Friday, December 8, 2017

2017-12-07 פורנוגרפיה בבתי המשפט?

2017-12-07 פורנוגרפיה בבתי המשפט?
=============
היום התברר לי שהבלוג שלי, שעוסק בשחיתות בתי המשפט, נחסם לגישה ברשת ה - WIFI של עיריית תל-אביב. הסיבה? "פורנוגרפיה"!
כתובת הבלוג: 
http://inproperinla.blogspot.co.il/
ומכיוון שאני סבור שעיריית ת"א אינה פועלת בחלל הריק, אשמח לדעת על רשתות נוספות בהן נחסם הבלוג (אנא שלחו מידע בפרטי).

No comments: