Wednesday, March 1, 2017

2017-03-01 ועדת הבחירות המרכזית: בכירים הולכים ומסתבכים בהונאות לגבי מחשוב הוועדה... ואיפה היו שופטי בית המשפט העליון??? תפקוד השב"כ ומטה הסייבר היום...

ועדת הבחירות המרכזית: בכירים הולכים ומסתבכים בחשד להונאות לגבי מחשוב הוועדה... ואיפה היו שופטי בית המשפט העליון??? תפקוד השב"כ ומטה הסייבר היום...
בעקבות תשובותיהם, שהוכחשו על ידי השב"כ, שלושה עורכי דין בוועדת הבחירות המרכזית  חשודים בהונאה חמורה לגבי התקנת והפעלת מערכות המידע של הוועדה: עו"ד אורלי עדס- מנכ"לית, עו"ד אלעד נווה - הממונה על פי חופש המידע, ועו"ד דין ליבנה - היועץ המשפטי. את סדרת שופטי בית המשפט העליון שכיהנו כיו"ר הוועדה בשנים המתאימות יש לראות כבלתי כשירים, שותפים להונאה, או להעלמת עין...
פרסומים שונים חוזרים וטוענים הונאת מחשבים בוועדת הבחירות המרכזית בבחירות 2015 לכנסת. בתכתובת אחרונה, חוזרת בה הוועדה מאמירה קודמת, שהשב"כ בדק ואישר את מערכות המידע של הוועדה.  עתה הוועדה כותבת שאין לה מידע לגבי בדיקה ואישור של המערכות...  לגבי פרסום תוצאות הבחירות באתר הוועדה, כתבה הוועדה בעבר שהתהליך ממוכן - כביכול ללא מגע יד אדם.  לאחר שהוצגו לוועדה נתונים שקריים בבירור שהוצגו באתר הוועדה כתוצאות הבחירות לכנסת, כתבה הוועדה שהמידע השקרי נוצר כתוצאה מטעות אנוש... לנוכח הארגון מחדש של תחום הסייבר, התבקש ראש מטה הסייבר, דר' אביתר מתניה, כבר בעבר להסביר מי מופקד עתה על שמירת מערכות מידע חיוניות/קריטיות להליכי משטר דמוקרטי ומוסדותיו.  בהמשך, התבקש היום דר' מתניה להתייחס בתשובתו במיוחד למצב בוועדת הבחירות המרכזית.  למותר לציין שהונאה בוועדת הבחירות המרכזית מערערת את חוקיות סמכותן של הכנסת הממשלה המכהנות היום, וכן פעולותיהן - כגון מינויים שיפוטיים. 


Image may contain: 1 person, text
תמונה: עו"ד אורלי אדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית - החשודה המרכזית בהונאה.
____

מאהל המחאה ת"א, 01 למרץ - לנוכח חששות מתעצמים לאי-כשירות, חוסר ישרה ו/או גרוע מכך בהתנהלות ועדת הבחירות המרכזית בנוגע למערכות מידע, ובהמשך להתכתבות קודמת בנושא, נשלחו היום פניות לוועדת הבחירות המרכזית ולראש מטה הסייבר אביתר מתניה.

ועדת הבחירות המרכזית סותרת את עצמה, ועומדת בסירובה לפרש מהם המסמכים שמסרה בתשובה על פי חוק חופש המידע

תשובה מתוקנת של וועדת הבחירות המרכזית התקבלה לאחרונה על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מערכות המידע של הוועדה.  התשובה המתוקנת סותרת לחלוטין את התשובה המקורית:

  • בתשובתה המקורית, כתבה הוועדה שהשב"כ בדק ואישר את מערכות המידע של הוועדה.  עתה, לאחר שהשב"כ הכחיש עניין זה מכל וכל, חוזרת בה הוועדה מאמירה קודמת, וכותבת שאין לה מידע לגבי בדיקה ואישור של המערכות...  
  • בתשובתה המקורית כתבה הועדה לגבי פרסום תוצאות הבחירות באתר הוועדה, שהתהליך ממוכן - כביכול ללא מגע יד אדם.  לאחר שהוצגו לוועדה נתונים שקריים בבירור שהוצגו באתר הוועדה כתוצאות הבחירות לכנסת, כתבה הוועדה שהמידע השקרי באתר נוצר כתוצאה מטעות אנוש...

אולם מעבר לכל אלה, למרות בקשות חוזרות, עומדת הוודעה בסירובה למסור רשימה של הכתבים שנשלחו כתשובה כביכול על הבקשה המקורית על פי חוק חופש המידע.  התנהלות שלושת עורכי הדין המעורבים -- אורלי עדס - מנכלית, אלעד נווה - ממונה חופש המידע, ודין ליבנה - יועץ משפטי -- מעוררים חששות כבדים לגבי אי-כשירות, חוסר ישרה, ו/או הונאה.


להלן המכתב לוועדת הבחירות מהיום
הנידון: בקשה (‫‪1/1214/16) על פי חוק חופש המידע לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית – פיתוח, וולידציה, הפעלה, אבטחה – רשימת הכתבים שנשלחו במצורף לתשובתכם 
אבקש את תשובתכם ללא שיהוי נוסף. הזמן הוא מעיקרו של העניין! 
עו"ד נוה, עדס וליבנה הנכבדים, 
הריני מאשר בזאת קבלת מכתבכם מיום 15 לפברואר, 2017 (סימוכין 00511917) [1] – בתשובה על פנייתי מיום 14 לינואר, 2017, [2] בבקשה לתיקון תשובתכם מיום 12 לינואר, 2017, [3] על בקשתי על פי חוק חופש המידע, שבנידון. [4]  אין כל כוונה להתייחס בזאת לתוכו מכתבכם מיום 15 לינואר, הנ"ל, פרט לעניין אחד.  בפסקת הפתיחה של מכתב זה כתבתם: “... וביום 12.1.17 נשלחה תשובה מטעמנו, בצירוף המסמכים המבוקשים.” 
לתשובתכם מיום 12 לינואר, 2017, אכן צורף אוסף מסמכים. אולם המכתב עצמו, לא נקב בשם המסמכים המצורפים.  
פנייתי הנ"ל מיום 14 לינואר, 2017 (סעיף 7) התייחסה לכשל זה בתשובתכם, וביקשה בפירוש שתספקו את רשימת הכתבים שצורפו לתשובתכם מיום 12 לינואר, 2017. מכתבכם מיום 15 לפברואר, שוב כשל להתייחס כלל לרשימת הכתבים שצורפו למכתבכם מיום 12 לינואר,  כביכול כתשובה על הבקשה על פי חוק חופש המידע . 
הריני חוזר ומבקש בזאת תשובה תקינה על פי חוק חופש המידע, הנוקבת בשמות הכתבים שנשלחו כתשובה על בקשתי.
בברכה, 
דר' יוסף צרניק 
Human Rights Alert - NGO 
מאהל המחאה ת"א


תמונה: טקס חנוכת המרכז לחקר אבטחת סייבר בטכניון, יולי 2016. מימין,  פרופ' אלי ביהם - ראש המרכז, דר' אביתר מתניה - ראש מטה הסייבר, פרופ' פרץ לביא - נשיא הטכניון.  הארגון מחדש של תחום הסייבר העביר את השליטה במערכות המידע הקריטיות של המדינה למטה הסייבר, אולם ללא הפקדת אחריות על פי חוק ל"שמירת הליכי משטר דמוקרטי ומוסדותיו".
____

ראש מטה הסייבר דר' אביתר מתניה התבקש להתייחס במפורש למצב לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית

לנוכח ההיערכות מחדש בתחום הסייבר, נראה שהסמכויות והאחריות לגבי מערכות המידע החיוניות/קריטיות של המדינה הועברה מהשב"כ למטה הסייבר.  אולם המצב החוקי בעניין זה אינו ברור כלל ועיקר.
לפיכך, הוגשה כבר קודם פנייה לדר' אביתר מתניה, להבהיר מי מופקד היום על מערכות המידע החיוניות/קריטיות להליכי משטר דמוקרטי ומוסדותיו ולזכויות האדם.
משרדו של דר' מתניה השיב שבכוונת המשרד לענות על פנייה זאת.
בהמשך, נשלחה היום לדר' אביתר מתניה פנייה להבהרות במיוחד לגבי המצב שנחשף בועדת הבחירות המרכזית.
להלן המכתב לראש מטה הסייבר דר' אביתר מתניה מהיום
 הנידון:  מערכות מידע חיוניות/קריטיות לסדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו ולזכויות האדם – ועדת הבחירות המרכזית 
אבקש את תשובתך בתוך 45 יום, על פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), 1958. 
דר’ מתניה הנכבד, 
רוב תודות על תשובות משרדך, המורות על כוונתך להשיב על פנייתי מיום 14 לפברואר, 2017, בעניין בדיקה ואישור של מערכות מידע חיוניות/קריטיות לסדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו ולזכויות האדם בעקבות הארגון מחדש של תחום הסייבר. 
בהמשך לפנייתי הנ”ל, הריני מצרף בזאת בקשה על פי חוק חופש המידע ותכתובת בהמשכה עם ועדת הבחירות המרכזית בעניין בדיקה ואישור של מערכות המידע של הוועדה. בעניין זה, ברצוני להפנות את תשומת לבך בעיקר לשתי נקודות: 
1)   התשובה המקורית אמרה שהשב"כ בדק ואישר את מערכות המידע של הוועדה, אך לא סיפק כל מסמך מתאים.  לאחר הכחשה של אמירה זאת על ידי השב"כ, הוועדה טוענת עתה שאין לה כל מידע לגבי בדיקה ואישור של המערכות. 
2)   התשובה המקורית של הוועדה כללה כ-200 עמודים של מסמכים מצורפים, שאין ניתן לראותם כמאומתים ומשיבים על המבוקש בבקשה על פי חוק חופש המידע.  יתרה מזאת, למרות בקשות חוזרות, שלושה עורכי דין בכירים בוועדה – הממונה על פי חוק חופש המידע אלעד נווה, המנכ"לית אורלי עדס, והיועץ המשפטי דין ליבנה – עומדים בסירובם לספק רשימה של המסמכים שצורפו לתשובתם על פי חוק חופש המידע. 
כלל התנהלות הוועדה, המתועדת בתכתובת זאת חייבת לעורר חששות לאי-כשירות, חוסר ישרה ו/או גרוע מכך. 
אין צורך להוסיף, שמערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית חיוניות/קריטיות לסדרי משטר דמוקרטי ומוסדותיו. כשל במערכות אלה מעורר חששות לגבי הבסיס החוקי לסמכותן של הכנסת והממשלה המכהנות היום, וכן לגבי הבסיס החוקי לפעולותיהן, כולל לדוגמה, מינויים שיפוטיים. 
יתרה מזאת, הנסיבות המתועדות בתכתובת המצורפת מעוררות חששות לגבי כשירותם ו/או ישרתם של שני (2) דוחות מבקר המדינה שבדקו כביכול את מערכות המידע של וועדת הבחירות המרכזית, ובפרט מערכת "דמוקרטיה".לפיכך, הריני מקווה שתשובתך על פנייתי המקורית תתייחס במיוחד לנסיבות בוועדת הבחירות המרכזית: 
1) מי מופקד היום כדין על בדיקה, אישור ואבטחת מערכות המידע של וועדת הבחירות המרכזית? 
2) לאור התיעוד שבתכתובת המצורפת, האם ייבדקו מחדש ויאושרו מחדש מערכות אלה לנוכח הארגון מחדש של תחום הסייבר? 
בברכה,
דר' יוסף צרניק 
Human Rights Alert - NGO 
מאהל המחאה ת"א

Image may contain: 3 people, people standing and suit 
תמונה: נתניהו עם יורם כהן ונדב ארגמן בטקס חילופי ראש השב"כ, מאי 2016. חוק השב"כ  (2002) מפקיד אותו על "שמירת הליכי משטר דמוקרטי ומוסדותיו".  הליכים ומוסדות אלה נשלטים היום על ידי מערכות מידע, אולם לאחר ארגון מחדש של תחום הסייבר, אין לשב"כ סמכויות בעניין מערכות המידע של המוסדות החיוניים/קריטיים של המשטר.
____ 

השב"כ הפריך את טענות ועדת הבחירות המרכזית שהשב"כ בדק ואישר את מערכות המידע של הוועדה

מכתב התשובה מיום 05 לפברואר, 2017, על פנייה לראש השב"כ נדב ארגמן, מכחיש מכל וכל את קביעת ועדת הבחירות המרכזית שהשב"כ בדק ואישר את מערכות המידע של הוועדה.  


  
תמונות: תשובת ועדת הבחירות המרכזית על פי חופש המידע אומרת, "המערכת נבדקה על ידי הרשות [הממלכתית לאבטחת מידע (רא"מ)/שב"כ - יצ] ואושרה על ידה." התשובה על הפניה לשב"כ אומרת: "השב"כ אינו גורם מנחה של הועדה ולפיכך גם אינו גורם מאשר למערכותיה".‬
____

פרסומים בארה"ב ובישראל טוענים הונאת מחשבים רחבת ממדים בבחירות הכלליות בשנת 2015 

הבקשה על פי חופש המידע הוגשה על ועדת הבחירות המרכזית לנוכח פירסומים שטענו שבבחירות הכלליות של 2015 בוצעה הונאת מחשבים חמורה:
הראשון שפירסם את החשדות להונאת בחירות בשנת 2015, היה הבלוג DAILY KOS בלוס  אנג'לס, מספר ימים לאחר הבחירות.  בלוג זה הוא מהמשפיעים בארה"ב, והיה מקורב מאד לבית הלבן של אובמה.  המידע התפרסם כביכול בשם דיפלומט אמריקאי בדימוס.  אבל הוא נקרא כצינור בלבד - אדם שלא סביר שהייתה לו הבנה וגישה ישירה לנתונים... תמונה: הפרסום בארה"ב בבלוג DAILY KOS מיד לאחר הבחירות בשנת 2015. [6]
______   

* מספר שבועות אח"כ, התחיל גם עו"ד דוד לוי בישראל לפרסם נתונים דומים מאד. כמו כן הגיש עתירה לבג"ץ, שנדחתה על הסף מחוסר מעמד.

תמונה: אחד מהפרסומים בישראל על ידי עו"ד דוד לוי, הטוענים הונאת מחשבים בבחירות 2015. [7]
____

הדמיון בין הפרסומים בארה"ב ובישראל מעלה את ההשערה ששניהם נבעו מאותו מקור. ומכיוון שעו"ד דוד לוי אינו מסתיר את קשריו עם השב"כ, היה מקום להשערה שגורמים בשב"כ, הם שהדליפו את הנתונים הן לאלה שפירסמו אותם בארה"ב, והן לעו"ד דוד לוי בישראל. 


שופטי בית המשפט העליון ששירתו כיושבי ראש הוועדה - בלתי כשירים, שותפים להונאה ו/או מפירי אמונים
  
על פי החוק, שופט בית המשפט העליון משמש כיושב ראש הוועדה.  להלן רשימת השופטים שכיהנו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית משנת 2004 ועד היום:
   
  • יעקב טירקל • דורית ביניש • אליעזר ריבלין
  

השאלה המתבקשת מאליה היא מהי מהות התנהלותם של שופטים אלה בתפקידם כיושבי ראש הוועדה. והתשובה הברורה היא - שיש לראות שופטים אלה כבלתי כשירים, מושחתים, ו/או מי שהפרו אמונים.

יחד עם זאת יש לזכור, ששופטי בית המשפט העליון עוסקים בשגרה בהונאות ופברוקים במערכת המידע של בית המשפט העליון (מאז 2002). יתרה מזאת, נשיאי בית המשפט העליון ומנהלי בתי המשפט החל באהרן ברק ובועז אוקון ניהלו את פיתוחה של מערכת נט-המשפט - מערכת הונאתית למהדרין בבתי המשפט המחוזיים והשלום.

לכן, העלמת עין, או שותפות לדבר עבירה של שופטי בית המשפט העליון בהונאות במחשוב ועדת הבחירות המרכזית אינם דבר שאינו מתקבל על הדעת.

יתרה מזאת, לקודמו של נדב ארגמן, יורם כהן, נשלחה פנייה דומה: הודעה על פריצה מבפנים של מערכת המידע של בית המשפט העליון בשנת 2002, ושיבוש/פברוק נרחב של הכתבים לאחר מכן.  תשובת השב"כ תחת יורם כהן לגבי מערכות המידע של בית המשפט העליון הייתה דומה להפליא לתשובת השב"כ עתה תחת נדב ארגמן לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית - השב"כ אינו אחראי על אבטחת המערכות...

בנוסף ,יש לציין שבשני המקרים - ועדת הבחירות המרכזית, ובית המשפט העליון, סירבו הגורמים המתאימים (הוועדה והנהלת בתי המשפט) לענות: מי אחראי על אבטחת המערכות?

הונאות במחשוב הממשלתי - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז 

כבר דו"ח מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2013 מציין "חוסר ישרה במערכות המידע של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".

מאמר שפורסם בשנת 2015 בכנס האירופי למחשוב ממשלתי, בכפוף לבדיקת עמיתים כפולה (מחמת כותרתו יוצאת הדופן) אמר: "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט במדינת ישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?"

מאמר שהוגש לכנס האירופי למחשוב ממשלתי לשנת 2017 אומר: "מחשוב ממשלתי בישראל - שדרוג לעידן הפוסט-אמת".  המאמר סוקר את ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל בזרועות המשטר השונות.

לציבור הרחב קשה להבין את החשיבות הקריטית של שמירת ישרת מערכות המידע הממשלתיות.  אולם ההונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית משרתת היטב עניין זה - הוא מובן לכל.

קישורים:

[1]  2017-03-01 Central Election Committee FOIA (1/1214/16)  - IT systems:  repeat request for corrected FOIA response //

 בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) - מחשוב ועדת הבחירות המרכזית: בקשה חוזרת לתשובה מתוקנת של הוועדה


[2] 2017-03-01 Inquiry with Cyber Bureau Head Dr Eviatar Matnia, in re: IT systems of the Central Election Committee //

פנייה לראש מטה הסייבר דר' אביתר מתניה בנידון: מערכות מידע של ועדת הבחירות המרכזית

https://www.scribd.com/document/340590514/[3] 2017-02-15 Corrected FOIA Response (1/1214/16) by the Central Election Committee, in re:  IT systems //
תשובה מתוקנת של ועדת הבחירות המרכזית על בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) בנידון מערכות מידע
[4] 2017-01-14 Reply on FOIA Response (1/1214/16) by the Central Election Committee, in re:  IT systems //
תגובה על תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) בנידון מערכות מידע
[5] 2017-01-12 FOIA Response (1/1214/16) by the Central Election Committee, in re  IT systems //
תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) בנידון מערכות מידע
[6] 2016-12-14 Central Election Committee FOIA (1/1214/16) : IT systems //

 בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) : מחשוב ועדת הבחירות המרכזית

No comments: