Monday, April 11, 2016

ROMAN ZADOROVפרשת רומן זדורוב...
==============
או, או העמדה לדין! יוסי ברנע
מישהו חייב ללכת. ביקורת על ספרו של חיים סדובסקי: לתפור חף מפשע, מדוע אדם מודה ברצח שלא עשה?. אם ד"ר סדובסקי הוכיח בספרו שזדורוב הורשע בשל עבירות פליליות של חוקרים, הרי יש להעמידם לדין ולשחרר את זדורוב. אם הוא מוציא דיבתם רעה, חייבים להעמידו לדין. או או, אין שום אפשרות לוגית או מוסרית אחרת מלבד שתי אלו

מישהו חייב ללכת. ביקורת על ספרו של חיים סדובסקי: לתפור חף מפשע, מדוע אדם מודה ברצח שלא עשה?. אם ד"ר סדובסקי הוכיח בספרו שזדורוב הורשע בשל עבירות פליליות של חוקרים, הרי יש להעמידם לדין ולשחרר את זדורוב. אם הוא מוציא דיבתם רעה,…
NEWS1.CO.IL
פרשת זדורוב ומערכת המשפט המושחתת...smile emoticon
=================
נעמה לנסקי כתבה על פאבל סמירנוב שהואשם והודה ברצח סרגיי דבורקין." הכול נראה סגור, עד בוקר אחד, הנרצח הרים טלפון והודיע שהוא חי וקיים"("האיש שלא היה",מגזין העיר, 27.1.2005).

מישהו חייב ללכת. ביקורת על ספרו של חיים סדובסקי: לתפור חף מפשע, מדוע אדם מודה ברצח שלא עשה?. אם ד"ר סדובסקי הוכיח בספרו שזדורוב הורשע בשל עבירות פליליות של חוקרים, הרי יש להעמידם לדין ולשחרר את זדורוב. אם הוא מוציא דיבתם רעה, חייבים להעמידו לדין. או או, אין שום אפשרות לוגית או מוסרית אחרת מלבד שתי א…
NEWS1.CO.IL

No comments: