Monday, September 3, 2018

2018-09-03 דמי, דמי, דמוקרטיה, ובג"ץ "השמאלני": שוויון לנשים? לא במדינת ישראל!

2018-09-03 דמי, דמי, דמוקרטיה, ובג"ץ "השמאלני": שוויון לנשים? לא במדינת ישראל!
---
פשרה בבג"ץ: אגודת ישראל תסיר את הסעיף הקובע שרק גברים רשאים להיות חברים - אבל תמשיך להדיר נשים מחברות...
^ במקרה זה (בג"ץ 1823/15 עו"ד תמר בן-פורת נ. רשם המפלגות) מתנהלים בעצלתיים "הליכים מקדמיים" (כלומר בלוף, או מרמה של בג"ץ על העותרים) ולא הוצא כל צו ביניים או צו על תנאי. ניהול עתירה של ממש שמור ל"שווים יותר", כמו השופטת פוזננסקי, או בכירי הבנקאים שעמדו לפני הגבלת שכרם... כי אצל החזירים יש שווים,  ויש שווים יותר...
^ המקרה גם מבהיר שוב את המצב במדינת ישראל כבר עשרות שנים: בית המשפט העליון מחזיק בעמדה שאין לשוויון (כאן - שוויון לנשים) מעמד "חוקתי, על-חוקי". כל יפי הנפש שהתבכיינו על "חוק הלאום" - לתשומת לבכם!
---
אבישי גרינצייג
3.5 שנים מתנהלת עתירה בבג"ץ של ארגוני הנשים הדורשת לחייב את מפלגת אגודת ישראל לאפשר לנשים להיות חברות במפלגה ולכהן בכנסת מטעמה.
היום הודיעה המפלגה שהיא מסכימה להצעת הפשרה של השופטים: נמחק את הסעיף שאוסר, אך בפועל נמשיך לאסור.
מה ששמעתם.
---
פרסום ראשון: אגודת ישראל תסיר את הסעיף הקובע שרק גברים רשאים להיות חברים
המפלגה החרדית ענתה להחלטת בג"ץ בנושא, אך הבהירה כי ההחלטה נמצאת בידי מועצת גדולי התורה: "שינוי התקנון לא יביא לכל שינוי במצב העובדתי בכל הנוגע לקבלה למפלגה"
http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-659649

No comments: