Friday, November 18, 2016

2016-11-18 "אומץ" מתבקשת להסביר את חלקו של אהרן ברק בהשחתת בתי המשפט


"אומץ" מתבקשת להסביר את חלקו של אהרן ברק בהשחתת בתי המשפט
משקיפים בינלאומיים תיארו את אהרן ברק כ"פיראט", "דיקטטור", "אלוף העולם בחוצפה שיפוטית", וחלק ממערכת משפט בלתי מובנת לחלוטין... "תנועת אומץ" ("אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי”) החליטה להעניק לו אות כבוד... אות הכבוד שאהרן ברק ראוי לו  הוא - "סנדק שיטת הטיוטות" - דמות מפתח בהשחתת בתי המשפט של מדינת ישראל.
קראו את הפוסט בבלוג: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-18.html

תמונה: אהרן ברק - סנדק שיטת הטיוטות, דמות מפתח בהשחתת בתי המשפט בישראל.  במסגרת "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים", השופטים עוסקים בהונאות, זיופים, ו"פברוקים" בלי לדפוק חשבון.תמונה: החל בשנת 2002, תחת כהונתו של אהרן ברק, החל סילוף ("פברוק") נרחב של החלטות בית המשפט העליון.  ההחלטה בתיק יהודית פרנקו-סידי נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02) נחתמה כביכול על ידי בועז אוקון 5 שנים לאחר שעזב את בית המשפט העליון, ועל ידי המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל 5 שנים לאחר מותו...  בית המשפט העליון מונע גישה לעיון בכתב המקור בתיק הנייר של החלטה זאת, בתואנה שהתיק "נגרס". יחד עם זאת, בית המשפט העליון מסרב לספק את התיעוד הנדרש בחוק לביעור התיקים...  משפטנים ישראלים מסבירים שזהו עניין "פרוצדורלי", "פורמלי" בלבד.  הבת דודה הג'ינג'ית שלי אומרת בפסקנות שזהו זיוף.


תמונה: : "טיוטא" של השופט מנחם הכהן, חלק מפשיעה מאורגנת בבתי המשפט לענייני משפחה י-ם בעניינה של ג'ואל בן סימון. בן-סימון הייתה גם נפגעת האשפוז הכפוי על ידי שרת המשפטים איילת שקד לאחר שהפגינה נגד שחיתות השופטים.
_____
מאהל המחאה, 18 לנובמבר - בקשה דחופה הוגשה ל"תנועת אומ"ץ" - להבהרת חלקו של אהרן ברק בהשחתת בתי המשפט בישראל. הבקשה הוגשה בעקבות הודעת "תנועת אומ"ץ" על הענקת אות כבוד לשנת 2016 לאהרן ברק.
אהרן ברק הוא דמות שנויה במחלוקת. משקיפים בינלאומיים תיארו אותו כ"פיראט", "דיקטטור", "אלוף העולם בחוצפה שיפוטית", וחלק ממערכת משפט חסרת פשר לחלוטין...
ספק אם הכבוד ש"תנועת אומץ" החליטה להעניק לו עולה בקנה אחד עם מטרותיה המוצהרות של אומץ ("אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי”). אם יש אות כבוד שאהרן ברק ראוי לו ללא כל ספק - "סנדק שיטת הטיוטות".  אהרן ברק הוא דמות מפתח בהשחתת בתי המשפט בישראל, או כפי ששחיתות זאת מתוארת בפי "משפטנים בכירים" -  "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים".
במטרה להבהיר עניין זה, מתבקשת אומ"ץ לקבל ממר אהרן ברק הסברים על חלקו בהשחתת בית המשפט העליון בשנת 2002...
עולם העמותות למלחמה בשחיתות, למנהל תקין, ולשמירה על זכויות האזרחים ויחסיהן עם מערכת המשפט המושחתת, הוא סיפור אהבה סוטה... 

להלן המכתב שנשלח ל"תנועת אומץ" היום: 


18 לנובמבר, 2016

מעוזיה סגל - יו"ר הנהלת התנועה
פנחס (פליצ'ה) פלד - מנכ"ל
תנועת אומ"ץ
בדוא"ל: office@ometz.org.il
בפקס: 03-5600469

הנידון: בקשה דחופה לקבלת הבהרה מאהרן ברק לגבי חלקו כנשיא בית המשפט העליון בהנהגת שיטת ה"טיוטות"
אבקש את תשובתכם בתוך 7 ימים. הזמן הוא מעיקרו של העניין!

מר סגל ומר פלד הנכבדים,
שמתי לב להודעה של תנועת אומ"ץ ("אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי”) על הענקת פרס לאהרן ברק. [1]
כידוע, אהרן ברק הוא דמות שנויה במחלוקת, וספק אם הענקת הפרס לאדם זה תואמת את המטרות המוצהרות של תנועת אומ"ץ.
על מנת להבהיר עניין זה, אודה אם תוכלו לקבל ממר אהרן ברק תשובה בעניין בו הוא (כנשיא בית המשפט העליון דאז) היה דמות מרכזית. [2] זהו עניין בו מר אהרן ברק ואחרים - בועז אוקון (כרשם בית המשפט העליון וממלא מקומו של המזכיר הראשי לאחר מותו של שמריהו כהן ז”ל אז), אשר גרוניס ומרים נאור (פניות בעת כהונתם כנשיאי בית המשפט העליון), והנהלת בתי המשפט (בקשות על פי חוק חופש המידע) - מסרבים בעקשנות לענות דבר וחצי דבר:
תחת סמכותו של מי בוצעו במרץ 2002 השינויים המפליגים בתבנית כתבי ההחלטות ובמערכות האלקטרוניות של בית המשפט העליון, ומהו הבסיס החוקי לשינויים אלה?
שינויים אלה כללו את הסרת האישור "העתק מתאים למקור", הסרת כל אזכור של "מזכיר ראשי”, או שמו, והוספת תניית הפטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".
שינויים אלה נחזים על ידי מומחים כראיה מרכזית לערעור תקפם וישרתם של כלל כתבי בית המשפט העליון. [3] למעשה, הפכו כלל כתבי בית המשפט העליון ל"טיוטות".
שיטת ה"טיוטות", שיש לראות את מר אהרן ברק כפטרונה בישראל, כיכבה שוב בתקשורת לאחרונה בפרשת אבן ישראל בע"מ נ שולמן ואח’ (1554/16). [4] כפי שדווח בפרשה זאת, במקביל להסרת ה"טיוטא" מהמערכת האלקטרונית, הועלם כתב המקור של ההחלטה מתיק הנייר של בית המשפט העליון שלא כדין. תופעה זאת, של שיבוש ("פברוק") הכתבים במערכת האלקטרונית, ובמקביל - העלמת כתבי המקור מתיקי הנייר, שלא כדין, תועדה גם בתיק עמוס ברנס נ מדינת ישראל (3032/99), בתיק יהודית פרנקו-סידי ואח’ נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02), ועוד. [5]
שיטת ה"טיוטות" הייתה גם בבסיסה של פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך. אולם לשכת עורכי הדין, הנהלת בתי המשפט, ונציב תלונות הציבור שיתפו פעולה בהסתרת חלק מרכזי זה של הפרשה מידיעת הציבור… [6]
שיטת ה"טיוטות" מוכרת ברחבי העולם כמרכיב בסיסי בהתנהלות עבריינית של שופטים ואנשי בתי המשפט ניהול הליכי משפט למראית עין. לעומת זאת, כפי שהדגימו פרשיות ורדה אלשייך והילה כהן, החוק הפלילי אינו נאכף על השופטים בישראל. [7]
שיטת ה"טיוטות" וניהול הליכי משפט למראית עין מוכרים ברחבי העולם כשחיתות מקומית, ספורדית של שופטים. המיוחד במקרה של מדינת ישראל הוא, שמדובר בשחיתות מגפתית, שמקורה בקדקוד - נשיא בית המשפט העליון דאז, מר אהרן ברק.
את השינויים שחלו במקביל בבתי המשפט בישראל תיארו לאחרונה "משפטנים בכירים" כ"ירידה בפורמליזם ועליה בערכים", או לחלופין - “ג’ונגל טוטלי בבתי המשפט" - שופטים המתעלמים מהעובדות ומהחוק בשגרה, [8] או בקיצור – אי כשירות ו/או שחיתות נרחבת של השופטים.
מן הראוי לבטל את זכייתו של מר אהרן ברק ב"אות אומ"ץ", במידה ואינו מוכן לענות על השאלה הפשוטה: תחת סמכותו של מי בוצעו במרץ 2002 השינויים המפליגים בתבנית כתבי ההחלטות ובמערכות האלקטרוניות של בית המשפט העליון, ומהו הבסיס החוקי לשינויים אלה?
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

העתקים:
פעילים, האגודה לזכויות האזרח, חברי כנסת

1“Ometz” will honor Aharon Barak
אות אומ"ץ לשנת 2016 מוענק לאהרן ברק

2 2016-03-07 Aharon Barak, Boaz Okon are asked to explain their role in corruption of the Israeli courts//

נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אהרן ברק ומנהל בתי המשפט (בדימוס) השופט בעז אוקון התבקשו להעיר על פרסומים לגבי תפקידם המרכזי בהשחתת בתי המשפט בעשור הקודם

3The 2013 Universal Periodic Review of Human Rights in Israel by the UN Human Rights Council stated: “Lack of integrity in the electronic record systems of the Supreme Court, the District Courts and the Detainees’ Courts in Israel”
הביקורת התקופתית של מועצת זכויות האדם של האו"ם סיכמה את העניין: “חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
42016-06-09 Even-Israel v Shulman Rampant fraud in the Israeli courts - new "fabrication" by the Supremes//
אבן ישראל נ שולמן: הונאות למכביר בבתי המשפט - "פברוק" חדש בעליון
2016-06-19 תקלה חמורה: העליון פרסם פסק דין – ואחרי חודשיים חזר בו
פסק הדין השני שהוצא לאחר חודשיים התעלם לחלוטין מקיומו של פסק הדין הקודם, אף שזה פורסם ברשומות. בבית המשפט טענו שההחלטה הראשונה שפורסמה הייתה טעות, אך סירבו להסביר מדוע אין לה אזכור בהחלטה החדשה
2016-06-21 פסק הדין שניתן "בטעות": לאן נעלמו מסמכים מתיק העליון?
אחרי שהורשה לפרקליטים לעיין בתיק שבתחילה נטען כי הועבר לארכיב, הם גילו כי חסרים בו מסמכים. פסק הדין הראשון נעדר, וכן המסמכים המוכיחים את המצאתו. הצדדים שוקלים לפנות למשטרה. בהנהלת בתי המשפט לא מגיבים
52015-09-00 Amos Baranes v State of Israel (3032/99) Notice and Request for a Declarative Judgment in re: perversion of records//
ברנס נ מדינת ישראל (3032/99) הודעה ובקשה לפסק-דין הצהרתי בעניין שיבוש הכתבים
6 2016-07-11 In RE: Roman Zadorov - Ukrainian citizen detained in Israel - complaint and request for investigation by the UN HRC Working Group on Arbitrary Detention. Attachment 9.5 Judge Varda Alshech “Fabricated Protocols” scandal – Israel Bar Association complaint and Ombudsman of the Judiciary May 31, 2012 decision (12/ 88 /Tel-Aviv District)
נספח לתלונה למועצת זכויות האדם של האו"ם בעניין רומן זדורוב: פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך – תלונה של לשכת עורכי הדין, והחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים.
72016-08-08 Criminal complaint against former judge Yitzhak Cohen, Judges Esther Hellman and Avraham Avraham
2016-08-08 תלונה הפלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם, שהוגשה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט
2016-05-26 Criminal complaint (פ”ח 223561/2016) against Ms Esperanza Alon from the Haifa Magistrate Court Judge, which was filed with the Israel Police, and Request, filed with the Attorney General to instruct the Israel Police to investigate the complaint //
2016-05-26 תלונה פלילית (פ”ח 223561/2016), שהוגשה למשטרת ישראל, נגד הגב' אספרנצה אלון מבית המשפט השלום חיפה, ובקשה ליועמ"ש להורות על חקירתה
8 2016-09-21 Ma’anit, Hen. “It’s a Jungle in the Courts. Do anything you can to avoid getting there.” Globes. //
מענית חן. "יש ג’ונגל בבתי המשפט. תעשו הכל כדי לא להגיע לשם.” גלובס.

No comments: