Thursday, December 12, 2019

2019-12-10 מידתיות על פי שי ניצן

■ מידתיות ■
יענקי פרבר @yankihebrew
בית משפט המחוזי בירושלים אישר הסדר טיעון של 15 חודשי מאסר בלבד עם הנהג שדרס והפקיר למוות את הילד בנימין בייגלאייזן בן ה-11, חבל שהנהג לא זרק נעל על השופטת, אולי הוא היה מקבל שלוש שנים. ילד חרדי נהרג אז 15 חודש. https://bhol.co.il/news/1056998…

No comments: