Wednesday, June 24, 2015

2015-06-24 ISRAEL: Simulated hearings in the Supreme Court - funny! // דיונים למראית עין בבית המשפט העליון - מצחיקים!

2015-06-24 ISRAEL: Simulated hearings in the Supreme Court - funny! //
   דיונים למראית עין בבית המשפט העליון - מצחיקים!
[עברית להלן]
The Israeli judiciary has deliberately invalidated Israeli court records and court process over the past decade.  However, Israeli attorneys and Israeli law professors largely prefer to ignore the obvious - unprecedented corruption of the Israeli courts today!
PICS: Over the past decade, under the tenure of Supreme Court Presiding Justices Aharon Barak, Dorit Beinisch, Asher Grunis, Miriam Naor simulated hearings have become the routine in the Israeli Supreme Court
______
OccupyTLV, June 24 - my paper in the recent  European Conference on E-Government in University of Portsmouth, England was titled: "Fraudulent, New IT-systems in the Israeli Courts  - Unannounced Regime Change?". [1]
Among the responses, one of the more interesting one was by a Jewish Belgian Magistrate, an expert on IT-systems, who reads and speaks Hebrew.  He approached me, after reading my paper.  His mainly perplexed by the fact that the invalidity of Israeli court record and process is so blatant and comprehensive...
There was no need to explain to him the meaning of "simulated legal process" - a well-known method of judicial corruption. There was also no need to explain to him the significance of the fact that there are no lawfully appointed Chief Clerks in the Israeli courts for the past decade...  only pretenders.
When I detailed to him condition relative to hearings in the Israeli Supreme Court over the past decade, he only laughed...
1.  Summonses to appear in the Supreme Court - invalid records - issued by "Signature" - with neither name nor authority of the issuer stated on the record.
The records, which were implemented in the IT system of the Supreme Court for summonses to appear in court fail to show the name and authority of the person, who issues them.  Under the signature line only the word "Signature" appears.
2. Summonses to appear in the Supreme Court - "self eliminating" electronic records.
The summonses are listed as records issued in the IT-system of the Supreme Court.  However, although the Supreme Court claims to maintain paper files, the records are NOT maintained in the paper file.  The staff of the office of the clerk of the Supreme Court claims that the summonses are "self eliminating" electronic records - they disappear from the IT-system of the court after the hearing date...
3.  Protocols (transcripts) - maintained only as unsigned electronic records
Although the Supreme Court claims to maintain only paper court files, the protocols of the hearings are maintained only as unsigned electronic records, and are never served on the parties.
It is also obvious that there is no "Human Error" here:
1. Such IT system was designed, developed, and implemented under the authority of the most senior judicial figures in the State of Israel.
2. It is ludicrous to claim that records disappear with no back-up system. However, Presiding Justice Asher Grunis refused to decide on a request to inspect and to copy the back-ups of the "self-eliminating" summonses.
3. The Administration of Courts refuses to answer on a Freedom of Information request:  Under whose authority, and what legal foundation, Summonses were implemented in the IT system of the Supreme Court, which are: a. signed by "Signature", and b. are "self-eliminating" electronic records.
The changes in the Israeli courts over the past decade stand in stark contrast with the large opus of late Presiding Justice Yoel Susman "Civil Court Procedure" - which details the legal requirements regarding such records, as the foundation for the validity of legal process...  as is the case in the laws of other nations.
It is obvious that the Israeli judiciary has deliberately invalidated Israeli court records and court process over the past decade.  However, Israeli attorneys and Israeli law professors largely prefer to ignore the obvious - unprecedented corruption of the Israeli courts today!
LINKS:
[1] 2015-06-18 Zernik, J., “Fraudulent New IT Systems of the Israeli Courts – Unannounced Regime Change?” Proceedings of the 15th European Conference on e-Government, University of Portsmouth, UK, pp331-340, 2015.
https://www.scribd.com/doc/250726544/
דיונים למראית עין בבית המשפט העליון
השופטים בישראל בטלו בכוונת תחילה את תקפותם ואמינותם של הכתבים וההליכים בבתי המשפט בישראל בעשור האחרון.  אולם עורכי דין ופרופסורים למשפטים מעדיפים להתעלם מן הברור - שחיתות חסרת תקדים של בתי המשפט בישראל היום!
תמונות: תחת כהונתם של נשיאי בית המשפט העליון אהרן ברק, דורית בייניש, אשר גרוניס, מרים נאור דיונים למראית עין הפכו לשיגרה בבית המשפט העליון.
____
מאהל המחאה ת"א, 24 ליוני - מאמר שהצגתי בכנס האירופי למחשוב ממשלתי באוניברסיטת פורטסמות', אנגליה, נשא כותרת: "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?". [1]
בין התגובות המעניינות היו אלה של רשם יהודי מבלגיה, מומחה למערכות מידע, קורא ודובר עברית.  הוא פנה אלי לאחר שקרא את המאמר.  הוא התפלא בעיקר על כך שהשחתת הכתבים והמערכות נעשה בצורה אוניברסלית, ולא בצורה סלקטיבית, בתיקים מסויימים...
לא היה כל צורך להסביר לו את מהות "הליכים למראית עין" ו"כתבי בית דין למראית עין" - עניינים אלה היו ברורים לו.  כמו כן לא היה כל צורך להסביר לו את חשיבות העובדה שאין היום בבתי המשפט בישראל מזכירים ראשיים ממונים כדין, רק מתחזים.  חשיבות המזכירות ליושרת בתי המשפט וכשירותם גם היא הייתה ברורה לו.
כשפירטי לו את המצב לגבי דיונים בבית המשפט העליון היום, הוא רק צחק...
אין ספק שמבחינת משקיפים בינלאומיים כלל הדיונים בבית המשפט העליון בעשר השנים האחרונות ייחשבו דיונים למראית עין מהסיבות הבאות:
א. כלל כתבי "הזמנה לדיון" - הם כתבי בית דין חסר תוקף - הם מונפקים היום  על ידי "חתימה" - שם המנפיק וסמכותו אינם מופיעים על פני הכתב.
ב. כלל כתבי "הזמנה לדיון" - הם כתבי בית דין "מתכלים מעצמם" - למרות שהנפקת ה"הזמנות" נרשמת במערכת המידע של בית המשפט העליון, ולמרות שבית המשפט העליון טוען שהוא מנהל תיקי נייר, אין אף כתב "הזמנה לדיון " בתיקי הנייר של בית המשפט העליון. יתרה מזאת - הם אינם נשמרים גם בתיק האלקטרוני.  כפי שהדגימו לי במזכירות בג"ץ - כתבים אלה הם כתבים אלקטרוניים "מתכלים מעצמם"  - כלומר נעלמים מעצמם לאחר יום הדיון.
ג. הפרוטוקולים אינם כתבים בני תוקף - נשמרים רק ככתבים אלקטרוניים בלתי חתומים, אינם בתיק הנייר, ואינם מומצאים לצדדים.
ברור גם שאין פה "טעות אנוש":
א. מישהו היה צריך לתכנת במיוחד את מערכת המידע של בית המשפט העליון לייצר הזמנות "מתכלות מעצמן".
ב. חייב להיות גיבוי ממוחשב לכתבי ה"הזמנה לדיון" ה"מתכלים מעצמם" - הסיפור על "מתכלים מעצמם" הוא בדייה מצחיקה. אבל נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס סירב לענות כלל על בקשה לעיין ב"הזמנות לדיון"  גם כשהיה לי היתר לעיין בתיקים.
ג. הנהלת בתי המשפט מסרבת לענות על בקשה בכפוף לחוק חופש המידע:
1. תחת סמכותו של מי ועל איזה בסיס חוקי יצרו מערכת של "הזמנות לדיון  מתכלות מעצמן".
2. תחת סמכותו של מי ועל איזה בסיס חוקי יצרו מערכת של "הזמנות לדיון" חתומות על ידי "חתימה".
השינויים בבתי המשפט בישראל בעשור האחרון עומדים בניגוד מוחלט לעבודתו הגדולה של נשיא בית המשפט העליון יואל זוסמן ז"ל "סדרי הדין האזרחי" - המפרטת את הדרישות בחוק לגבי כתבים מסוג זה, כבסיס לתקיפות ההליך השיפוטי... כפי שהמצב גם בחוקי אומות אחרות.
אולם עורכי דין ופרופסורים למשפטים מעדיפים להתעלם מן הברור ומובן מאליו - השופטים בישראל ערערו במכוון את תקפותם של הכתבים וההליכים בבתי המשפט, ובכך הביאו לשחיתות חסרת תקדים של בתי המשפט בישראל היום!
קישור
 [1] 2015-06-18 Zernik, J., “Fraudulent New IT Systems of the Israeli Courts – Unannounced Regime Change?” Proceedings of the 15th European Conference on e-Government, University of Portsmouth, UK, pp331-340, 2015.
https://www.scribd.com/doc/250726544/

No comments: