Monday, August 17, 2015

2015-08-17 ISRAEL: In criminal prosecution of a tycoon - perverted court records... // מדינת ישראל נ נוחי דנקנר בבית המשפט המחוזי ת"א - גם חאלד כבוב במשבשים...

English abstract
Background:
Over the past couple of decades, the State of Israel has experienced corruption of all goverment agencies, including the judiciary...  In parallel, the economic gaps grew extreme, and today, the Israeli economy is controlled by a handful of tycoons, while the rate of poverty is first among developed (OECD) nations.
Here:
Tycoon Nohi Dankner is criminally prosecuted for stock manipulations...  Yesterday, Israeli media widely reported an important hearing in this case - "Final Arguments by the Prosecution". However, review of the records in the IT system of the Tel-Aviv District Court shows that the hearing was never registered in the Court Calendar, and no minutes were recorded in the docket.
Judges in Israel today often conduct "off the record", "informal" hearings, which in fact are simulated court hearings, without the knowledge of those present in the court...
Additionally, it is obvious that the judge in the case, Haled Kabub, is maintaining double books for dockets: The online public docket holds only 9 decisions, where the case should hold by now at least several dozen decisions.
Conclusions:
The falsification and perversion of court records, shown here, are not unique.  Similar conduct was documented in all major criminal prosecutions, related to various corruption scandals.
Corruption of the courts is a major factor in the growth of poverty in Israel, and also a major risk for the stability of financial markets.

2015-08-17 מדינת ישראל נ נוחי דנקנר בבית המשפט המחוזי ת"א - גם חאלד כבוב במשבשים...
השיבושים בכתבים וברישומים בולטים במיוחד בהליכים פליליים הנוגעים לשחיתות רשויות השלטון, או לכסף הגדול.  בהליכים פליליים נגד דגי רקק, אפשר למצוא לעיתים קרובות כתבים תקינים...
 
Inline image 3 נוחי דנקנר / צילום: שלומי יוסף
תמונות: השופט חאלד כבוב; הטייקון נוחי דנקנר.
_________________
 
מאהל המחאה ת"א, 17 לאוגוסט - על פי התקשורת התנהל אתמול בבית המשפט המחוזי ת"א דיון "סיכום טיעוני התביעה" בהליכים הפליליים נגד נוחי דנקנר ואחרים בפרשת הרצת המניות ו"הנפקת החברים".
 
אולם בבדיקה היום באתר נט המשפט נמצא שדיון זה לא נרשם כלל ביומן בית המשפט, וכן לא נרשם כל פרוטוקול מדיון זה. אבל אפילו דיון עתידי בדצמבר 2015 כבר נרשם....
 
השופט חאלד כבוב אינו השופט היחיד בבית המשפט המחוזי ת"א האוחז בנוהג זה.
 
ויש לתמוה: האם דיונים שלא נרשמו מעולם הם דיונים של בית דין על פי חוקי מדינת ישראל, או שמא אלה "דיונים בלתי פורמליים", "מחוץ לפרוטוקול" - כלומר דיונים למראית עין...
 
Inline image 4
תמונה: יומן בית המשפט המחוזי ת"א בנט המשפט, יומנו של השופט חאלד כבוב ליום 16 לאוגוסט, 2015: "לא נמצאו פרטים".
 
Inline image 1
תמונה: ת"פ 60386-06-14: מדינת ישראל ואח' נ' דנקנר ואח' - "מועדי דיון" בנט המשפט: הדיון שנערך אתמול, ודווח בעיתונות - סיכומי התביעה, לא נרשם כלל, וכן לא נרשמו כל פרוטוקול או החלטה מדיון זה.  אבל אפילו דיון עתידי בדצמבר 2015 כבר נרשם.... השופט חאלד כבוב אינו יחיד בנוהג זה, ויש לתמוה האם דיונים שלא נרשמו מעולם הם דיונים של בית דין על פי חוקי מדינת ישראל, או "דיונים בלתי פורמליים" "מחוץ לפרוטוקול" - כלומר דיונים למראית עין...
_____
 
בדיקת רשימת "החלטות בתיק" בנט המשפט מראה במערכת גישת הציבור רק 9 החלטות (אחדות כפולות, רובן לא משמעותיות - שינוי מועדי דיון וכו'), בשעה שבתיק זה חייבות להיות היום כבר עשרות החלטות.  
 
המסקנה המתבקשת היא, שהשופט חאלד כבוב מנהל ספרים כפולים לגבי רשימת "החלטות בתיק". גם בנוהג זה אינו בודד... נוהג זה מקובל גם על עמיתיו בבית המשפט המחוזי ת"א, השופטים דוד רוזן, עודד מודריק, איתן אורנשטיין וחגי ברנר.  
 
אין ספק שניהול ספרים כפולים לגבי רשימת הכתבים בתיק (docket)  נחשבת בעיני מומחים בינלאומיים כסימן מובהק להונאה הבסיסית בפיתוחה, הטמעתה, והפעלתה של מערכת נט המשפט.  
 
התנהלות זאת גם מראה שאין בבית המשפט המחוזי ת"א מזכירות כשירה, והשופטים עושים בכתבים כרצונם.  בכל בתי המשפט שנבדקו בשנים האחרונות, מבתי המשפט השלום ועד לבית המשפט העליון, אין היום מזכיר ראשי ממונה כדין. במקומם מופיעים מתחזים ומתחזות, ללא כתב מינוי וללא כל סמכות חוקית.
 
לפיכך יש לראות בבית המשפט המחוזי ת"א ובדומיו בתי דין בלתי כשירים.  
 
Inline image 2
 
ת"פ 60386-06-14: מדינת ישראל ואח' נ' דנקנר ואח' - רשימת "החלטות בתיק" בנט המשפט: ברשימה בנט המשפט - גישת הציבור מופיעות רק 9 החלטות, בשעה שבתיק זה כבר חייבות להיות היום עשרות החלטות.  המסקנה המתבקשת היא שהשופט חאלד כבוב מנהל ספרים כפולים לגבי רשימת "החלטות בתיק", כמו עמיתיו בבית המשפט המחוזי ת"א, השופטים דוד רוזן, עודד מודריק, איתן אורנשטיין וחגי ברנר.  אין ספק שניהול ספרים כפולים לגבי רשימת הכתבים בתיק (docket)  נחשבת בעיני מומחים בינלאומיים כסימן מובהק להונאה הבסיסית בפיתוחה, הטמעתה, והפעלתה של מערכת נט המשפט.  התנהלות זאת גם מראה שאין בבית המשפט המחוזי ת"א מזכירות כשירה, ולפיכך יש לראות בבית המשפט המחוזי כולו בית דין בלתי כשיר.  יתרה מזאת, ההונאות בניהול המשפטים בתיקים הכלכליים הגדולים ביותר בבית המשפט המחוזי ת"א חייבים להעלות חשש שבית משפט זה הוא סיכון מרכזי ליציבות שוק ההון במדינת ישראל.
____
 
שיבושים מעין אלה נפוצים במיוחד בהליכים פליליים הנוגעים לשחיתות רשויות השלטון, או לכסף הגדול... ברבים מן התיקים הנוגעים לעבריינים שהם דגי רקק, הכתבים בנט המשפט תקינים יחסית...
 
בתי המשפט הנהוגים היום ברחבי העולם הנאור נקראים "בתי משפט שבכתב" (COURTS OF RECORD), זאת בניגוד לבתי המשפט שהיו נהוגים בארצות המערב בימי הביניים, ורבים מהם היו בתי משפט שבעל פה. במקביל, התפתחה משרת המזכיר הראשי, שהוא האחראי על "המשמורת המצוינת של הכתבים והפנקסים" -  כלשונה של פקודת בתי המשפט  (משרד רישום)-1936, מתקופת המנדט הבריטי.  
 
אולם תחת ממשלת מדינת ישראל, בוטלה חובתו זאת של המזכיר הראשי עם התקנת תקנות בתי המשפט (מזכירות)-2004.  במקביל, הונהגו מערכות מידע חדשות בבתי המשפט, הבולטת שבהן היא נט המשפט, ומערכות אלה מאפשרות לשופטים לעשות בכתבים כרצונם.  יחד עם זאת,, הפך שיבוש הכתבים וההליכים בבתי המשפט בעשור האחרון לעניין שבשגרה. 
 
לאור שפע שיבושי הכתבים וחומרתם בבתי המשפט במדינת ישראל בעשור האחרון,  ספק אם ניתן עוד לסווג את בתי המשפט של מדינת ישראל כ"בתי משפט שבכתב".
 
התקשורת בישראל, לעומת זאת, הסתגלה למצב במהירות, והיא מדווחת היום לציבור על פי הנאמר באולם בית המשפט, ללא גישה לכתבים, או מתוך גישה לכתבים המונפקים על ידי דובר הנהלת בתי המשפט, אך אינם בהכרח כתבים בתיק עצמו...  זאת למרות שדו"ח נציב קבילות הציבור על השופטים (2012) מתעד שהשופטים במדינת ישראל היום אינם מחזיקים את הקראת החלטות או פסקי דין באולם בית המשפט כסופית. אין ספק שגם חידוש זה נחשב לראיה לשחיתות בתי המשפט בישראל היום.
 
ההונאות בניהול המשפטים בתיקים הכלכליים הגדולים ביותר בתולדות מדינת ישראל בבית המשפט המחוזי ת"א חייבים להעלות חשש שבית משפט זה הוא סיכון מרכזי ליציבות שוק ההון.
 
קישורים
[1] 2013-05-06 Tycoon Nochi Dankner and Self-immolated Moshe Silman - two sided of the same coin - judicial corruption in Israel
הטייקון נוחי דנקנר ומשה סילמן ז"ל - שני צדדים של אותה המטבע - שחיתות השופטים במדינת ישראל
[2] 2013-11-25 IDB Bankruptcy – corruption of the courts and the legal profession – major risk for Israel financial system //
 "פירוק אי.די.בי." - שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין כגורם סיכון מרכזי ליציבות שוק ההון
 
 
 
"הוכח כי הפעילות של דנקנר ושטרום הייתה תרמיתית ובוטה"

כך טוענת פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) בסיכומים במשפט הרצת מניות אי.די.בי ■ "טענת דנקנר

כי הנפקת אי.די.בי הייתה סגורה לחברים חסרת שחר ולא הוכחה" ■ סנגורי דנקנר: "תיאור חד-צדדי

ומעוות של הראיות"

16/08/2015
נוחי דנקנר / צילום: שלומי יוסף
נוחי דנקנר
 

No comments: