב האישום מונה לנאשם, כמקובל, סניגור מטעם הסניגוריה הציבורית.
בחודש אוקטובר 2013 יוצג הנאשם על ידי עורך דין ניל סיימון בפני חברתי, כבוד השופטת יעל פרדלסקי.
12. בהמשך יוצג הנאשם על ידי עורך דין יצחק שדה.  בחודש יולי 2014 מונה עורך דין יוסי סקה לייצג את הנאשם. לאחר שעו"ד סקה התפטר מן הייצוג בגלל ניגוד עניינים... מונה לנאשם עורך דין נוסף - רוני הרניק.
שתי הפסקאות הנ"ל הן שרשרת של שקרים בוטים של בארי:
*  רפי רותם מעולם לא קיבל הודעה כדין מהסנגור הציבורי המחוזי על מינוי סניגור ציבורי כדין.
* אף אחד מן הסנגורים הציבוריים כביכול לא הגיש לבית המשפט הודעה מטעם הסנגוריה הציבורית על מינויו, לא הגיש ייפוי כוח, ולא מסר הודעה לפרוטוקול על מינויו.
* המתחזה לסנגור ציבורי (בפועל) ת"א - עו"ד אלקנה לייסט סירב בפועל לאפשר עיון בפנקס הסניגורים הציבוריים לעניין עורכי הדין הנ"ל.
* עורך דין יצחק שדה הופיע כביכול בשם משרד עורכי הדין ברקן וסיימון, אולם עורך דין ברקן הכחיש שמשרד זה קיים כלל... עורך דין יצחק שדה נתן כביכול את הסכמתו לקבלת ראיות ללא עדים, ללא ידיעתו וללא הסכמתו של הנאשם רפי רותם.

תמונה 4: עורך דין איציק שדה הופיע כסניגור ציבורי כביכול (ללא כל מינוי כדין), בשם משרד עורכי דין שאינו קיים כלל (על פי עו"ד ברקן)... ונתן את הסכמתו כביכול לקבלת ראיות ללא עדים, ללא ידיעתו וללא הסכמתו של הנאשם רפי רותם.
______
* עורך דין יוסי סקה המשיך להופיע בבית המשפט  גם לאחר שרפי רותם דרש את התפטרותו המידית עקב ניגוד העניינים החמור. עורך הדין יוסי סקה אף הודיע לבית המשפט שימשיך לייצג ויגיש את כתב ההגנה - כל זאת לאחר שהתגלה ניגוד העניינים החמור, ורותם דרש בכתב את התפטרותו של עו"ד יוסי סקה.
* עורך דין רוני הרניק הופיע בבית המשפט רק למספר דקות - להכחיש שמונה אי פעם לסניגורו של רפי רותם.

יש לצפות ששופט ישר יבדוק את העובדות לפני שהוא כותב גזר דין.  היכן מצא בארי כל ראיה למינוי סניגור ציבורי לרפי רותם?  בוודאי שלא בתיק בית המשפט...
אולם אם היה ספק בעניין, פורטו כל ההונאות הנוגעות למינוי הסנגורים הציבוריים בהודעה שנשלחה לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס כבר באוגוסט 2014.
הודעה זאת נרשמה בתיק בית המשפט שלא כדין, ועליה נוספו "החלטות בפתקית" של השופטת יעל פרדלסקי (שפרשה מהתיק זמן קצר אח"כ), ושל נשיאת בית המשפט השלום דאז זיוה הדסי-הרמן.תמונות 5: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א: "החלטות בפתקית" סודיות של השופטות זיוה הדסי הרמן ויעל פרדלסקי, על "הודעה" לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, על ההונאות בתיק זה. ההודעה מפרטת את ההונאה שבהופעת מתחזים כ"סנגורים ציבוריים".  ה"הודעה" וה"החלטות בפתקית" נרשמו בסתר בתיק הפלילי - הפרה בוטה של ההליך הראוי.
 _______

הונאה מס' 2 - פברוק דיון "הקראת גזר הדין" וכתב "גזר הדין" עצמו
חוק סדר הדין הפלילי מספק הוראות ברורות לגבי ניהול הקראה כדין של גזר הדין  -מרכיב בסיסי של ההליך הראוי בתביעה פלילית.
אולם השופט דניאל בארי עסק ועוסק בהונאה חמורה בעניין זה...
 * ביום  20 ו-21 לנובמבר, 2016, הנפיקו נשיא בית המשפט השלום אביחי דורון והשופט הנוכל דניאל בארי החלטות, המכריזות על קיום דיון "הקראת גזר הדין" ביום 28 לנובמבר, 2016 ב"אולם הנשיא".

תמונה 6: החלטה של נשיא בית המשפט השלום אביחי דורון מיום 20 לנובמבר, 2016, המודיעה על העברת הדיון המפוברק ביום 28 לנובמבר, 2016 "לאולם הנשיא".
____
.
תמונה 7: החלטה של השופט הנוכל דניאל בארי, המודיעה על "הקראת גזר הדין ביום 28.11.16 שעה 11:30...
_____
* אולם במקביל נרשם בתיק בית המשפט דיון "הוכחות" (רישום בדוי על פניו) לאותו יום ואותה שעה... 
 
תמונה 8: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א- כרטיסיית "מועדי דיון" (הורדה מיום 26 לנובמבר, 2016): ליום 28 לנובמבר, 2016, נקבע דיון "הוכחות". זאת, בזמן שכותרת התיק אומרת "ממתין למתן גזר דין".
_______

* ביום 28 לנובמבר, 2016, נאספו רותם, בא כוח הפרליטות, פעילים, תקשורת והשופט דניאל בארי, ל"הקראת גזר הדין" כביכול...  והעניין דווח בהרחבה בתקשורת מיד עם תום הדיון.


תמונה 9: מיד עם תום הדיון המפוברק של "הקראת גזר הדין" דווח הדיון המפוברק בתקשורת בהרחבה. בפועל, משתפת התקשורת פעולה עם השופטים בהונאות בבתי המשפט - בהעלמת עין מהונאות בוטות של השופטים.
____

* אחה"צ אותו יום, פרסמה דוברת הנהלת בתי המשפט איילת פילו (קצינת פברוקים ראשית) את "גזר הדין" כביכול.  אולם הפלא ופלא, גזר הדין שולל בסופו את עצם קיום דיון "הקראת גזר הדין", מוקדם יותר באותו היום עצמו. "גזר הדין" כביכול אומר בסופו, שניתן "בהעדר הצדדים"... (אבל אינו מורה למזכירות להמציא אותו כדין לצדדים).תמונה 10: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א-  "גזר הדין" כביכול של השופט דניאל בארי מסיים "ניתן בהעדר הצדדים" - כלומר, דיון "הקראת גזר הדין" לא התקיים כלל...
____ 

* למחרת, 29 לנובמבר, 2016, עודכנה כרטיסיית "מועדי דיון" בתיק, ועתה היא מראה, שהדיון  ביום 28 לנובמבר, 2016 (שנרשם בכזב כ"הוכחות") "לא התקיים" כלל...


תמונה 11: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א- כרטיסיית "מועדי דיון" (הורדה מיום 29 לנובמבר, 2016): למחרת הדיון המפוברק של "הקראת גזר הדין", עודכנה כרטיסיית "מועדי דיון", ועכשיו היא מראה ש"לא התקיים" כל דיון ביום 28 לנובמבר, 2016.
___

* בכרטיסיית "פסקי דין" בתיק בית המשפט "גזר הדין" למראית עין מיום 28 לנובמבר, 2016  אינו מופיע כלל.


תמונה 12: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א-כרטסיית "פסקי דין" (הורדה מיום 01 לדצמבר, 2016).  "גזר הדין" המפוברק מיום 28 לנובמבר, 2016, שלא הוקרא, גם לא נרשם בתיק.
_____

פשיעה מאורגנת של שופטים ועורכי דין בבתי המשפט של מדינת ישראל


תמונה 13: "שופטים לכלא"
______

"משפטנים בכירים" רוצים לראות במצב "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים".  לחלופין תיארו לאחרונה "משפטנים בכירים" את המצב כ"ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט". [6] אולם המצב לאמיתו הוא פשיעה מאורגנת של שופטים ועורכי דין בבתי המשפט של מדינת ישראל.

התביעה הפלילית נגד רפי רותם ממחישה בצורה הברורה ביותר את חלקם המרכזי של השופטים ועורכי הדין בשחיתות הממשלתית.

עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק!


קישורים
[1] 2016-11-29 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) – request (No 54) to inspect court file //
מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13 ) - בקשה (מס’ 54) לעיון בתיק

https://www.scribd.com/document/332765196/
[2] 2016-11-27 RAFI ROTEM affair: Criminal complaint filed against Judge Beeri. Will he continue cheating on the Sentencing tomorrow?
http://inproperinla.blogspot.co.il/…/2016-11-27-rafi-rotem-…
2016-11-27 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין?
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-27.html
[3] 2016-11-28 RAFI ROTEM affair: Crooked Judge Beeri outdid himself today in faking a Sentencing hearing...
http://inproperinla.blogspot.co.il/…/2016-11-28-rafi-rotem-…
2016-11-28 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: השופט הנוכל דניאל בארי התעלה על עצמו בהקראת גזר הדין
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-28.html
[4] 2016-11-29 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) – request (No 53) to inspect court file //
מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13 ) - בקשה (מס’ 53) לעיון בתיק
https://www.scribd.com/document/332637803/
[5] 2016-11-29 רפי רותם והשופט הנוכל דניאל בארי - המציאות עולה על כל דמיון...
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/…/2016-11-29_29.html 

[6] "יש ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט, תעשו הכל כדי לא להגיע אליהם" _גלובס
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001153449 


No comments: