Sunday, January 29, 2017

2017-01-29 מחאה נגד שחיתות היועמ"ש הסתיימה במעצרים ובהליכים מפוברקים בבית המשפט השלום פ"ת...

מחאה שגרתית נגד שחיתות היועמ"ש הסתיימה במעצרים ובהליכים מפוברקים בבית המשפט השלום פ"ת...
 כי השופטים הם קודקוד השחיתות במדינת ישראל היום...
 קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/01/2017-01-29.htmlתמונות: לאור איומי המשטרה, המחאה שיזמתי למוצ"ש 28 לינואר, התנהלה תחת הססמא, "ממלאים את תאי המעצר", בהשראת מרטין לותר קינג.  השופטת קמיר-וייס.


תמונות: מעצר במוצ"ש על שירה ברחוב, וששת העצורים לאחר השחרור מחוץ לבית המשפט בפ"ת.
____
מאהל המחאה ת"א, 29 לינואר - ניסיון נערך אמש, מוצ"ש, לקיים את המחאה השגרתית בפ"ת נגד שחיתות היועמ"ש. המחאה שרק החלה, לא רועשת במיוחד  - על כל שימוש במגפונים, משרוקיות, או כל דבר הגורם רעש, פרט לשירה וקריאת ססמאות כבר ויתרנו מזמן. השתתפו בה אולי 30 איש.
כוחות משטרה מוגברים הופיעו במקום, ונעצרו 8 אנשים. המשטרה החזיקה את העצורים וניסתה לסחוט מהם הסכמה לתנאים מגבילים וערבויות כספיות ניכרות על ידי צדדים שלישיים.  באופן כללי, המשטרה ברורה בנחישותה, שהמחאה מתאימה יותר לירושלים, ואין מקומה בפ"ת. על פי פירושם, הם רשאים להחליט באיזו עיר מותר למחות...
למחרת, ניהלה השופטת שלהבת קמיר-וייס הליך בתיק מעצרים מ"י נ קלס ואח' (63343-01-17), בו אני ועוד 2 מתוך 6 החשודים  נרשמנו בפרוטוקול כ"נוכחים", אך לא היינו נוכחים בדיון. הוחזקנו בתא מעצר בבית המשפט בזמן הדיון. על פי השופטת - מחוסר מקום באולם הדיונים.
במקביל עו"ד הופיע בשמי ולפחות בשם עציר נוסף ללא ידיעתנו, ללא הסכמתנו וללא ייפוי כוח, אך נרשם בפרוטוקול כבא כוחנו... על פי הפרוטוקול, עו"הד תיאר באמנות את הרקע לאירוע, ככזה בו העצורים היו "אנשי אקדמיה", "נעימים רגועים", והשוטרים "מקסימים"...
עו"ד דניאל חקלאי החליט כנראה גם לתפוש יזמה ולנהל את המחאה נגד היועמ"ש...  הוא הודיע לבית המשפט בתיק זה, משום מה, שהוא הולך לבקש רשיון מהמשטרה למחאה שאינה דורשת רשיון כלל...
לא ברור: האם הוא עצמו הולך לארגן את המחאה, שעבורה הוא מבקש רשיון על פי הפרוטוקול, או בשם מי הוא מבקש את הרישיון?
אבל יש חשש שיזמתו של עו"ד חקלאי תערער עוד יותר את חופש הביטוי וחופש המחאה, כי הוא מאמץ את גישת המשטרה, שאנחנו חייבים לבקש רשות מהמשטרה להתנהלות שהיא בגדר זכותנו על פי דין.

ולחוד, האם המסמך שקיבלנו בבית המשפט הוא בכלל "פרוטוקול" ו"החלטה" אמתיים (אותנטיים)? או אולי רק כתב בית דין מפוברק מבית מדרשה של ורדה אלייך ("טיוטא")? עניין זה צריך עדיין לברר... בקשה לקבלת העתק חתום ומאושר כדין תוגש בקרוב...

No comments: