Tuesday, March 7, 2017

2017-03-07 התעלומה מסתבכת: "כתב אישום" נגד "ראש אף. בי. איי. הישראלי" ניצב בדימוס מנשה ארביב - היה או לא היה?

התעלומה מסתבכת: "כתב אישום" נגד "ראש אף. בי. איי. הישראלי" ניצב בדימוס מנשה ארביב - היה או לא היה?
דוברות משרד המשפטים ענתה בזריזות על הבקשה לגילוי מספר התיק.  אולם חיפוש מראה אי התאמת נתונים.... משרד המשפטים התבקש לספק את מספר התיק של התביעה הפלילית כביכול נגד ניצב בדימוס מנשה ארביב, כדי שהציבור יוכל לוודא אם יש אמת בידיעה שפורסמה אתמול על הגשת "כתב אישום". זהו המשך אחת מפרשיות השחיתות החמורות בתולדות מדינת ישראל - בנוגע ל"ראש FBI הישראלי"... מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות במדינת ישראל היום!
תמונה: חששות כבדים שהתביעה ובתי המשפט ממשיכים לקדם את מורשת אפרים ברכה זצ"ל...
_______
מאהל המחאה ת"א, 07 למרץ - בקשה נשלחה לדוברות משרד המשפטים לסייע בפתרון אי התאמת נתונים לגבי מספר התיק שסיפקה הדוברות לגבי כתב האישום, שהוגש כביכול נגד  "ראש אף. בי. איי. הישראלי" ניצב בדימוס מנשה ארביב.

להלן הבקשה לעזרה בפתרון אי התאמת נתונם, שהוגשה היום לדוברות משרד המשפטים, במלואה: 

07 למרץ, 2017
אפרת אורן, דוברת מחוז ירושלים
משרד  המשפטים
בדוא"ל: <DoverMail@justice.gov.il>
הנידון:  כתב אישום נגד ניצב בדימוס מנשה ארביב – בקשת עזרה לגבי אי התאמת נתונים במספר התיק
אודה על תשובתך ללא שיהוי, הזמן הוא מעיקרו של העניין!
גב' אורן הנכבדה,
רוב תודות על תשובתך המהירה  על פנייתי שבנידון. תשובתך, שהעתקה להלן, אומרת בקצרה: "מספר ת"פ 1475-03-17".
להלן תמונת מסך המראה את תוצאת חיפוש בנט-המשפט על פי מספר תיק זה. התוצאה  מראה  - "ת"ק 1475-03-17: ליביאנו נ' אוזן ספק - לקוח כב' השו' מ. אלטר בית משפט לתביעות קטנות בעכו".
ייתכן שטעיתי בניהול החיפוש בנט-המשפט. 
לפיכך, אודה על כל תשובה או הבהרה שתסייע לי לפתור את אי התאמת הנתונים במקרה זה.
פתרון פשוט אחר יוכל להיות פרסום העתק כתב האישום האמתי (אותנטי) – חתום, נושא מספר תיק בית משפט וחותמת "התקבל/נבדק" על ידי מזכירות בית המשפט התואם.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקים: האגודה לזכויות האזרח, פעילים, תפוצה רחבה


On 2017-03-07 11:30 am, Dover Mail wrote:
שלום,
מספר ת"פ 1475-03-17
אפרת

=====================
פוסט קודם בנושא:
"כתב אישום" נגד "ראש FBI הישראלי" ניצב בדימוס מנשה ארביב -  היה או לא היה?
משרד המשפטים מתבקש לספק מספר התיק של התביעה הפלילית שנפתחה כביכול נגד ניצב בדימוס מנשה ארביב, כדי שהציבור יוכל לוודא אם יש אמת בידיעה שפורסמה אתמול. זהו המשך אחת מפרשיות השחיתות החמורות בתולדות מדינת ישראל - בנוגע ל"ראש FBI הישראלי"... מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות במדינת ישראל היום!


No comments: