Thursday, October 19, 2017

2017-10-20 אי-כשירות ו/או שחיתות במחשוב וועדת הבחירות המרכזית ובתפקודם של שופטי בית המשפט העליון שכיהנו כיושבי ראשה

אי-כשירות ו/או שחיתות במחשוב וועדת הבחירות המרכזית ובתפקודם של שופטי בית המשפט העליון שכיהנו כיושבי ראשה
תשובות נוספות התקבלו מוועדת הבחירות המרכזית על בקשות חופש המידע:
א) לגבי מינויו והגדרת תפקידו של מר לזר דודוביץ,שהוצג בתשובה קודמת כמי שהיה דמות מפתח במחשוב הוועדה - "אין בידינו את המידע המבוקש".
ב) לגבי כל תכתובת של יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון - בקשר למחשוב הוועדה - "אין בידינו את המידע המבוקש".
ג) לגבי אישור על אישור על עמידה בתקן ישראלי ת. י. 27001 ­ טכנולוגיית המידע טכניקות אבטחה ומערכות לניהול אבטחת מידע - "אין בידינו את המידע המבוקש".
בקשה קודמת ביקשה אישור על ידי עובד מדינה של בדיקת המערכות. הוועדה ענתה שהשב"כ בדק ואישר את המערכות, אך השב"כ הכחיש תשובה זאת מכל וכל.
ועדה ציבורית הייתה אמורה לבדוק את מחשוב ועדת הבחירות המרכזית ולספק המלצות בעניין. אולם משרד הפנים, תחתיו הייתה הוועדה אמורה לפעול, לא כינס את הוועדה כבר שנים, ולא השיב כלל על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי פעילות הוועדה בשנים האחרונות...
קרוב לוודאי, שאם ועדת הבחירות המרכזית הייתה חברה ציבורית, התנהלות מעין זאת הייתה נחשבת לרשלנות עבריינית...
הודעה נשלחה לראש השב"כ מר נדב ארגמן, שכן על פי חוק השב"כ (2002), השב"כ מופקד על שמירת "סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו".  הודעה נשלחה גם לראשי הסיעות בכנסת.
בדיון בכנסת, הועלו לאחרונה חששות של פריצה רוסית למחשבי ועדת הבחירות המרכזית.  אבל הבעיה המרכזית ליסודות המשטר בישראל היא אויבים מבית, ולא אויבים מבחוץ...
המצב שנחשף בבקשות חופש המידע לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית מגוחך במיוחד לאור הצהרות בלתי פוסקות של רשויות השלטון על מעמדה של מדינת ישראל כמעצמת היי-טק, אומת סטרט-אפ, ומובילה ביכולות הגנה ותקיפה במרחב הסייבר...  הגיע הזמן להפעיל פיקוח ציבורי על ועדת הבחירות המרכזית בכלל, ועל מחשוב הוועדה בפרט. 
המצב שנחשף בוועדת הבחירות המרכזית הוא חלק בלתי נפרד מהמצב הכללי של מוסדות השלטון בישראל -  אי-כשירות ו/או שחיתות רחבת ממדים. יש לראות מצב זה כקריסת שיטת המשטר, או משבר חוקתי באומה ללא חוקה...

תמונה. שופט בית המשפט העליון חנן מלצר מכהן כעת כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית. שופטי בית המשפט העליון שכיהנו בעשור האחרון כיושבי ראש הוועדה נחזים כבלתי כשירים ו/או מושחתים.


  
תמונה. עו"ד אורלי עדס - מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, ולזר דודוביץ -  החשודים המרכזיים במרמה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית.

____


תל-אביב, 20 לאוקטובר - תשובות התקבלו מוועדת הבחירות המרכזית על בקשות נוספות על פי חוק חופש המידע. בקשות אלה הן חלק מסדרת בקשות שמטרתן לתעד את התנהלות הוועדה בעניין פיתוחן, התקנתן ותפעולן של מערכות המידע של הוועדה.

התשובות שהתקבלו עתה הן על שתי בקשות חופש המידע:
1) בקשה 5/0815/17  [1-2]
א) לגבי מינויו והגדרת תפקידו של מר לזר דודוביץ,שהוצג בתשובה קודמת כמי שהיה והינו דמות מפתח במחשוב הוועדה - "אין בידינו את המידע המבוקש".
ב) לגבי כל תכתובת של יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון - בקשר למחשוב הוועדה - "אין בידינו את המידע המבוקש".
2) בקשה  6/0829/17 [3-4]
א) לגבי אישור על עמידה בתקן ישראלי ת. י. 27001 ­ טכנולוגיית המידע/טכניקות אבטחה ומערכות לניהול אבטחת מידע - "אין בידינו את המידע המבוקש".
  
התנהלות ועדת הבחירות המרכזית בכללה נחזית כמרמה ושחיתות, ולמולה - אזלת יד של הכנסת, והתנהלות מעוררת חשד של שופטי בית המשפט העליון.  המצב, בו ועדה, שהיא קריטית למהות המשטר בישראל, ובראשה עומדים שופטי בית המשפט העליון, התנהלה במשך עשור או יותר מתוך אי-כשירות ו/או שחיתות בעליל, מפתיע אולי את אלה שאינם בקיאים בעומק השחיתות השלטונית בישראל.
השב"כ היה אמור לפעול בעניין זה על פי סמכותו בחוק השב"כ (2002) - שמירה על "סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו". אולם החשש הברור הוא שסמכותו של השב"כ בעניין התערערה בעקבות הקמת "רשות הסייבר" ללא בסיס מתאים בחוק, והשתלטות ראש הממשלה נתניהו על מערכות המידע הקריטיות של המדינה. השב"כ, המוסד, משרד הבטחון וצה"ל התנגדו בגלוי למהלך זה של נתניהו, וח"כ נחמן שי גינה אותו כ"לא דמוקרטי בעליל"...
בדיון בכנסת, הועלו לאחרונה חששות של פריצה רוסית למחשבי ועדת הבחירות המרכזית.  אבל הבעיה המרכזית ליסודות המשטר בישראל היא אויבים מבית, ולא אויבים מבחוץ...  
המצב שנחשף בבקשות חופש המידע לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית מגוחך במיוחד לאור הצהרות בלתי פוסקות של רשויות השלטון על מעמדה של מדינת ישראל כמעצמת היי-טק, אומת סטרט-אפ, ומובילה ביכולות הגנה ותקיפה במרחב הסייבר...  
הגיע הזמן להפעיל פיקוח ציבורי על ועדת הבחירות המרכזית בכלל, ועל מחשוב הוועדה בפרט. המצב שנחשף בוועדת הבחירות המרכזית הוא חלק בלתי נפרד מהמצב הכללי של מוסדות השלטון בישראל -  אי-כשירות ו/או שחיתות רחבת ממדים. יש לראות מצב זה כקריסת שיטת המשטר - או משבר חוקתי באומה ללא חוקה...


להלן העתק המכתב היום לראש השב"כ נדב ארגמן

20 לאוקטובר, 2017

ראש השב"כ‬ נדב ארגמן‬
משרד ראש ‫הממשלה‬‬
בניין ג, קריית בן ‫גוריון‬
91950 ‫ירושלים
בדוא"ל - sigalM

הנידון: מחשוב ועדת הבחירות המרכזית – תשובת חופש המידע 5/0815/17 ו- 6/0829/17

מר ארגמן הנכבד,
רוב תודות על תשובת השב"כ על פניות קודמת בעניין חוסר ישרה ו/או מרמה והפרת אמונים בתשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה על פי חוק חופש המידע.
מצורפות בזאת שתי בקשות חופש המידע נוספות בנידון, ותשובות הוועדה עליהן:
1) בקשה 5/0815/17
א) לגבי מינויו והגדרת תפקידו של מר לזר דודוביץ, שהוצג בתשובה קודמת כמי שהיה והינו דמות מפתח במחשוב הוועדה - "אין בידינו את המידע המבוקש".
ב) לגבי כל תכתובת של יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון - בקשר למחשוב הוועדה - "אין בידינו את המידע המבוקש".
2) בקשה  6/0829/17
א) לגבי אישור על אישור על עמידה בתקן ישראלי ת. י. 27001 ­ טכנולוגיית המידע/טכניקות אבטחה ומערכות לניהול אבטחת מידע - "אין בידינו את המידע המבוקש".
הן דוחות מבקר המדינה בעניין מחשוב הוועדה, והן התנהלות הוועדה לגבי הבקשות על פי חופש המידע בעניין מחשוב הוועדה, מעוררים חשש כבד למרמה והפרת אמונים בוועדת הבחירות – עניין חיוני/קריטי למהות המשטר הדמוקרטי.
הדמויות המרכזיות החשודות בעניין זה הן:
א) עו"ד אורלי עדס – מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, וכן
ב) מר לזר דודוביץ – תשובה קודמת של הוועדה הציגה אותו כאיש מפתח לגבי מחשוב ועדת הבחירות.
חוק השב”כ (2002), סעיף 7 (א), אומר:
השירות מופקד על שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי טרור, חבלה, חתרנות...
אודה על תשומת לבך לעניין חשוב זה.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
העתקים: מומחים למחשוב, משפטנים, פעילים, תפוצה רחבה

__________________________________________
קישורים
[1] 2017-08-15 בקשה (5/0815/17) על פי חוק חופש המידע - מינויו של מר לזר דודוביץ, ותכתובת יושבי ראש הוועדה – שופטי בית המשפט העליון – בנוגע למחשוב הוועדה
[2] 2017-10-15 תשובה (5/0815/17) על פי חוק חופש המידע – מינויו של מר לזר דודוביץ, ותכתובת יושבי ראש הוועדה – שופטי בית המשפט העליון – בנוגע למחשוב הוועדה
[3] 2017-08-29 ועדת הבחירות המרכזית: בקשה (6/0829/17) על פי חוק חופש המידע לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית - עמידה בתקן ישראלי ת.י. 27001 - טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה
[4] 2017-10-16 תשובה (6/0829/17) על פי חוק חופש המידע – עמידה בתקן ישראלי ת.י. 27001 - טכנולוגיית המידע – טכניקות אבטחה

[5] 2017-02-06 השב"כ מפליל את ועדת הבחירות המרכזית בהונאת מחשבים חמורה... ואיפה היו שופטי בית המשפט העליון??? 
לנוכח פרסומים הטוענים הונאת מחשבים מהותית בבחירות הכלליות של 2015, הוגשה על ועדת הבחירות המכרזית בקשה על פי חוק חופש המידע (כנראה הראשונה אי פעם), שביקשה תיעוד של אפיונן, פיתוחן, בדיקתן, הפעלתן ואבטחתן של מערכות המידע כדין ועל פי תקנים מחייבים.  תשובת הוועדה, על דעתם של שלושה עורכי דין בכירים, נחזתה כהונאה.  במיוחד - חלקה של התשובה האומר שהמערכות נבדקו ואושרו על ידי השב"כ (רא"מ). לפיכך, הוגשה פנייה רשמית לראש השב"כ נדב ארגמן, לאשר או להכחיש את אחריות השב"כ למערכות.  התשובה התקבלה ממשרד ראש הממשלה והכחישה שהשב"כ (רא"מ) בדקו או אישרו את המערכות.  קשה למצוא הסבר הגיוני, פרט להונאה, להתנהלותם של שלושה עורכי דין בעלי תפקידים בוועדת הבחירות המרכזית - אורלי עדס -מנכ"לית, אלעד נוה - ממונה על פי חופש המידע, ודין ליבנה - יועץ משפטי. עובד מדינה נוסף - לזר דודוביץ - המנהל את המערכות, חשוד כדמות מרכזית בהונאה במחשוב הוועדה.  את סדרת שופטי בית המשפט העליון שכיהנו בשנים המתאימות כיושבי ראש הוועדה יש לראות כבלתי כשירים, מושחתים ו/או מי שעסקו בהפרת אמונים חמורה.  יחד עם זאת שופטי בית המשפט העליון עוסקים בשגרה בהתנהלות דומה במערכות המידע של בית המשפט העליון עצמו, ושופטים בכירים ניהלו את פיתוחה והפעלתה של מערכת נט-המשפט - מערכת הונאתית בבתי המשפט המחוזיים והשלום.  השב"כ עצמו בתשובה על פנייה ליורם כהן, הודיע בעבר שגם אינו אחראי על אבטחת מערכות מידע של בתי המשפט...  יחד עם זאת, האירוע שלפנינו מעניין במיוחד, כיוון שהוא מייצג היפוך תפקידים - השב"כ שומר על החוק ומתריע את הציבור על הפרה חמורה של החוק על ידי שופטים ועורכי דין...  מצב זה יכול להיות קשור להקמת "מטה הסייבר הלאומי" והתנהלות רה"מ נתניהו בעניין. ברור גם שמערכת אכיפת החוק לא תחקור את המצב בוועדת הבחירות כראוי, ואיש לא יעמוד לדין  - שכן היועמ"ש אביחי מנדלבליט מחפה בשגרה על עבריינות של פקידי ממשל בכירים...  בקיצור: משבר חוקתי באומה ללא חוקה...  לאור מצב זה, על הציבור לדרוש הפעלת צעדים מתקנים זמניים ונקודתיים -  להתכונן מיד לניהול בנייר, בלתי ממוחשב של הבחירות הכלליות הבאות, והזמנת משקיפים בינלאומיים מקצועיים.
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-05_5.html 
[6] שופט בית המשפט העליון חנן מלצר מתבקש למלא את חובותיו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית
השופט חנן מלצר, המכהן כעת כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, התבקש לוודא שהוועדה מקיימת את חוק חופש המידע, ומספקת תשובות נאותות ובמועדן. הבקשות שהוגשו לאחרונה כולן נוגעות לישרת מחשוב הוועדה. התנהלות ועדת הבחירות המרכזית נחזית כמרמה ושחיתות, ולמולה אזלת יד של הכנסת, והתנהלות מעוררת חשש של שופטי בית המשפט העליון.
[7] 2017-02-11 ראשי המפלגות בכנסת מתבקשים להגיש תלונה פלילית נגד בכירים בוועדת הבחירות המרכזית
פנייה נשלחה היום לראשי המפלגות המיוצגות בכנסת, הסוקרת את הראיות להונאת מחשבים בוועדת הבחירות המרכזית.  הראיות הצטברו לאחרונה מתוך תכתובת עם ועדת הבחירות המרכזית והשב"כ.   ראשי המפלגות מתבקשים להצטרף להגשת תלונה פלילית נגד עורכי דין, שהם בעלי תפקידים בכירים בוועדה - המנכלית אורלי עדס, הממונה על פי חוק חופש המידע אלעד נוה, והיועץ המשפטי דין לבנה.  המכתב גם אומר שהתעלמות מהראיות להונאה בוועדת הבחירות המרכזית תעלה ספקות לגבי טבעו של המשטר בישראל.
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-11.html1
[8] מרמה ושחיתות במחשוב ועדת הבחירות המרכזית - אזלת יד של הכנסת, והתנהלות מעוררת חשש של שופטי בית המשפט העליון
הכנסת מודעת כבר שנים לשחיתות בוועדת הבחירות המרכזית. החשודים המרכזיים בעניין מרמה במחשוב הוועדה הם המנכ"לית עו"ד אורלי עדס ומר לזר דודוביץ. הכנסת מראה אזלת יד מפתיעה בנושא. ישרת הוועדה מופקדת בידי שופטי בית המשפט העליון, המכהנים כיושבי הראש של הוועדה - אך התנהלותם, כולל הנשיאה החדשה אסתר חיות, מעוררת חששות כבדים. גופי הבטחון, בפרט בטחון הסייבר, מתרחבים במהירות, וכולם כפופים ישירות לראש הממשלה. אולם אף אחד מהגופי הביטחון אינו נושא היום באחריות לשמירה על מערכות מחשוב קריטיות ל"סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו". המצב בכללותו נחזה כחלק מקריסת שיטת המשטר באומה ללא חוקה.
[9] חשש לחוסר ישרה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית - בקשה נוספת על פי חוק חופש המידע הוגשה לוועדה
בקשה נוספת על פי חוק חופש המידע הוגשה לוועדת הבחירות המרכזית.  הבקשה מתייחסת למידע טכני מפורט לגבי מערכות המידע של הוועדה בקשר לדוחות מבקר המדינה על הוועדה. הוועדה סיפקה בעבר תשובה שקרית ומטעה על בקשה ראשונה על פי חוק חופש המידע, ולא אישרה עד היום את קבלתן של שלש בקשות נוספות.  המצב, בו וועדת הבחירות המרכזית, שבראשה עומד היום שופט בית המשפט העליון חנן מלצר, עוסקת בעקביות בזילות חוק חופש המידע הוא בלתי נתפס. הבקשות שהוגשו לאחרונה כולן נובעות מחשש לחוסר ישרה במחשוב הוועדה. התנהלות ועדת הבחירות המרכזית נחזית כמרמה ושחיתות, ולמולה אזלת יד של הכנסת, והתנהלות מעוררת חשש של שופטי בית המשפט העליון. העתק הבקשה נשלח לראש השב"כ נדב ארגמן, שכן השב"כ מופקד על פי החוק על שמירת "סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו".

No comments: