Tuesday, July 25, 2017

2017-07-25 לורי שם-טוב!

לורי שם-טוב
=========
 אין לי כל מידע ישיר בעניין, אולם ההסבר הפשוט למה שהתרחש ביממה האחרונה הוא שלורי הרשתה לאחר להשתמש בחשבון הפייס שלה, ומכתיבה מפעם לפעם פוסטים בטלפון.
 מה שחמור בעניין הוא שגם לורי וגם רומן זדורוב הפכו לפעילים בתוך הכלא למען זכויותיהם של אסירים בכלל, ובתגובה - שלטונות הכלא נוקמים בהם. אינני עורך דין, אבל נראה לי שאין לזה כל בסיס בחוק.
 לדוגמה, היום בחדשות, כבר היה דיווח על האירוע החמור שלורי דיווחה מכלא נווה תרצה.
שודר 25/07/2017 בשעה 20:25 בחדשות התאגיד "כאן" (ערוץ 1). עצורה בחודש הרביעי להריונה, ספגה גז מדמיע וכתוצאה מכך העובר ברחמה נפטר. הסוהרים סירבו לפנות אותה לקב...
YOUTUBE.COM

ברור ששלטונות הכלא מנסים להסתיר מהציבור את הנעשה בתוך הכלא.  זאת - בשבוע בו עתירה של האגודה לזכויות האזרח נעתרה בבג"ץ בקשר לתנאים בלתי סבירים בבתי הכלא בישראל... הפרה חמורה של זכויות האדם .
 והנסיון להשתיק אסירים על ידי נקמנות, כדי שלא יפעלו לקיום זכויות האדם, טיפוסי למשטר דיקטטורי.
 אולם אין זה מצב יוצא דופן. גם בארה"ב נוקמים באסירים שמדווחים לעולם החיצוני על ההתעללות באסירים. ובדיוק באותה שיטה שנקמו בלורי - מאסר בצינוק:

א) בקישור להלן - דיווח ב-CNNN על התנהלות בתי הכלא במדינת דרום קרולינה בארה"ב (אחת המדינות היותר נבערות), בה מענישים אסירים המדווחים לאחרים (שמעלים פוסטים בפייסבוק) על התעללות בהם בכלא. העונש הוא חמור במיוחד - צינוק. אותו העונש המפועל על אסירים שנקטו באלימות כנגד אסיר אחר או סוהר...
 אז זהו - שגם אנחנו בין המדינות הנבערות. בין אם בשחיתות המשטר, ובין אם בהתעללות באסירים.
ברור ששלטונות הכלא מנסים להסתיר מהציבור את הנעשה בתוך הכלא.  זאת - בשבוע בו עתירהה של האגודה לזכויות האזרח נעתרה בבג"ץ בקשר לתנאים בלתי סבירים בבתי הכלא בישראל.... הפרה חמורה של זכויות האדם .
 והנסיון להשתיק אסירים על ידי נקמנות, כדי שלא יפעלו לקיום זכויות האדם, טיפוסי למשטר דיקטטורי.

 אולם אין זה מצב יוצא דופן. גם בארה"ב נוקמים באסירים שמדווחים לעולם החיצוני על ההתעללות באסירים. ובדיוק באותה שיטה שנקמו בלורי - מאסר בצינוק:

א) בקישור להלן - דיווח ב-CNNN על התנהלות בתי הכלא במדינת דרום קרולינה בארה"ב (אחת המדינות היותר נבערות), בה מענישים אסירים המדווחים לאחרים (שמעלים פוסטים בפייסבוק) על התעללות בהם בכלא. העונש הוא חמור במיוחד - צינוק. אותו העונש המפועל על אסירים שנקטו באלימות כנגד אסיר אחר או סוהר...
 אז זהו - שגם אנחנו בין המדינות הנבערות. בין אם בשחיתות המשטר, ובין אם בהתעללות באסירים.

ב) בקישור שלהלן דיווח נוסף, במגזין אטלנטיק, על המצב בבתי הכלא בדרום קרולינה, שם אסיר נידון ל- 37 שנים בצינוק (!!!) - עונש הנחשב לעינויים על ידי האו"ם - על שנתן לאחרים להעלות פוסטים לךפייסבוק בשמו.
 המאמר גם מדווח שפייסבוק משתפת פעולה עם הרשויות בארה"ב, ומורידה פרופילים של אסירים, שאחרים מנהלים עבורם, על מנת לדווח על הנעשה בכלא.

No comments: