Friday, January 19, 2018

2018-01-19 "מחלקה ראשונה" - בבוקר התלוננו, עד הערב הם כבר שכחו מהפיברוקים

2018-01-19 "מחלקה ראשונה" - בבוקר התלוננו, עד הערב הם כבר שכחו מהפיברוקים
===
בבוקר, הם זעמו על פברוק כתבי אישום על ידי הפרקליטות (אבל שכחו שהשופטים הם חלק בלתי נפרד מהעניין).
בערב, הם כאילו לא שמים לב שאין פרוטוקולים חתומים בבית המשפט העליון כבר שנים... לא יודעים את ההיסטוריה של הסיפור, את התיקון המפורש לחוק משנת 2008, המחייב את בית המשפט העליון לנהל פרוטוקולים תקינים? את הכרזת השופט טירקל שזהו "חוק קנטרני"?
הם לא קראו את החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך? הנציב מצטט את אלשייך שטוענת להגנתה שגם בית המשפט העליון מפברק פרוטוקולים באופן שגרתי. תשובת הנציב: "נתלתה באילן גבוה"...
הוועדה החביבה עלי בין ועדות האו"ם היא ל"חיזוק ישרת השופטים נגד שחיתות". בין השאר הם אומרים שבאומות בהן השופטים מושחתים, התקשורת משתפת איתם פעולה...
___
תקועים בעבר
כל מערכת בתי המשפט עובדת ב"נט המשפט", שעם כל מגרעותיה ותקלותיה – לפחות נותנת גישה אינטרנטית מיידית לתיקים ולמתרחש בהם. כל המערכת – למעט בית המשפט העליון. וזה אומר שאפשר לדעת בזמן אמת מה קורה בתיקים של עניינים מקומיים בקצרין ובתביעות קטנות באילת, אבל לא את המתרחש בעתירות מהותיות ובערעורים מכריעים בערכאה הגבוהה ביותר. למה? לא ממש ברור.
וכך בית המשפט העליון תקוע בעבר, והתוצאות ניכרות בשטח מדי יום. הנה דבר שקרה השבוע. ביום שני דן בג"ץ בהרכב מורחב במתווה הכותל, אחד הנושאים הנפיצים ביותר העומדים על סדר היום בסוגיות דת ומדינה. פרוטוקול הדיון הופץ לתקשורת רק למחרת, אחרי שכל מיני אינטרסנטים יצאו וסיפרו את הגרסאות שלהם למה שהתרחש בדיון. אז למה הנוסח המוסמך הגיע רק אחרי יממה? כי הדוברות הייתה צריכה לקבל אותו ואז להפיץ אותו.בכל ערכאה אחרת, היו העיתונאים יכולים להיכנס בעצמם לתיק ולהוציא את הפרוטוקול מיד עם סיום הדיון. ואחר כך ראשי מערכת המשפט מתפלאים על כך שהסיקור אינו משקף את המציאות.
קישור:
http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-125577-00.html
מיכאל מוריס-רייך וב עודד אל-יגון Sigalit Kesler
LikeShow more reactions
Comment

No comments: