Monday, October 10, 2016

2016-10-10 פרשת רפי רותם ו"הכרעת הדין" של השופט דניאל בארי -עדכונים


2016-10-10 פרשת רפי רותם ו"הכרעת הדין" של השופט דניאל בארי -עדכונים 
===================== 
ביום חמישי שעבר פורסם כתב "הכרעת הדין" על ידי דוברת בתי המשפט - ללא רישומו בנט- המשפט ברשימת "פסקי דין", וללא רישום "פרוטוקול" לדיון - שהיה ככל הנראה דיון מפוברק/למראית עין. הונאה טיפוסית של דוברת בתי המשפט, שתועדה פעמים רבות על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים. 
למחרת פירסמתי בהרחבה את כל הנתונים. 
אתמול, נרשמה "הכרעת הדין" ברשימת "פסקי דין". אולם עדיין לא נרשם פרוטוקול. כיוון שבסוף "הכרעת הדין" נאמר "נתנה היום.... במעמד הצדדים", ולא נאמר "המזכירות תמציא לצדדים" - קיומו ותקינותו של הדיון ביום חמישי שעבר הם חיוניים לתקינות ותקפות כתב "הכרעת הדין". נחייה ונראה מתי, אם בכלל, יירשם "פרוטוקול" לדיון מיום 06 לאוקטובר, 2016. 
קראו את הפוסט המלא: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-10.html

הפוסט מיום שישי שעבר: 

2016-10-07 רפי רותם ו"הכרעת הדין" המפוברקת של השופט דניאל בארי - ראש המרכז לחקר אבטחת סייבר, חברי ועדת ארבל מתבקשים לחוות דעה על אמיתות המסמך...

קראו את הפוסט המלא: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-07.html 

הנתונים בנט-המשפט נכון להיום:

 תמונה 1: מועדי דיון: עדיין לא נרשם "פרוטוקול" לדיון מיום חמישי שעבר.

 תמונה 2: פסקי דין: אתמול נרשם לבסוף "הכרעת דין" מיום 06 לאוקטובר, 2016.

 

 תמונה 3: תיבת החתימה על "הכרעת הדין" אומרת: "נתנה היום... במעמד הצדדים", אך לא אומרת "המזכירות תמציא לצדדים".  לכן, תקינותו ותקפותו של כתב "הכרעת הדין" תלויות בתקינות הדיון ורישום כדין של "פרוטוקול" לדיון זה.

קישורים נוספים:

2016-10-10 פרופ משה הנגבי "גיבור, לא עבריין"

http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.3091107


No comments: