Friday, January 27, 2017

2017-01-26 פקס ממשטרת ישראל

המכתב להלן התקבל בתגובה על פניות שלי למפקד משטרת פ"ת, סנ"צ ברק מרדכי, בבקשה להסביר את התנהלות המשטרה נגד מפגינים מול ביתו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט.  פנייתי לסנ"צ מרדכי ציינה שהתנהלות המשטרה הייתה שרירותית, גחמנית ואלימה.
התשובה היא בחתימת עו"ד עליזה ארבל, "יועצת משפטית". כלומר, לא מטעם הסמכות המתאימה.  ו"היועצים המשפטיים" עוסקים בהונאות עבור בעלי הסמכות התואמים, כפי שתועד ברשויות הממשל השונות.

No comments: