Friday, November 24, 2017

2017-11-25 אלנור רוזוולט וההצהרה לכל באי עולם על זכויות האדם

2017-11-25 אלנור רוזוולט וההצהרה לכל באי עולם על זכויות האדם
=============
הלוגו של העמותה מבוסס על צילום היסטורי של אלנור רוזוולט (1884 – 1962) עם מגילה של ההצהרה לכל באי עולם על זכויות האדם (1948). אלנור רוזוולט הייתה נציגת ארה"ב לעצרת הכללית של האו"ם בשנים 1945 עד 1952 (בנוסף להיותה הגברת הראשונה - אשתו של הנשיא בשנים 1933 עד 1945 ). בתוך כך, הייתה דמות מרכזית בהליכים שהובילו לקבלת ההצהרה על זכויות האדם, שהפכה למסמך בסיסי בחוק הבינלאומי. אלנור רוזוולט הייתה דמות ייחודית בהיסטוריה של ארה"ב, ואולי אפשר לראות בה את המקבילה האמריקאית של סימון דה בובואר הצרפתית, וחנה ארנדט הגרמניה.
LikeShow more reactions
Comment

No comments: