Thursday, December 12, 2019

2019-12-11 הפתעה! לשכת עורכי הדין יוצאת להגנת יועצי נתניהו!


■ הפתעה! לשכת עורכי הדין יוצאת להגנת יועצי נתניהו! ■
פתאום הלשכה מתעוררת לעסוק בזכויות חשודים ונאשמים - אבל רק בקשר ליועצי נתניהו אוריך וגולן.
א/נשים מהשורה חווים את העבריינות של המשטרה והפרקליטות יום יום. אבל זה לא מעניין את לשכת עורכי הדין...
ומה תגובת המשת"פים? אסור לדבר על שחיתות במערכת החוק והמשפט... בוודאי לא עכשיו... אסור לזרוק את התינוק עם מי הרחצה... תראו איזה תינוק חמוד! למה לזרוק?
Nadav Weisman @NadavNadavw
 מכל המאבקים המשפטיים העקרוניים שיש, לשכת עורכי הדין בחרה היום להצטרף ״במקרה״ להגנת יועצי ראש הממשלה. לא למאבק למען זכויות הנכים, או נגד אלימות כלפי נשים, או להגנת קשישים, או ילדי פליטים. דווקא להגנת היועצים. זה מה שהלשכה עושה במשאביה, קרי בדמי החבר שלנו.
Image may contain: text

No comments: