Monday, February 27, 2017

2017-02-27 המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט - השופט עודד מורנו יוצר תיעוד ייחודי של שיבוש הליכי משפט...

המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט - השופט עודד מורנו יוצר תיעוד ייחודי של שיבוש הליכי משפט...
השופט עודד מורנו קיים דיון על מעצר שווא באשמת "הפרה" כביכול של "הסכמות" עם "פעילים המובילים" - שלא היו ולא נבראו.  פרוטוקול הדין משובש לחלוטין, והשופט מסרב לאפשר לבדוק אם בכלל חתם על הפרוטוקול...  ועכשיו - הוא מוחק מרישום בקשות שכבר נרשמו כדין... לפניו, עסקה השופטת שלהבת קמיר-וייס בשיבוש הליכים חמור לא פחות...  מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות השלטונית!
קראו את הפוסט השלם:

No comments: