Monday, September 3, 2018

2018-09-03 דמי, דמי, דמוקרטיה - משטר הטייקונים...

2018-09-03 דמי, דמי, דמוקרטיה - משטר הטייקונים...
---
Yossi Dorfman
דמוקרטיה נוסח המועצה האזורית תמר: מתברר שלעידן עופר יש חבר מועצה קבוע על פי חוק, שדואג לאינטרסים של כי״ל המזהמת, ונמצא שם בכלל על תקן נציג הציבור
NEWS.WALLA.CO.IL
במשך כשני עשורים מתמנה נציג של המפעלים למועצה האזורית תמר, אוטומטית וללא בחירות. זאת בעקבות תיקון לחוק מלפני כ-30 שנה, לפיו ניתן למנות נציג שאינו גר בתחומי...
Comments
Adi Ben Yaccov
אבל לו זה עלה יותר....
Manage
Reply2h
Yair D. Gramse
ואחיו של מנכ"ל רשות שמורות הטבע מכהן כסמנ"כל בכיר בכיל. וככה גם נחסמה התביעה האזרחית נגד כיל בגין האסון האקולוגי בנחל אשלים. הציבור הגיש תביעה וראש רשות שמורות הטבע קבע של ציבור אין זכות עמידה בנושא.

No comments: