Sunday, January 24, 2016

2016-01-17 PALESTINE: Press release by Physicians for Human Rights- Israel, regarding conditions of hunger striking Palestinian journalist/detainee Muhammad Al-Qeeq

2016-01-17 PALESTINE: Press release by Physicians for Human Rights- Israel, regarding conditions of hunger striking Palestinian journalist/detainee Muhammad Al-Qeeq
=======================================
His situation is very serious. He is hospitalized, but shackled to his bed even in the hospital.
* Physicians for Human Rights objects to the shackling of patients in hospitals as a principle.
* Physicians for Human Rights calls for ending his unlawful, arbitrary imprisonment with no trial.
Physicians for Human Rights-Israel (רופאים לזכויות אדם - ישראל)
בבית חולים העמק מאושפז עכשיו מוחמד אלקיק, עיתונאי פלסטיני אשר במחאה על מעצרו המנהלי פתח בשביתת רעב הנכנסת היום ליומה ה-50. כמו כפאח ח'טאב, שובת רעב נוסף המאושפז באותו בית החולים, גם מוחמד אלקיק כבול במהלך אישפוזו. על שניהם מרחף האיום של טיפול והאכלה בכפייה, כמו גם הסכנה כי מצבם הרפואי יתדרדר עד כדי סיכון חייהם.
לבקשת מוחמד ומשפחתו, הגיש רופאים לזכויות אדם בקשה דחופה לשב"ס ובה דרישה לאפשר לרופא עצמאי לבקר מיידית את אלקיק. מדברי עורכי הדין שבקרה אותו עולה כי מצבו הרפואי של מוחמד קשה. הוא איבד הרבה ממשקלו, אינו מסוגל לעמוד, סובל מהקאות חומציות מספר פעמים ביום, מפגיעה בחדות הראייה והשמיעה, מחולשה ומכאבים כלליים. כמו כן דיווח כי בימים האחרונים סבל ממספר אירועי אובדן הכרה והתעלפות.
בנוסף, פנתה ועדת האתיקה של רופאים לזכויות אדם לועדת האתיקה בבית החולים וביקשה כי זו תפעל בכל החלטותיה על פי הקווים האתיים האוסרים טיפול והאכלה בכפייה של שובתי רעב. הארגון הדגיש כי בקשה זו חיונית לנוכח הלחץ שאנו עדים לו מן המערכת הפוליטית אשר חוקקה חוק העומד בסתירה לחוק זכויות החולה ולאתיקה הרפואית.
רופאים לזכויות אדם מדגיש כי הדרך לפתרון שביתות רעב באופן מציל חיים הינה בדיאלוג ושמירה על זכויות הכלואים. מעצר מנהלי, כבילה במהלך אישפוז, ולחצי המערכת הפוליטית על המערכת המטפלת גורמים ומחריפים את המצב. את מחמד אלקיק יש לשחרר מהמעצר השרירותי.

No comments: