Thursday, July 9, 2015

2015-07-09 ISRAEL: Corruption of the Debtors' Courts // הוצל"פ - לא תחסום שור בדישו

2015-07-09 ISRAEL: Corruption of the Debtors' Courts
הוצל"פ - לא תחסום שור בדישו עברית להלן
======================
A Debtors Court judge issued an arrest warrant against an attorney, for filing too many motions in defence of his client...
The Israeli Debtors Courts are the epitome of corruption of the court system. Banks and large corporations conduct large scale courts in collusion with attorneys and judges. They defraud the debtors even on simple issues such as calculations of the interest rates - charging far more than permitted by law, and at time higher than loan sharks...
2015-07-09 הוצל"פ: לא תחסום שור בדישו! ============================== תמונה: אסף אבני, רשם ההוצאה לפועל במחוז ירושלים - צו הבאה נגד עורך דין שפעל באופן נמרץ מידי ביצוג לקוחתו נגד הונאות בהוצל"פ... ________ 9 ליולי, מאהל המחאה ת"א - על פי השיטה המשפטית בישראל, אסור לעורכי דין לעמוד בדרכם של שופטים ורשמים העוסקים בשיבוש הליכי משפט והונאה על בעלי הדין. התיק בו מדובר כאן, התפרסם בריבוי ההונאות על החייבת על יד הרשמים ובעלי החוב... ועורך הדין היה כככל הנראה נמרץ מידי בנסיונות ההגנה שלו על לקוחתו... * מקרה ורדה אלשייך גם הוא החל בעורך דין שפעל בצורה נמרצת מדי להגן על זכויותיהם של לקוחותיו נגד שופטת מושחתת. * וההלכה נקבעה בפסק הדין של השופט חיים כהן, מחוזי י-ם, בתיק חיים שטנגר נ' ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין (32382-06-13), בו הושעה עו"ד שטנגר, לאחר שהעלה טענות של שיבוש הליכי משפט בשם לקוחו. יחד עם זאת, יש לציין שלשכת עורכי הדין אינה מעלה כל טענות כנגד שופטים ורשמים העוסקים בשיבוש הליכים והונאות בבתי המשפט כדבר שבשגרה, אלא אם כן הם פועלים נגד עורכי הדין בתוך כך. בקיצור: בעיות משמעת בכנופיית שלטון החוק... _______ רשם הוצל"פ הוציא צו הבאה לעורך דין לשכת עורכי הדין דורשת לשקול את הדחתו של הרשם אסף אבני, שהוציא את הצו - שמשמעותו הוראה לעצור את עורך הדין - לאחר שזעם על בקשות שהגיש בשם לקוחה לשכת עורכי הדין דורשת (6.7.15) לשקול להדיח את רשם ההוצאה לפועל בירושלים, אסף אבני, לאחר שהוציא צו הבאה - דהיינו: הוראת מעצר - לעורך דין המייצג בפניו חייבת. אבני הוציא את הצו ב-1.7.15 ונימק אותו בכך שעורך הדין "הציף התיק בבקשות, חלקן כפולות ומיותרות וחלקן נעשו בניגוד להוראות מפורשות בתיק" ונמנע מלפעול על-פי החלטותיו. אבני קבע, כי על עורך הדין להתייצב בפניו ולנמק מדוע לא יחויב בהוצאות אישיות, והורה למשטרה להוציא נגדו צו הבאה שיבוטל אם יפקיד 2,500 שקל להבטחת התייצבותו. יושבי ראש ועדת ההוצאה לפועל בלשכה, עוה"ד יוסף ויצמן וגיא גולדפרב, פנו למנהל רשות האכיפה והגבייה, דוד מדיוני, בדרישה להשעות את אבני ולערוך בירור שבסיומו יוחלט האם יש לבקש מהוועדה למינוי רשמי הוצל"פ להדיחו מתפקידו. לדבריהם, החלטתו של אבני באה לאחר שכבר קיבל החלטות שפגעו בעורך הדין, ובכללן איסור על לשכת ההוצל"פ לקבל בקשות שיגיש בשם מרשתו. לטענת ויצמן וגולדפרב, לרשם הוצל"פ כלל אין סמכות להוציא צו הבאה, מאחר שהוא מייצג בתיק ואינו צד להליכים. אם אבני סבר שיש בעייתיות בהתנהגות עורך הדין, הם ממשיכים, היה עליו לפנות ללשכה במקום להוציא החלטה המשפילה אותו בפני לקוחותיו, וזאת מבלי שאפילו ניסה לזמן את עורך הדין להתייצב בפניו. "אין המדובר בפנייה לערעור על ההחלטה, אלא תיקון פגם מהותי, שכן עורך הדין אינו צד לתיק, ואינו יכול לערער על ההחלטה. מצב זה מהווה פגיעה חמורה בשמו הטוב של עורך הדין [פלוני] בפרט, ובשאר עורכי הדין בכלל. לא ניתן להשלים עם מצב בו משפילים את עורך הדין לעיני כל ופוגעים בעבודתו ובפרנסתו של עורך הדין, וזאת מכל סיבה שהיא", נאמר במכתב. הרשות מסרה בתגובה: "התלונה הועברה לבירור בפני האחראי לבירור תלונות על רשמים, ולפיכך אנו מנועים מלהתייחס לעניין בשלב זה
Like · Comment ·

No comments: