Sunday, June 5, 2016

2016-06-03 Varoufakis: 'Barcelona lidera un cambio a nivel europeo'


Ron Barkai
פעמים רבות כתבתי כאן על ברצלונה ועל אדה קולאו, מנהיגת השמאל הראדיקלי שנבחרה לפני שנה לעמוד בראש העיר, לאחר שנים של פעילות מזהירה במסגרת ״הפלטפורמה להגנת הנפגעים מהמשכנאות״ שעמדו לאבד את בתיהם לטובת הבנקים.
הכלכלן יאניס וארופאקיס, מי שהיה שר הפיננסים בממשלת יוון של אלקסיס והתפטר ממנה לאחר הכניעה הנוראה לתכתיבי הטרואיקה [שלטונות האיחוד האירופאי, הבנק האירופאי וקרן המטבע הבינלאומי], הקים אירגון חזית נרחב הנקרא ״תוכנית B״ שנעד לאחד את הכוחות הפרוגרסיסטים באירופה כולה, לשינוי חברתי מעמיק. עתה אומר וארופאקיס: ״ברצלונה עתידה להנהיג את השינוי [החברתי] ברמה האירופאית [הכוללת]״.
הוא קובע: ״כפרוגרסיסטיםֿ כולנו מביטים לעבר ברצלונה ואנחנו גאים ביותר במה שעושה שם אדה קולאו. ברור שאתה נתקל במגבלות או בקשיים, אנחנו לא חיים בעולם אידיאלי שבו היינו רותים לחיות. אבל מה שעושה אדה קולאו בברצלונה הוא בחזקת נס; תנועה שהחלה כתנועת מחאה נגד קיבוץ הנדבות של הניאוליברליזם נכסה אל העירייה ושינתה אותה מן היסוד. חברינו בעירית ברצלונה שינו באופון דרמטי את דרך ניהול העיר [בדרך הדמוקרטיה הישירה} ואת תקציביה שמכוונים עתה לרווחה החברתית של התושבים״
El economista y exministro de Finanzas de Tsipras es una de las caras más visibles de la lucha contra la austeridad en la UE.
PUBLICO.ES

No comments: