Saturday, July 16, 2016

2016-07-16 לורי שם טוב והנהלת בתי המשפט - מרכז ההונאות של השופטים


2016-07-16 לורי שם טוב והנהלת בתי המשפט - מרכז ההונאות של השופטים
מכתב של הנהלת בתי המשפט מיום 16 ליוני, 2016 לחברת וורדפרס בארה"ב, שמטרתו להסיר פוסט של הפעילה לורי שם טוב, הוא הדוגמה האחרונה לסדרת פעולות הונאה של הנהלת בתי המשפט.  ההונאה הגדולה מכולן - פיתוחה והטמעתה של מערכת נט-המשפט.  הנהלת בתי המשפט משמשת כמרכז ההונאות של השופטים במערכת משפט הנודעת באי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת.
בבלוג
   
תמונה 1: לורי שם טוב - פעילה נגד שיתות בתי המשפט לענייני משפחה; השופט מיכאל שפיצר - העומד בראש הנהלת בתי המשפט - מרכז ההונאות של השופטים.
____

מאהל המחאה ת"א, 16 ליולי - פרופ' אסא כשר, חבר בוועדת השופטת עדנה ארבל "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט" התבקש לחוות את דעתו על מכתב מיום 16 ליוני, 2016, שנשלח על ידי הנהלת בתי המשפט לחברת וורדפרס בארה"ב, ומבקש להסיר פוסט [1] מבלוג של לורי שם טוב - פעילה במאבק בשחיתות בתי המשפט לענייני משפחה (תמונה 2).

תמונה 2: מכתב מיום 16 ליוני, 2016, מאת עו"ד ליאת יוסים, הנהלת בתי המשפט, שנשלח לחברת וורדפרס בארה"ב, ויש לראותו כהונאה.  המכתב מבקש להסיר פוסט הנוגע לשופט בן שלו מבית המשפט השלום באר שבע, המדווח שניתן צו למניעת יציאת אם עם בנה מישראל, על פי בקשת האב.
____

יש לראות את המכתב כהונאה מסיבות שונות, ביניהן:
א. המכתב אינו מראה מספר אסמכתה, כנדרש בתכתובת ממשלתית רשמית.
ב. המכתב, לתאגיד בארה"ב, כתוב בעברית.
ג. עו"ד ליאת יוסים, חתמה על המכתב כ"הגורם הממונה לעניין הכפשות השופטים" - ספק רב אם תפקיד זה קיים בכלל.  בקשה על פי חוק חופש המידע הוגשה היום להנהלת בתי המשפט, לקבלת כל תיעוד של מינויה של עו"ד יוסים לתפקיד זה או כל תפקיד אחר בהנהלת בתי המשפט. אולם במצבים דומים בעבר, סירבה הנהלת בתי המשפט לענות על בקשות על פי חוק חופש המידע.
ד. המכתב נשלח כקובץ מעבד תמלילים בוורד, החתום ב"חתימה גראפית", שהיא חסרת כל תוקף, ומסמך מסוג זה נחשב על ידי השופטים לחסר כל תוקף גם הוא - "טיוטה" בלבד.
ה. המכתב מבלבל את סעיפי החוק, ואומר שהפוסט ,עולה כדי הפרת חוק העונשין' -  "ביזיון בית המשפט", "חוק איסור לשון הרע", ו"הפרת הפרטיות"  - כל זאת תחת סמכות מפוקפקת.
ו. אין זאת ההונאה הראשונה מסוג זה של הנהלת בתי המשפט.

פרופ' כשר נשאל, כחבר בוועדה, שנועדה כביכול להגן על הציבור, אך למעשה נועדה בראש ובראשונה להגן על השופטים:
א. האם למיטב ידיעתו קיים בכלל "הגורם הממונה לעניין הכפשות השופטים".
ב. האם לדעתו המכתב תקין ובר-תוקף כתכתובת ממשלתית.
ג. האם המכתב משקף הליך ראוי.

המכתב ההונאתי לוורדפרס הוא רק החוליה האחרונה בשרשרת פעולות במערכה של השופטים נגד לורי שם טוב ופעילים אחרים. מערכה זאת כללה גם הוצאת צווי חיפוש ותפיסה מפוברקים, הנפקת פסק דין דרקוני מפוברק, ועוד. [3]

הראיות המצטברות מראות שהנהלת בתי המשפט משמשת כמרכז ההונאות של השופטים.

במקרה קודם, נשאל השופט מיכאל שפיצר להגיב על ראיות ברורות ומפורטות לגבי ההונאה בפיתוחה והפעלתה של מערכת נט-המשפט. בתגובה התקבל מכתב קצר מ"המבקרת הפנימית" של הנהלת בתי המשפט, האומר ש"ישרת בתי המשפט היא מעל לכל ספק", אך אינו מתייחס כלל לראיות שהוצגו להונאות במערכת נט-המשפט.  הנהלת בתי המשפט גם סירבה לענות על בקשה על פי חוק חופש המידע, לקבלת תיעוד של מינויה של הגב' עפרה תם רוזנר כ"מבקרת פנימית" של הנהלת בתי המשפט.

במקרה אחר, הגיע מהנהלת בתי המשפט מכתב "תשובה" על "פניה" שמעולם לא הייתה (תמונה 3).  המכתב, שנחתם על ידי עו"ד חלי ברכה, "הלשכה המשפטית" (שם תפקיד מפוברק בעליל), טען ש"במחינה מחשובית" לא ניתן "לראות החלטות הניתנות בפתקית" בנט-המשפט... קביעה הונאתית בעליל גם היא.


תמונה 3:  פקס מיום 27 ליולי, 2015, מעו"ד חלי ברכה, "הלשכה המשפטית" בהנהלת בתי המשפט, הטוען ש"מבחינה מחשובית" לא ניתן לראות החלטות בפתקית בנט-המשפט.
_____

עו"ד חלי ברכה סירבה לענות למרות בקשות חוזרות:
  • מהו התפקיד אליו מונתה בהנהלת בתי המשפט, מעבר ל"לשכה המשפטית".
  • מה הייתה ה"פנייה" עליה ענתה כביכול.
  • לאיזה תיק ולאיזה בית משפט קשור מכתב זה.
  • מי היו הגורמים שספקו את חוות הדעת לגבי "הבחינה המחשובית"...
על פי תזמון המכתב ונושאו, עו"ד חלי ברכה שלחה את מכתב ההונאה בעקבות פניות חוזרות לשופט דוד רוזן, להציג בתיק פרשת הולילנד ברשימת "החלטות בתיק" "החלטה בפתקית" (שהיא הונאה בפני עצמה - ראה להלן) לגבי ההונאה באי רישום פסק הדין (הונאה נוספת בפני עצמה) לגבי אהוד אולמרט.

השופט מיכאל שפיצר, מנהל בתי המשפט, סירב לענות לעניין על פניות חוזרות לחקור את ההונאה הברורה בהתנהלותה של עו"ד חלי ברכה.

אולי שני המקרים הבולטים ביותר בהם שימשה הנהלת בתי המשפט כמרכז ההונאות של השופטים הם "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, ופסק הדין המפוברק של השופט דוד רוזן בפרשת הולילנד.

 
תמונה 4: הונאה של עו"ד ברק לייזר - היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט - תלונה סמי-פלילית נגד עו"ד רפאל ארגז שהוגשה ללשכת עורכי הדין תחת חתימתו על עו"ד ברק לייזר ביום 22 לספטמבר, 2011, ושהייתה מבוססת על כתב "פרוטוקול מפוברק" שאינו חתום ואינו מאושר כדין של השופטת ורדה אלשייך.
_____

בספטמבר 2011 הגיש עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, ללשכת עורכי הדין תלונה, שהיא הליך סמי-פלילי, נגד עו"ד רפאל ארגז.  הגשת תלונה זאת הייתה יריית הפתיחה בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך - אחת מפרשיות אי-הכשירות ו/או השחיתות החמורות ביותר של שופט במדינת ישראל.  כפי שהתברר אח"כ, התלונה הייתה מבוססת על פרוטוקול בדוי/למראית עין, שלא נחתם ולא אושר כדין.  זאת - כשעו"ד בקר לייזר הוא אחד האנשים הבודדים במדינת ישראל, פרט לשופטים, שלו סמכות גישה למערכת נט-המשפט המאפשרת לזהות מהו כתב בית דין אמתי (אותנטי), חתום ותקף, ומהו כתב בית דין בדוי/למראית עין, או "טיוטה" כפי שהשופטים קוראים לכתבים אלה.

ההונאות בהנהלת בתי המשפט הן כנראה עניין משפחתי.  זוגתו של עו"ד ברק לייזר - דוברת הנהלת בתי המשפט איילת פילו, הייתה מעורבת בפרסום לתקשורת של כתב הונאתי של פסק דין בדוי/למראית עין של השופט דוד רוזן בפרשת הולילנד (תמונה 5).

תמונה 5: מדינת ישראל נ צרני (10291-01-12) בבית המשפט המחוזי ת"א - שלוש גרסאות של כתב "הכרעת דין" של השופט דוד רוזן במשפט פרשת הולילנד - אף אחת מהן אינה כתב בית דין אמתי (אותנטי), תקף:
א. הכתב המופיע במערכת נט-המשפט, תחת "רשימת החלטות" - לא נרשם ברשימת "פסקי דין". כתב זה הוא בן 685 עמודים, מסמך סרוק, כלומר אינו מסמך אלקטרוני תקף. חסרים בו עמודי הפתיחה, בהם מופיעים שמות הצדדים, ובסופו אין כל חתימה כלל.  המסמך משובש בצורה יוצאת דופן, שקשה להאמין שהיא תוצאה של טעות אנוש.
ב. הכתב שהופץ על ידי דוברת הנהלת בתי השפט לתקשורת - אך אינו מופיע בתיק בית המשפט, גם הוא מסמך סרוק, וכל דפיו נקצצו בצורה מוזרה, אולי בכדי להסתיר את העובדה שהוא מסמך סרוק ולא מסמך אלקטרוני אמתי.  המסמך הוא בן 687 עמודים, ובסופו חתימה "רטובה" וחותמת של השופט דוד רוזן.
ג. בתיק הערעור בבית המשפט העליון (כתבי מקור) מופיע רק תדפיס מ"נבו הוצאה לאור בע"מ", שאינו כתב בית דין כלל. ערעור הנובע ללא כל פסק דין של בית המשפט שלמטה הוא הליך חסר סמכות וחסר תוקף מיסודו.
_____

השופט דוד רוזן דחה בקשות לעיון בפסקי דין עשויים כדין בתיק בית המשפט המחוזי ת"א.  השופט רוזן טען ב"החלטה בפתקית" (תמונה 6), בלתי חתומה, שאותה סירב להציג ברשימת "החלטות בתיק", שפסקי הדין הועברו "פיזית" לבית המשפט העליון במהלך הערעור. כל זאת - בבית משפט המתנהל בתיקים אלקטרוניים כחמש שנים...

עיון בבית המשפט העליון העלה שגם שם לא נמצא כתב פסק דין אמתי (אותנטי).


תמונה 6:  מדינת ישראל נ צרני (10291-01-12) בבית המשפט המחוזי ת"א - "החלטה בפתקית" של השופט דוד רוזן מיום 18 למרץ, 2015, בתגובה על בקשה לעיון בפסקי דין עשויים כדין בנוגע לאהוד אולמרט ושולה זקן.  השופט דוד רוזן הנפיק "החלטה בפתקית" האומרת: "התיק בו מתבקש העיון נמצא פיזית בבית המשפט העליון כחלק מהליכי הערעור על פסק הדין. על כן לא ניתן להיעתר לבקשה." החלטה זאת מעולם לא הומצאה כדין, אינה מופיעה ברשימת "החלטות בתיק", והשופט דוד רוזן סירב לספק העתק חתום ומאושר שלה. לכן יש לראות בה כתב בית דין בדוי/למראית עין. יחד עם זאת, יש לראות בכתב זה הודאה בפועל שאין פסקי דין עשויים כדין בתיק זה בנט-המשפט, ושהכתבים המופיעים בנט-המשפט אינם כתבי בית דין עשויים כדין.
_____

מעל לכל זאת - הנהלת בתי המשפט היא שהייתה אחראית על פיתוחה והטמעתה של מערכת נט-המשפט, והיום היא אחראית על הפעלתה.  חוות הדעת שמערכת זאת היא מכשיר הונאה התקבלה למעשה בדו"ח האו"ם על זכויות האדם בישראל לשנת 2013, האומר: "חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים, ובבתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".  חוות הדעת שמערכת זאת היא מכשיר הונאה גם התקבלה למעשה בפרסום מאמר בכפוף לבדיקת עמיתים בכנס האירופי למחשוב ממשלתי לשנת 2015. כותרת המאמר: "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?".

בתשובה על בקשה לתגובתו של השופט מיכאל שפיצר על הדוחות הקובעים הונאה בנט-המשפט, נשלח מכתב קצר מ"המבקרת הפנימית" של הנהלת בתי המשפט האומר שיושרת בתי המשפט "היא מעבר לכל ספק"...

תלונה שהוגשה לאחרונה למועצת זכויות האדם של האו"ם בפרשת רומן זדורוב הציגה ראיות לכך שרומן זדורוב מוחזק במאסר שרירותי, ללא פסקי דין עשויים כדין וללא פקודת מאסר עשויה כדין. התלונה גם טוענת שפרשת רומן זדורוב משקפת אי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת של מערכת המשפט בישראל. [2]

על רקע זה ברור מדוע הנהלת בתי המשפט נאלצה לפתוח במערכה הונאתית להשתיק ולמנוע הפצת מידע על הונאות ושחיתות בבתי המשפט בישראל....

קישורים:
[1] 2015-07-15 עדנה ארבל תעמוד בראש ועדה לבחינת חופש הביטוי
[2] השופט בן שלו (ב"ש) צועניה שרצתה לעזוב הארץ עם ילד בן 5 ולנתקו מאביו הישראלי תישאר בארץ למרות חזקת הגיל הרך תמ"ש 41741-03-16
[3] 2016-06-20 US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel_OpEdNews.com

No comments: