Tuesday, July 7, 2015

2015-07-07 ISRAEL: "Collapse of the Israel Police" and the lying media... //קריסת המשטרה והתקשורת השקרנית...


תוצאת תמונה עבור אפרים ברכה
The late Efraim Bracha - his suicide was described as "collapse of the Israel Police".
___
Haaretz daily described recent events as "collapse of Israel Police".  Two days ago, commander Efraim Bracha, head of the National Fraud Investigations Unit (~equivalent of FBI Assistant Director of Criminal Investigations) committed suicide.  The suicide came in the midst of publications by a small online news outlet - News1 - of serious corruption investigation against him.  Since the suicide, a well coordinated false media campaign is under way.  The campaign unsuccessfully tries to refute the true facts in the matter - that such investigation was under way, and that it reached a very advanced stage, involving the Attorney General and State Prosecution.   Additionally, the campaign attempts to blame News1 for responsibility for the suicide, and to use the incident for an assault on Freedom of the Press.
Now comes a press release from the Ministry of Justice, which is as convoluted and misleading as can be, but essentially affirms the facts published by News1.
Most alarming is the fact that most Israeli media collude with the authorities in the assault on Truth and on Freedom of the Press.
___


2015-07-07 ברכה ופסטיבל התקשורת השקרית - משרד המשפטים מאשר את חשיפת News1: הייתה חקירה
=========================
פסטיבל התקשורת השקרית וההשתלחות ביואב יצחק ואחרים שפעלו לטובת הציבור, שחזינו ב-48 השעות האחרונות, היה חסר תקדים. התופעה המדאיגה ביותר היא שהתקשורת רובה ככולה משתפת פעולה עם המושחתים.  כמובן, שזה מאשר את מה שהיה ברור כבר מזמן - אמינות זעומה של מערכת המשפט והחוק שלנו......
איתמר לוין News1.co.il  |  תגובות הצטרפות ל- VIP
 הם מאשרים את חשיפת יואב יצחק:  הייתה חקירה   
חזקה עליהם שבדקו [צילום: יונתן זינדל, פלאש 90]

וינשטיין נתן הנחיות בנוגע להמשך הבדיקה החשאית בעניינו של ברכה
איתמר לוין
משרד המשפטים גם מאשר את החשיפה ב-News1 בדבר מידע חשוב שהגיע למח"ש בשבוע שעבר * מודיע לראשונה: אכן הייתה "בדיקה חשאית" בעניין ברכה בעקבות מידע שנמסר מאז שנדחו העתירות נגדו * מייחס את המידע לפינטו ולמקורביו
לרשימה המלאה


הצעה לקולגות

יש לי הצעה לכמה מעמיתי באתרים אחרים: ללמוד לקרוא (מתוך הנחה שדבריהם אינם שקר מכוון). הודעת משרד המשפטים איננה מנקה את אפרים ברכה. להפך. ההודעה מאשרת שהייתה "בדיקה חשאית" בעניינו ושרק ביום חמישי שעבר נתן יהודה וינשטיין הנחיות כיצד להמשיך אותה. כותרות כאילו מח"ש ניקתה את ברכה, מקורן או באי-הבנת הנקרא, או בנפילה בפח הניסוח הפתלתול של ההודעה או בסילוף מכוון.

השיא שייך לחדשות ערוץ 10. שם הצליחו להתעלם לחלוטין משתי הפסקאות החשובות ביותר בהודעת משרד המשפטים, אלו המדברות על הבדיקה הנוכחית, וכך לבשר לגולשים/לצופים שהמשרד ניקה לחלוטין את ברכה. הידיעה הזאת אינה חתומה בידי עיתונאי כלשהו - כנראה לא מצאו מי שיהיה מוכן לשקר תחת שמו.
ניתוח ההודעה של משרד המשפטים בנוגע לפרשת ברכה מצביע על התפתלויות, התחכמויות ואפילו ניסיון מכוון להוליך שולל. אבל כל אלו לא יכולים להסתיר את מה שהמשרד מאשר: בפועל התנהלה חקירה נגד ברכה
> הצעה לקולגות▪  ▪  ▪
משרד המשפטים: מאז שתנ"צ אפרים ברכה ז"ל מסר את המידע המפליל נגד יאשיהו פינטו, שבעקבותיו נפתחה נגד פינטו חקירה שבסופה הוא הועמד לדין, הורשע ונידון לשנת מאסר, הגיעו תלונות ומידעים רבים מצד פינטו ומקורביו, שייחסו לתנ"צ ברכה עבירות שונות. כמתחייב, נבדקו מידעים אלו לאורך כל התקופות על-פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.

הערה שלנו: ממתי רשויות האכיפה חושפות מקורות מידע? במיוחד נכונים הדברים דווקא לגבי מידע שלא העלה דבר, שהרי אין מדובר בחומר חקירה שיש לחשוף בפני נאשמים. משרד המשפטים הולך כאן בעקבות טוקבקיסטים ועיתונאים אינטרסנטים, במטרה לזרוע מלכתחילה ספק בנוגע לאמינות המידע. המשרד מתעלם מעובדה בסיסית: אם המידע נכון - אין כל חשיבות לשאלה מי מסר אותו ומדוע. אם המידע היה מופרך כולו, תמוה שלא ננקטה פעולה נגד מי שמסר אותו.

משרד המשפטים: בדיקות יסודיות שבוצעו בעבר בעניינו של ברכה ז"ל לא הניבו שום יסוד לפתיחה בחקירה פלילית. החלטות בעניין זה ניתנו על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, בהמלצת פרקליט המדינה, ופורסם ברבים כי לא נמצא יסוד לפתיחת חקירה פלילית נגד תנ"צ ברכה. כמו-כן, לא נמצאה כל עילה למנוע את מינויו לראשות יאח"ה.

הערה שלנו: מה זה שייך לעניין? היו חקירות, ברכה יצא נקי - מצוין. זה לא רלוונטי למידע החדש ולבדיקות שבאו בעקבותיו. שוב: המטרה היא לזרוע ספק במה שמשרד המשפטים נאלץ להודות בו בשורות הבאות.

משרד המשפטים: כנגד החלטות אלו הוגשו עתירות לבג"ץ וביהמ"ש העליון דחה העתירות מכל וכל - בפסק דין שניתן בחודש יוני 2014 נקבע שאין מניעה למינויו של תנ"צ ברכה, ובפסק דין אחר שניתן בחודש פברואר 2015 נקבע כי אכן אין כל עילה לפתיחת חקירה פלילית נגדו.

הערה שלנו: משרד המשפטים יוצר כאן ערבוביה מכוונת ומנסה להוליך שולל. החלטת בג"ץ מיוני 2014 כלל לא נגעה לפרשת פינטו, אלא לפסק דין של השופט עמירם בנימיני בו נמתחה ביקורת קשה על התנהלותו ועל אמינותו של ברכה כאשר עמד בראש חקירה אחרת לגמרי בשנת 2004.

משרד המשפטים: גם לאחר דחיית עתירות אלו הוסיפו להגיע למח"ש מידעים נוספים.

הערה שלנו: אלו הם המידעים שעליהם דווח ב-News1 בחודשים האחרונים. אין כאן מילה וחצי מילה על מה שנעשה באותם מידעים. חזקה על מח"ש שהיא בדקה אותם, אבל דומה שמשרד המשפטים מתקשה מאוד להודות בכך, ולכן הוא מותיר עמומה נקודה מרכזית זו.

משרד המשפטים: לאחרונה התקבל מידע חדש שמקורו אף הוא בגורם הקשור לפינטו, ושלא נבדק קודם לכן, אך היה דומה במהותו למידעים קודמים שנבדקו ולא העלו דבר.

הערה שלנו: המשרד ממשיך להתפתל ולנסות להתרחק ככל האפשר מאמירת האמת: היה מידע שחייב בדיקה. מה זה רלוונטי האם המידע היה דומה למידע קודם שנבדק ולא העלה דבר? שלא לדבר על כך שהפיסקה הזאת סותרת חזיתית את הבאה אחריה.

משרד המשפטים: על-פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, הוחלט בשבוע שעבר לבדוק גם מידע זה, כמקובל וכנדרש. בשל רגישות הבדיקה, הועברו דיווחים מעת לעת ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה. בדיקה זו הייתה בראשיתה ובישיבה שהתקיימה ביום ה' שעבר אצל היועץ, הוחלט אלו צעדים יינקטו להמשך הבדיקה, אך לא התקבלה שום החלטה על פתיחה בחקירה נגד תנ"צ ברכה.

הערה שלנו: אם המידע הזה דומה למידעים קודמים שלא העלו דבר, למה להטריד בו את היועץ המשפטי לממשלה? זה בצד הפרוצדורלי. העיקר הוא הצד המהותי: יש כאן אישור מלא לדברים שפורסמו ב-News1 בשלושת הימים האחרונים - היה מידע חשוב והייתה אצל וינשטיין ישיבה בה הוחלט כיצד להמשיך את הבדיקה.

משרד המשפטים: ככלל, המדיניות הינה שלא לפרסם מידע על-אודות בדיקה חשאית בעודה תלויה ועומדת, ולכן לא פורסמה כל הודעה מטעמנו בשבוע שעבר.

הערה שלנו: אנחנו השתמשנו שבועות ארוכים בביטוי "חקירה סמויה". משרד המשפטים קורא לזה "בדיקה חשאית", ולראשונה מאשר את קיומה. מבחינה מעשית, אין כל הבדל בין השתיים. משרד המשפטים יכול להתפתל כמה שהוא רוצה; בפועל הייתה חקירה נגד ברכה.

משרד המשפטים:ביום א', לאחר מותו הטראגי של תנ"צ ברכה, נטען בתקשורת כאילו כבר החליט היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד תנ"צ ברכה. היות שידיעה זו הייתה שקרית, פורסמה הודעה המבהירה כי לפרסום האמור לא היה כל בסיס.

הערה שלנו: משרד המשפטים ממשיך להכחיש ידיעה שלא פרסמנו. לא כתבנו בשום שלב שווינשטיין החליט לפתוח בחקירה פלילית. פרסמנו שהוא ושי ניצן אישרו עקרונית ביום חמישי שעבר לחקור את ברכה, אך וינשטיין אמר שיחליט רק בתחילת השבוע הנוכחי. את זה משרד המשפטים נמנע מלהכחיש, ולא בכדי. מה שנאמר בפיסקה הקודמת על הישיבה אצל וינשטיין, מחזק את הפרסום שלנו. ונא לשים לב, שההודעה מדברת רק על חקירה פלילית; היא אינה אומרת דבר על חקירה משמעתית.

משרד המשפטים: אין בכוונתנו לפרט בנושא תוכן הבדיקה, שכן אין לכך מקום, מטעמים ברורים ומובנים. עם זאת, יש לשוב ולהדגיש כי לכל אורך השנים, למרות התלונות שהוגשו והמידעים שהגיעו, לא התגבשה תשתית ראייתית המצדיקה פתיחה בחקירה פלילית נגד תנ"צ ברכה.

הערה שלנו: כמה קשה להם להודות באמת. שימו לב מה נאמר בפיסקה הזאת: שלאורך השנים לא התגבשה תשתית ראייתית לפתיחה בחקירה פלילית. שימו לב גם מה לא נאמר: שהמידע שהגיע מאז שנדחו העתירות, ובמיוחד בשבוע שעבר, גם הוא לא גיבש תשתית כזאת. לוחות הזמנים חד-משמעיים: ב-2.7.15 נתן וינשטיין הנחיות להמשך הבדיקה. ב-5.7.15 ברכה התאבד. לכן, ביום האירוע הטרגי הייתה חקירה תלויה ועומדת.
תאריך:  07/07/2015   |   עודכן:  07/07/2015
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-104176-00.html

No comments: