Monday, December 25, 2017

2017-12-24 על המחאה - או למה אני מקווה שנתניהו לא יתפטר בקרוב...

2017-12-24 על המחאה - או למה אני מקווה שנתניהו לא יתפטר בקרוב...
===
יש לקוות, שלא ניפטר מנתניהו יותר מידי מהר. אני מקווה שכל העסק יתבשל עוד קצת במיץ של עצמו - נניח עוד שנה, או משהו כזה. בדרך מנדלבליט יתעלה על עצמו עוד כמה פעמים. ואז יש אולי סיכוי שניפטר ממנדלבליט לפני שהסיפור ייגמר... ובעיני - להיפטר ממנדלבליט הרבה יותר חשוב מלהיפטר מנתניהו!
* ראשי ממשלה שהתפטרו זה כלום! שלושה בשקל... בד"כ לא סיפור מעניין במיוחד...
* יועמ"ש שהתפטר או פוטר? המקרים שאני זוכר הם שניים, ושניהם בעלי חשיבות גדולה למהות המשטר בישראל:
א) פיטורי יצחק זמיר (על ידי הצמד-חמד פרס-שמיר) שדרש לחקור את פרשת קו 300 - פרשה חשובה מאין כמותה, שלא מדברים עליה היום. שלי יחימוביץ', בפרץ של שטותיות טיפוסית, התייחסה לפרשה כדוגמה לדרך בה היה צריך לסגור את פרשת אלאור אזריה.
ב) התפטרות רוני בר-און כ-24 שעות לאחר המינוי המושחת שלו (על ידי הצמד-חמד נתניהו-דרעי) - פרשה שבשלה נתניהו ודרעי היו צריכים ללכת לכלא כבר לפני 20 שנה. אבל היועמ"ש המושחת אליקים רובינשטיין סגר את התיקים...
שתי הפרשות - התפטרות יצחק זמיר והתפטרות רוני בר-און הן פרשות ברמה של "משבר חוקתי" - הן הדגימו את כשל שלטון החוק בישראל. שתיהן גם מסמלות את העובדה שקדקוד שלטון החוק, או לחלופין - קדקוד השחיתות השלטונית, הוא במשרד היועמ"ש. הפרשה השנייה - בר-און - חברון, גם מסמלת בעיני את ההשחתה הסופנית של משרד היועמ"ש על ידי נתניהו עצמו. מאז הייתה לנו סידרה של מושחתים במשרד היועמ"ש... ומשם הם עוברים בד"כ לבית המשפט העליון...
בקיצור: להיפטר ממנדלבליט הרבה יותר חשוב מלהיפטר מנתניהו!
שם התחלנו את המחאה, ושם הוא הסיום המתאים שלה!
Miri Niri Nir Mati Vexler Vexler Hofeshia Bitonshia Biton
Ezra Rehana Rehana Kfir Monsonegor Monsonego Shuki Misholki Mishol
Haim Shadmim Shadmi Haim Sadovsky Sadovsky Sigalit Kesleralit Kesler
Moshe Shimonhimon Malka Kochlka Koch
Yuri polashtzuk polashtzuk Nahum Cohenum Cohen Hagit Feldmanit Feldman Sylvie Rafaelie Rafael Ishay Hadasy Hadas Shlomit Bar Hava RosenblumRosenblum Hadas Avivias Avivi Avshalom Elitzurm Elitzur Uri Yaakov Yaakov Orna Lavi Gavrihel Galhel Gal Samara Gorena Goren Orly Wertheimertheim Inbal Hamidesal Hamides Or-ly Barlevy Barlev Adi Ben YaccovBen Yaccov Yossi Dorfmansi Dorfman Itamar Pirchimar Pirchi Guy JanaJana OR BaruchBaruch Yosi Ilan Ofer Katzr Katz , Riki Kohan BenluluI KOHAN BENLULU, Esty SegalY SEGAL
דן דני מני נפתלי נפתלי מירה סטריק מיכאל מוריס-רייך ובל מוריס-רייך וב איציק חייםיק חיים רפי רותם - להאבק בשחיתות רותם - להאבק בשחיתות שמחה לטמןחה לטמן אריה גל חוה אדר צדקה אדר צדקה אורלי זינגררלי זינגר חנה קים קים רועי וייסBarak Cohen ברק כהן

No comments: