Wednesday, April 11, 2018

2018-04-12 עוקף בג"ץ, פיסקת התגברות...

Image may contain: text Image may contain: text and outdoor No automatic alt text available.
2018-04-12 עוקף בג"ץ, פיסקת התגברות...
---
שאלו אותי היום כמה אנשים מה דעתי על "פיסקת ההתגברות", ו"עוקף בג"ץ". דעתי בנושא היא כמו דעתי בעניין "טקס הדלקת המשואות". אסור לנו להיגרר אחרי תעתועי המושחתים:
* אני נגד השחיתות השלטונית ואני נגד הגירוש.
* יש לנו שלוש רשויות - מחוקקת, מבצעת, ושופטת, ושלושתן מושחתות ללא תקנה. 
* השחיתות של נתניהו ומרעיו אינה עושה הופכת את בית המשפט העליון, או את מנדלבליט וניצן, או את הכנסת לפחות מושחתים...
הריבים ביניהם מבחינתי הם רק הסחת הדעת... שיעקפו זה את זה ויתגברו זה על זה עד שיתעייפו... 
מה שנחוץ פה הוא תיקון בסיסי של שיטת המשטר!

No comments: