Tuesday, July 25, 2017

2017-07-26 זכויות האסירים במדינת ישראל

2017-07-26 עתירה קודמת של האגודה לזכויות האזרח - על שירות בתי הסוהר לספק מיטה לכל אסיר
==============
מדהים שצריך להגיש עתירות לבג"ץ בעניינים כאלה במדינת ישראל...
 לאזרחים מן השורה אין מושג לגבי התנהלות רשויות אכיפת החוק...
האגודה לזכויות האזרח בישראל ועמותת רופאים לזכויות אדם עתרו לבג''ץ נגד השר לבטחון פנים ונגד נציב שירות בתי הסוהר, בדרישה לספק מיטה לכל אסיר ולאסור על הלנתם של אסירים על הרצפה. בג''צ 4634/04 בבית המשפט…
ACRI.ORG.IL
Comments
2017-07-26 עתירה לבג"ץ של האגודה לזכויות האזרח בעניין צפיפות בבתי הסוהר
==============
האגודה זכתה בעתירה בעניין הפרת הוראות החוק לגבי הצפיפות בבתי הסוהר.
 עתה נותר רק לראות עם שירות בתי הסוהר יקיים את החוק בעניין...
בג''ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים עו''ד: אן סוצ'יו, עודד פלר (האגודה לזכויות האזרח); סיגל שהב (הקליניקות לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים) ביום 12.3.14 הגשנו - האגודה לזכויות…
ACRI.ORG.IL

No comments: