Saturday, December 3, 2016

2016-12-04 "המחשוב הממשלתי בישראל: התמרה לעידן הבתר-אמיתי"

 "המחשוב הממשלתי בישראל: התמרה לעידן הבתר-אמיתי"
"E-government in Israel: Transforming into the Post-truth Era"
תמונות: מצפה בכליון עיניים לסלפי עם הגנרלים... :)
____
מאהל המחאה ת"א, 04 לדצמבר - תקציר למאמר שלי, שכותרתו לעיל, עבר בדיקת עמיתים והתקבל לכנס האירופי למחשוב ממשלתי.
המאמר סוקר את ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל ברשויות השונות: בתי המשפט, משרד המשפטים, הכנסת, וועדת הבחירות המרכזית, וכן תפקידם של זרועות הביטחון, מקצועות עריכת הדין ומדעי המחשב במצב זה. המאמר מציג את המסקנה, שהמחשוב הממשלתי בישראל בעשור האחרון היה למעשה שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.
הכנס בקיץ הבא יתארח באקדמיה הצבאית של פורטוגל, ואני מקווה שיצא לי מזה לפחות סלפי עם הגנרלים... משום מה המצב חוזר על עצמו בשנים האחרונות - גורמים בינלאומיים ובפרט סוכנויות ביטחון של אומות שונות מוצאים עניין בכתיבה שלי על המחשוב הממשלתי בישראל ובארה"ב, בשעה שכתבי עת אקדמיים והתקשורת בישראל מאפילים לחלוטין על ההונאות החמורות במחשוב הממשלתי.


No comments: