Friday, November 29, 2019

2019-11-30 שיטת "הטיוטות" פורחת - שופטי בית המשפט העליון משתפרים בפברוקים

 Joseph Zernik


שיטת "הטיוטות" פורחת - שופטי בית המשפט העליון משתפרים בפברוקים
השבוע הוחלף פסק דין של השופט הנדל בפסק דין חדש תוך 24 שעות [אבו דיאק נ שר הביטחון, בג"ץ 6761/19], לאחר שהתקשורת ציינה שפסק הדין המקורי כלל את המשפט, "הנני משתתף בצער המשפחה", ביחס למשפחת מחבל.
במקרה קודם, בשנת 2016, [שולמן נ אבן ישראל ע"א 1554/16] נדרשו לבית המשפט העליון מספר שבועות לפברק ערעור אזרחי ולהחליף פסק דין אחד בפסק דין הפוך.  
שיפור ניכר במהירות הפברוקים...
בשני המקרים התירוץ זהה: פסק הדין היה אמור להינתן במותב של שלושה וניתן במותב של יחיד. בפעם הקודמת, שופטי העליון תירצו בפירוש שפסק הדין הראשון היה "טיוטה", והגדילו לעשות והעלימו אותו הן ממערכת המידע של בית המשפט העליון והן מתיק בית המשפט -- לאחר שכבר הומצא לצדדים...
החלפת פסקי דין לאחר מעשה מיזמתו של בית המשפט היא מעשה שלא ייעשה בבית משפט כשיר וישר...
התופעה ככללה מצביעה על בית משפט בלתי כשיר בעליל - בית משפט שאין בו מזכירות ראויה, ואין בו בקרה מזכירותית על ניתוב התיקים, על רישום פסקי הדין, פרסומם והמצאתם לצדדים...  השופטים עושים בתיקים ובכתבים כרצונם...
בפועל, נוצר מצב של כתבים עמומים ודו- משמעותיים.  כשירצו - הם החלטות ופסקי דין תקפים ובני אכיפה, כשלא ירצו - הם "טיוטות".... מצב טיפוסי של בית משפט בלתי כשיר בעליל...
קראו בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/11/2019-11-29.html
יש לציין את הדיווח המנומס להפליא של "הארץ" על הפברוק האחרון... הקורא הממוצע לא יבין מהדיווח ב"הארץ" שנעשה פה מעשה שלא ייעשה בבית המשפט העליון... [1] לעומת זאת, קוראי Ynet זוכים לדיווח יותר מהימן על משמעות התנהלות בית המשפט העליון. אבל גם כאן, די בעדינות. [2]
בפברוק הקודם, בשנת 2016, המקרה היה הרבה יותר בוטה וחסר הסבר הגיוני, והדיווחים היו פחות מנומסים... [3]

החלטת הנדל עם השתתפותו בצער המשפחה
אבו דיאק נ שר הביטחון, בג"ץ 6761/19 - פס"ד, גרסה א' - 27 לנובמבר, 2019
---
ההחלטה לאחר המחיקהב
אבו דיאק נ שר הביטחון, בג"ץ 6761/19 - פס"ד, גרסה ב' - 28 לנובמבר, 2019
---
אבו דיאק נ שר הביטחון, בג"ץ 6761/19 - החלטה המתרצת את חילוף פסקי הדין - 28 לנובמבר, 2019
---

שולמן נ אבן ישראל רע"א 1554/16החלטה המתרצת את חילוף פסקי הדין .
---

[1] שופט העליון הנדל הביע צער בפני משפחות שכולות לאחר שניחם משפחת מחבל

הנדל אישר למחוק עתירה של המחבל סאמי עאהד עבדאללה אבו דיאק בעקבותו מותו מסרטן, והוסיף תנחומים למשפחתו. לאחר שנמתחה עליו ביקורת ההערה נמחקה, והיום הוא הבהיר: "לא היתה כל כוונה לפגוע באיש"
שופט בית המשפט העליון, ניל הנדל, הביע היום (שישי) את צערו על שכתב בפסק דין כי הוא "משתתף בצער המשפחה" של מחבל שמת מסרטן בכלא. הערתו של הנדל, במסגרת החלטה למחוק עתירה של המחבל סאמי עאהד עבדאללה אבו דיאק שהתייתרה בשל מותו, נמחקה בנימוק טכני לאחר שספגה ביקורת מפורום משפחות שכולות ומארגוני ימין.
בהודעה מטעמו של השופט הנדל, שפרסמה דוברות בתי המשפט, נמסר כי "כמובן שלא היתה כל כוונה לפגוע באיש, והשופט הנדל מבקש להביע את צערו הרב בפני המשפחות השכולות שנפגעו מכך". לפי ההסבר, "בפעמים הבודדות שעתירות מבוטלות בעקבות פטירת העותר בעת ריצוי עונשו, נוהג השופט הנדל להוסיף השתתפות בצער המשפחה. פסק הדין בוטל וניתן פסק דין נוסף המדבר בעד עצמו".
[2] שופט עליון הביע תנחומים למשפחת מחבל - ופסק הדין נמחק

סאמי אבו דיאק, שרצח את איליה קריביץ', מת מסרטן בזמן מאסרו. השופט ניל הנדל דחה בקשה שהגישה משפחתו וכתב: "משתתף בצערכם". בעקבות הסערה הוצא פסק דין חדש ללא דברי הניחומים. המשפחה: זו בושה

[3]  בקשה שהוגשה לבית המשפט העליון: פסקי דין סותרים בעליון
טענה: השופט נעם סולברג דחה בקשה לערער על החלטה של בית המשפט המחוזי - אך חודשיים לאחר מכן ניתן פסק דין המקבל את הבקשה ואת הערעור

No comments: